E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : 1948 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
8 23 342:343
2 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Bayındırlık Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 26 648:649
3 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Ekonomi Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 27 691:692
4 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Tarım Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
8 27 776:779
5 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Yeniden yapılacak su işleri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine izin verilmesi hakkında 3132, 4100 ve 4649 sayılı kanunlara ek Kanun münasebetiyle sözleri
12 86 1088:1089
6 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : 1949 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında sözleri
16 49 372:374
7 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Adalet Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi münasebetiyle sözleri
16 50 490
8 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara ve İstanbul Üniversiteleriyle, İstanbul Teknik Üniversitesinin ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1949 sayılıBütçeleri münasebetiyle sözleri
16 52 658:659
9 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Tarım Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı bütçeleri münasebetiyle sözleri
16 54 878:880
10 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 46 577:578
11 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Tarım Bakanlığı, Devlet Üretme Çift likleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 54 1126:1127
12 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Çiftçiyi Topraklandırma hakkında 4753 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair olan Kanun Münasebetiyle sözleri
25 64 386:387
13 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Hayvan hırsızlığının men'i hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 70 750:751
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
14 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Motorlu Kara Taşıtları Vergisi tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
12 45 138
15 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : 1963 yılı Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 54 520
16 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Kütahya ili sınırları içinde yağmur ve dolunun meydana getirdiği büyük hasar hakkında Hükümetin âcil yardım yapmasını temenni eden demeci
18 102 478
17 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Toprak Mahsulleri Ofisince satınalınan ürün bedellerinin ekicilere vaktinde ödenebilmesi için tedbir alınması Ziraat Bankası alacaklılarının tahsilinde borcunu ödemiyen çiftçinin borçlarının taksitleı dirilmesi hakkında demeci
20 129 532:533
18 Söz Alanlar AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu Raporu ile Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
40 113 365:366 371
19 Teklifler AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Ve İki Arkadaşı Kütahya ili Gediz ilçesinin Ömerbey mahallesinden 1312 doğumlu İbrahim Efecan'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair (2/882)
43 144 330
43 145 339
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
20 Teklifler AHMET BOZBAY (KÜTAHYA) : Ve 2 Arkadaşı 1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında (Millet Meclisi 2/881; Cumhuriyet Senatosu 2/183) (S. Sayısı:670)
30 116 430:432 455:457