E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Dışişleri Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
4 23 345:346
2 Söz Alanlar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Maliye Bakanlığı 1999 Malî Yılı Bütçesi ile 1997 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
4 25 833:834
3 Söz Alanlar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 47 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası yapılan çalışmaların incelenerek eksikliklerin ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, İzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 33 arkadaşının, bazı bölgelerimizde meydana gelen deprem sonrası eksikliklerin araştırılarak bundan sonra olabilecek afetlere karşı alınabilecek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve 20 arkadaşının, son deprem felaketinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, deprem felaketinin zararlarını ortadan kaldırmak için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla, Anavatan Partisi Grubu adına Grup Başkanveklilleri Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan ve Bartın Milletvekili Zeki Çakan'ın, ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin bütün boyutlarıyla araştırılarak alınması gereken ek tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
11 55 105:107
4 Söz Alanlar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 44 249:252
5 Söz Alanlar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sanayi Ticaret Enerji Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonları Raporları münasebetiyle
29 70 77:80
6 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Enflasyonla mücadelede sivil toplum örgütlerinin desteğine ilişkin
33 95 8:9
7 Söz Alanlar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Çevre Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle.
49 31 372:373
8 Söz Alanlar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Ulaştırma Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Ulaştırma Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Telsiz Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 33 570:571
9 Söz Alanlar AHMET ARKAN (KOCAELİ) : Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Türkiye Cumhuriyetinin Topluluk Programlarına Katılmasının Genel İlkeleri Hakkında Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
99 116 44:45