E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ARSLAN (KARS) : 2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 10’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
9 37 14:15
2 Söz Alanlar AHMET ARSLAN (KARS) : 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 50 218:219
3 Söz Alanlar / Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ARSLAN (KARS) : Kars ilinin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
3 14 323
4 Söz Alanlar AHMET ARSLAN (KARS) : Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunda ve Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
16 80 652:656
5 Söz Alanlar AHMET ARSLAN (KARS) :
16 82 958:959
6 Söz Alanlar AHMET ARSLAN (KARS) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Avustralya Hükûmeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 30 186:188
7 Söz Alanlar AHMET ARSLAN (KARS) : Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Romanya Hükûmeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 19 603:604
8 Söz Alanlar AHMET ARSLAN (KARS) : 2013 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı; 6’ncı tur görüşmeleri münasebetiyle
37 39 630:631