E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
1 Önergeler AHMET ATA AKSU (GAZİANTEP) : Ve Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, «1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428. Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi» ni geri aldıklarına ilişkin (2/294, 4/190)
25 68 185:186
2 Teklifler AHMET ATA AKSU (GAZİANTEP) : 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428. Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekilli A. Ata Aksu ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkında (2/276, 2/303)
25 75 471:498
25 76 531:563 577:580
3 Söz Alanlar AHMET ATA AKSU (GAZİANTEP) : Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'nun 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddeleri ile Türk Ceza Kanununun 426, 427 ve 428. Maddelerinin Değiştirilmesine ve 1117 Sayılı Kanuna Ek Maddeler İlavesine Dair Kanun Teklifi ile Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu ve 111 Arkadaşının 1117 Sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Madde İlavesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları raporları münasebetiyle
25 75 471:474