E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Teklifler ADNAN AKIN (BALIKESİR) : Cumhurbaşkanlığı yapmış olanların ölümü halinde gömülecekleri mahal hakkında (2/357)
9 1 2
2 Teklifler ADNAN AKIN (BALIKESİR) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3. maddesine bir fıkra ilâvesine dair (2/400)
10 24 119
19 122 96
3 Söz Alanlar ADNAN AKIN (BALIKESİR) : Maliye Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi münasebetiyle
26 52 579:581
4 Söz Alanlar ADNAN AKIN (BALIKESİR) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı hükümlerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
30 18 59 60
5 Söz Alanlar ADNAN AKIN (BALIKESİR) : Arsa Ofisi kanun tasarısı münasebetiyle
31 37 530:531 538
32 41 9:11 19 22:23 29 31 36
CUMHURİYET SENATOSU -- 7. Yasama Yılı
6 Teklifler ADNAN AKIN (BALIKESİR) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununum 3. maddesine bir fıkra ilâvesine dair kamun teklifinin reddine dair (Millet Meclisi 2/400, Cumhuriyet Senatosu 2/233 (S. Sayısı: 1075)
44 16 532
44 19 679
44 20 737:742