E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
KURUCU MECLİS -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN ERTANIK (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Tarım Bakanlığı 1961 malî yılı bütçesi münasebetiyle
1 7 437:438
2 Söz Alanlar ADNAN ERTANIK (KURUCU MECLİS ÜYESİ) : Türkiye Hükümeti ile İsrail Hükümeti arasındaki 18.3.1960 tarihli Ticaret Anlaşmasına ek Protokol ile eklerinin kabulü hakkında kanan tasarısı münasebetiyle
2 20 198