E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET AVCI (UŞAK) : Harp Akademileri Kanunu Tasarısı ve Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporlan münasebetiyle
27 92 403:405
2 Söz Alanlar AHMET AVCI (UŞAK) : Anayasa Mahkemesi Başkanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 45 229:232
3 Söz Alanlar AHMET AVCI (UŞAK) : Yargıtay Başkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
53 48 264:266
4 Önergeler AHMET AVCI (UŞAK) :