E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’daki sertifikalı tohumluk destekleme ödemelerine ve çeltik tarımına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/508)
5 22 320:324
2 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 23 409:411
3 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
6 28 291
4 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı Belediye Başkanı hakkındaki soruşturma iznine ilişkin sözlü soru önergesi (6/307) ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı
13 55 174:194
5 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Serbest veteriner hekimlerin hak ediş bedellerinin ödenmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/242) ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
14 63 295:309 310:315
6 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 73 989
16 74 25:27
7 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
18 88 313:314
8 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
21 107 363:364
9 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
23 122 691
23 123 810 823:825 828
10 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
26 137 292
11 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Yabancıların aldıkları taşınmazlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı (7/10425)
54 27 637:640
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Ankara Çankırı yolundaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/10493)
56 36 958:960
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı Yapraklı yolundaki çalışmalara ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı (7/10491)
56 36 957:958
14 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı maddeleri münasebetiyle
57 40 764 777 784:786
57 41 844
15 Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Ve 21 milletvekilinin, Çankırı’da çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/612)- Okunması
63 71 430:431
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’da muhtarların eksik ödenen maaşlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/12664)
64 78 735:736
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Bazı sulama projelerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/12830)
65 79 178:179
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’daki hekim ve hekim başına düşen hasta sayılarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/12681)
66 88 1002:1004
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Sözleşmeli personele kadro verilmesine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/12680)
66 88 1001:1002
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Yangın geçiren bir köye yapılan TOKİ konutlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/14092)
69 104 1073:1076
21 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : TRT programlarına ödenen ücretlere ve bazı televizyon programlarına ilişkin sözlü soru önergesi (6/1578) ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
70 106 74:91
22 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’daki yeni devlet hastanesinin hizmete girmesine ilişkin sözlü soru önergesi (6/1672) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı
72 117 38:52
23 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı ve maddeleri münasebetiyle
87 40 732:734
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’da bir Hazine arazisinin köylülere dağıtılmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 7/17641
91 55 286:295
25 Söz Alanlar AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
91 57 517:518
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’da yabancılara satılan gayrimenkullere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı 7/18169
95 72 125:127
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’ya yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz’ın cevabı 7/18415
95 74 379:384
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’ya yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı 7/18365
96 76 238:239
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’ya yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 7/18375
96 76 243:244
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’ya yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı 7/18379
96 77 333:336
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’ya yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı 18404
96 77 336:343
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’ya yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın cevabı 7/18417
96 78 443:448
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Güldürcek Barajı’ndan verilen içme suyu isale hattına ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı 7/18371
97 80 239:240
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Azınlık vakıflarına iade edilen taşınmazlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı 7/18527
97 80 269:270
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET BUKAN (ÇANKIRI) : Çankırı’ya yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Faruk Çelik’in cevabı 7/18416
97 80 241:245