E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : 1974 yılı Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle
5 85 55:59
2 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : 1975 Yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 44 453:455
3 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : 1975 Yılı Orman Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 48 328:331
4 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : 1976 yılı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
17 66 93:97
5 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : 1976 yılı Orman Hakanlığı Bütçesi münasebetiyle
17 67 191:194
6 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : 1977 yılı Orman Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 52 751:755
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
7 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle
6 98 189
8 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
22 47 86
9 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Pamuk taban fiyatları konusunda gündem dışı demeci
26 128 667
10 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Dışişleri Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 64 522
11 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
35 67 84
12 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Amerikan askeri yardımı konusunda gündem dışı demeci
36 90 483
13 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Yem kanunu tasarısı münasebetiyle
36 90 515
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
14 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Kuşların korunmasına dair Milletlerarası Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
8 117 383:384
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, Koalisyon Hükümetinin teşekkülünden sonra telefonlar dinlenmek, mektuplar açılmak ve telefonlar sansür edilmek suretiyle haberleşme hürriyetinin ihlâl edilip edilmediğine dair sorusuna Ulaştırma Bakanı Cahit Akyar'ın yazılı cevabı (7/73)
3 52 84
4 70 298:299
16 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : 1963 yılı Tarım Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
13 54 521:522
17 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, Köyceğiz-Dalaman Pilot Bölge Projesi için 1964 yılı içerisinde neler yapılmasının düşünüldüğüne dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/310)
17 87 292
21 135 240:242
18 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, halen işlenmemiş bir şekilde depolarda bulunan tütün stoklarına dair Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı sorusu (7/369)
21 139 400
19 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Ege tütün piyasasının açılması münasebetiyle mahalli tütün ekicilerinin kredi darlığı yüzünden ellerindeki malı ucuz fiyatla satmak mecburiyetinde kaldıkları yolundaki demeci
26 44 116:118
20 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Adnan Akarca'nın, halen işlenmemiş bir şekilde depolarda bulunan tütün stoklarına dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı (7/369)
33 5 232:233
21 Söz Alanlar ADNAN AKARCA (MUĞLA) : Ege tütün ekicilerinin durumu ve tütün piyasasının değişik zamanlarda açılmasının sakıncaları hakkında demeci
35 54 408:410