E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ARIKAN (SİVAS) : Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO işletmesinin doğalgaz fiyatlarına yaptığı zamma ilişkin sorusu ve içişleri Bakanı ismet Sezgin'in cevabı (7/109)
10 74 509:511
2 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ARIKAN (SİVAS) : Sivas olaylarında ölen kişilere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beytullah Mehmet Gaz'ioğlu'nun cevabı (7/1663)
39 1 446:447
3 Önergeler AHMET ARIKAN (SİVAS) : Ve 21 Arkadaşının, Otoyol Projelerinin Sözleşmelerini Son Ekonomik Değişiklikler Karşısında Yeniden Değerlendirmeyerek Devleti Zarara Uğrattığı İddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/3)1)
62 116 625:650
4 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ARIKAN (SİVAS) : Sivaslı bir vatandaşın Bulgaristan'da yakalandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın cevabı (7/5234)
72 41 559:560
5 Söz Alanlar AHMET ARIKAN (SİVAS) : Devlet Planlama Teşkilatı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 52 238
6 Söz Alanlar AHMET ARIKAN (SİVAS) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 53 504:505
7 Söz Alanlar AHMET ARIKAN (SİVAS) : Maliye Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ve 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
76 60 619
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ARIKAN (SİVAS) : Şekerpancarı paralarının ne zaman ödeneceğine ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin cevabı (7/108)
10 72 295:296