E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklaması
20 101 212
2 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : 10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası’na ilişkin açıklaması
9 39 361
3 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
13 62 357
4 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : 74’üncü madde üzerinde Adalet ve Kalkınma Partisine mensup milletvekilleri tarafından verilen önergenin İç Tüzük hükümleri çerçevesinde işleme alınamayacağı hususunda Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
26 129 354 355 357:358
5 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
5 25 276:277
6 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın, partisine sataşması nedeniyle konuşması
8 32 136:137
7 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, partisine sataşması nedeniyle konuşması
7 31 132
8 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan’ın, grubuna sataşması nedeniyle konuşması
13 63 507:508
9 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Balıkesir Milletvekili Namık Havutça’nın, partisine ve Genel Başkanına sataşması nedeniyle konuşması
9 43 914:915
10 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Cumhuriyetin 88’inci kuruluş yıl dönümüne ilişkin açıklaması
3 13 210
11 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Çanakkale Zaferi’ne ve Afganistan’da 12 Türk askerinin şehit olmasına ilişkin açıklaması
16 80 601
12 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
14 67 332:335
13 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2 askerin şehit olmasına ve Dünya Çevre Günü’ne ilişkin açıklaması
22 115 684
14 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Eskişehir Milletvekili Bedii Süheyl Batum’un şahsına sataşması nedeniyle konuşması
14 67 362:363
15 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Halk şairi ve yazar Abdurrahim Karakoç’un vefatına ilişkin açıklaması
22 117 1192
16 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan tarafından “KCK operasyonları” adı altında verilen Meclis araştırması önergesinin Başkanlıkça Anayasa’nın 138’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve bu nedenle işleme konulmayıp iade edilmesinden dolayı Başkanlığın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
12 56 562
17 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın, Genel Başkanına sataşması nedeniyle konuşması
9 39 389:391
18 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İç Tüzük’ün 69’uncu maddesine uygun söz vermediği gerekçesiyle Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
9 43 922:923
19 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İç Tüzük’ün 91’inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülen maddeler üzerinde siyasi parti grupları dışında milletvekillerinin de önerge verip veremeyeceğine ilişkin Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
17 84 727
20 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İç Tüzük’ün uygulanmasında hata yapıldığına ilişkin açıklaması
3 12 184:185
21 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İç Tüzük’ün yerinden açıklamayla ilgili 60’ıncı maddesinin istismar edildiğine ilişkin açıklaması
2 8 506:507
22 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
17 85 989:990
23 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İstanbul Milletvekili Fatma Nur Serter’in partisine sataşması nedeniyle konuşması
14 69 808:809
24 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu’nun, partisine sataşması nedeniyle konuşması
6 30 199
25 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Kanun Hükmünde Kararnameyle kurulduğuna ve yaptığı işlemlerin idari olduğuna, bu işlemlerin yasama işlemi olabilmesi için Kanun Hükmünde Kararnamenin Meclis onayından geçmesi gerektiğine ilişkin konuşması üzerine açıklaması
2 6 321
26 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi’nin AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
16 81 831 832:833
27 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in şahsına sataşması nedeniyle konuşması
14 69 799
28 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : İzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Başbakan hakkında yapılan iddialara ilişkin cevap istemesi üzerine “Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devleti olduğuna ve bu iddiaların doğru olmadığına” ilişkin konuşması
9 39 391
29 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
23 120 556:557
30 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Kırklareli Milletvekili Mehmet S. Kesimoğlu’nun, partisine sataşması nedeniyle konuşması
8 33 384:385
31 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
8 35 793 794
32 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Konya Milletvekili Atilla Kart’ın, partisine sataşması nedeniyle konuşması
8 32 45:46
33 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın vefatına ilişkin açıklaması
11 52 552:553
34 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, Nemrut’un dünya mirası olduğuna ve yıkılan Ermeni Mezarlığı’na ilişkin açıklaması üzerine konuşması
14 69 801
35 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı’nın, Başbakana sataşması nedeniyle konuşması
14 70 987:988
36 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın ifadelerine ilişkin açıklaması
16 82 974
37 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
9 41 641:643
38 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Nevruz Bayramı’na ve Şırnak’ta 4 polisin şehit olmasına ilişkin açıklaması
16 81 821
39 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Oturum Başkanının tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
7 31 127:128
40 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Oturum Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün “Kanun tasarıları ve komisyonlara havale” başlıklı 73’üncü maddesini İç Tüzük’e aykırı uyguladığı gerekçesiyle Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
13 65 805 808:809
41 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
27 131 236 239 300:301
42 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Sakarya Milletvekili Engin Özkoç’un, Genel Başkanına sataşması nedeniyle konuşması
5 25 339:340
43 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Sinop Milletvekili Engin Altay’ın Başbakana sataşması nedeniyle konuşması
16 77 65:66
44 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Söz alma istemlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Oturum Başkanının tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
5 27 731:732
45 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici’nin, grubuna sataşması nedeniyle konuşması
9 41 606:607
46 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
16 82 951:952
47 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın partisine sataşması nedeniyle konuşması
14 67 311:313
48 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle, (1’inci Maddesinin Tekriri Müzakeresi münasebetiyle)
20 102 581:584
49 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : TBMM Başkanlığının tutumunun İç Tüzük’ün 49’uncu maddesine uygun olup olmadığı hususunda usul görüşmesi münasebetiyle
2 3 119
50 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adalet ve Kalkınma Partisine ve Başbakana sataşması nedeniyle konuşması
16 80 639:641
51 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
23 120 578:579
52 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
25 125 69:71
53 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in Başbakana sataşması nedeniyle konuşması
12 54 45:46
54 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) :
15 73 377:378
55 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün “gündem dışı konuşma” başlıklı 59’uncu ve “söz alma, konuşmalar ve yazılı konuşmalar” başlıklı 60’ıncı maddelerini amacına uygun yorumlamadığı gerekçesiyle Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
4 21 836
56 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü’nün “açıklama hakkı” başlıklı 69’uncu maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
9 38 253:254
57 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün “Gündem” başlıklı 49’uncu maddesine göre Başkanın birleşimi kapatırken gelecek birleşimde hangi hususların görüşüleceğini Genel Kurula bildirmediği gerekçesiyle Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
13 64 645:646
58 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın AK PARTİ Grubuna sataşması nedeniyle konuşması
22 116 1042:1044
59 Söz Alanlar / Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin Adalet ve Kalkınma Partisine sataşması nedeniyle konuşması
9 43 917
60 AHMET AYDIN (ADIYAMAN) :
13 63 512:513
61 AHMET AYDIN (ADIYAMAN) :
14 67 341:342
62 AHMET AYDIN (ADIYAMAN) :
22 116 1030:1031
63 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
26 128 44:50
64 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) :
26 129 352
65 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Yeni madde ihdasına ilişkin önergelerle ilgili Başkanın tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
17 84 764:765
66 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Yüksekova Yeşiltaş Karakoluna PKK terör örgütü tarafından saldırı girişiminde bulunulması sonucu çıkan çatışmada 8 askerin şehit olmasına ve 19 askerin yaralanmasına, terörün son bulması için her türlü tedbirin alınacağına ilişkin açıklaması
24 121 46
67 Söz Alanlar / Açıklamalar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 78’inci yıl dönümüne ve Dünya Kadın Hakları Günü’ne ilişkin açıklaması
36 34 19
68 Önergeler / Kapalı Oturum Önergeleri AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Genel Kurulun 26/10/2011 tarihli birleşiminde terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele konularında gerçekleştirilecek olan genel görüşme önergelerinin İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre kapalı oturumda yapılmasına ilişkin
3 12 188
69 Önergeler / Kapalı Oturum Önergeleri AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Genel Kurulun 26/10/2011 tarihli birleşiminde terör olaylarında yaşanan artış ve terörle mücadele konularında gerçekleştirilecek olan genel görüşme önergelerinin İç Tüzük’ün 70’inci maddesine göre kapalı oturumda yapılmasına ilişkin
3 12 188
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
70 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 19 525:526
4 20 730
71 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 21 64
72 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine (Yön ve Kapsamına) Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 23 427:430
5 24 474:475
73 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı) münasebetiyle
11 46 477:478
12 49 230
74 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Komisyon Raporu münasebetiyle
15 67 48:50
75 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına, 4046 Sayılı Kanunda ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
17 82 298:300
17 86 951:953 975 977:978
76 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
21 108 524:525
77 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
22 117 918:919
78 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkındaki (11/4) esas numaralı gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Kurulun 22/7/2008 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; (10/254) ve (10/256) esas numaralı Meclis araştırması önergelerinin bugün görüşmeleri yapılacak olan depremle ilgili araştırma önergeleri ile birleştirilerek görüşmelerinin birlikte yapılmasına ve gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
25 133 522:524
79 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
25 134 751 752 753
80 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Gündemdeki sıralamanın yeniden düzenlenmesine ilişkin AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
26 137 285:286
81 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
31 20 466
82 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı münasebetiyle
33 23 18 33
33 25 431:432
83 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
36 37 936:937
84 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : (10/96) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 27/5/2009 Çarşamba günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi münasebetiyle
45 94 625:626
85 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : (10/133, 10/169 ile 10/381) esas numaralı Meclis araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 3/6/2009 Çarşamba günkü birleşiminde birlikte yapılmasına ilişkin CHP Grubu önerisi münasebetiyle
46 98 43
86 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
46 98 183:184
87 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : (10/349) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmesinin Genel Kurulun 04/06/2009 Perşembe günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi münasebetiyle
46 99 256:257
88 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : (10/298) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 9/6/2009 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi münasebetiyle
46 101 423
89 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : (10/135) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 10/6/2009 Çarşamba günkü birleşiminde yapılması ve saat 19.00’a kadar çalışmasına ilişkin CHP Grubu önerisi münasebetiyle
46 102 595:596
90 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : (10/383) esas numaralı Meclis Araştırması Önergesi’nin ön görüşmelerinin, Genel Kurulun 11/6/2009 Çarşamba günkü birleşiminde yapılması ve saat 19.00’a kadar çalışmasına ilişkin CHP Grubu önerisi münasebetiyle
46 103 767
91 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü bünyesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 Eylül 2009 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtı’na iştirak etmesine izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/839) münasebetiyle
47 108 512:513
92 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
51 12 783:787
93 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : DTP Grubu önerisi münasebetiyle
52 14 247:249
94 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
52 15 474:475
95 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
53 22 725
96 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
53 24 795:796 803:804
97 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Çek Kanunu Tasarısı münasebetiyle
54 30 1129:1130
98 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
60 57 161:163
99 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
62 66 270:271
100 Söz Alanlar AHMET AYDIN (ADIYAMAN) : AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
65 79 56:57
1 2