E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN MENDERES) (AYDIN) : Gümrük memurlarından vazifei memurelerini suiistimal edenlerle vazife veya mesleklerinde kendilerinden istifade edilemeyenler hakkında yapılacak muameleye dair kanun hakkında sözleri
19 9 19