E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Başbakanlık kuruluşu hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
1 12 254
2 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun Münasebetiyle sözleri
1 14 279:282
1 18 436:437
3 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : İstanbul Üniversitesi 1947 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
3 17 166:168 170 179
4 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Rakı fiyatları hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığından olan sorusu Münasebetiyle sözleri
4 33 28:30
5 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanuna ek kanun teklifi Münasebetiyle sözleri
6 72 183:184
6 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Şehirleri güzelleştirmek ve başka binalar yapmak maksadiyle birçok binaların sayılıılmasının ev buhranı geçinceve kadar durdurulması için ne düşünüldüğünün bildirilmesi hakkında sözlü sorusu Münasebetiyle sözleri
6 72 167:168
7 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Hasan Saka'nın kurduğu Hükümetin programı Münasebetiyle sözleri
6 85 675:676
8 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : 1757 sayılı Kanuna ek (Milletvekillerinin ödenekleri hakkında) kanun Münasebetiyle sözleri
8 20 154
9 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Adalet Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
8 24 422:423
10 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : İçişleri Bakanlığının 1948 yılı Bütçesi Münasebetiyle sözleri
8 25 517:518
11 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Milli Eğitim Bakanlığının 1948 yılı bütçesi Münasebetiyle sözleri
8 26 585:587 624
12 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Üniversiteler Kanununa ek kanun Münasebetiyle sözleri
9 34 86:87
12 77 413:414
13 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Ankara Belediye sınırları içinde Devlete, Özel İdare, ve Belediyeye ait arsaların mesken yapacaklara temliki hakkında kanun tasarısının görüşülmesi için geçici bir Komisyon kurulması teklifine karsı sözleri
11 56 266:267
14 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Kimsesiz, terkedilmiş çocukların korunması ve yetiştirilmesi ve 4862 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı Münasebetiyle sözleri
12 66 22
15 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Milletvekilleri seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine dair olan kanun Münasebetiyle sözleri
12 80 594:597
12 82 708:709 720 724 731:732
12 84 916:917 920
12 86 1102
16 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları hakkında Kanun Münasebetiyle sözleri
12 82 753
17 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
12 85 987
18 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Dışişleri Bakanlığı Kuruluşu hakkında 3312 sayılı Kanuna ek kanun Münasebetiyle sözleri
12 85 1027:1029
19 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Profesör Hirsch'in Türk talebelerinin Alman Üniversitelerine kabulüne dair yaptığı demeç hakkında sorusu Münasebetiyle sözleri
13 12 255
20 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Gelir Vergisi Kanunu Münasebetiyle sözleri
18 64 45:46
18 65 97 116:117
18 67 210:211 213
18 69 314 320
18 71 416:417 421:422
18 71 732:734
20 100 167
21 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Askeri öğrencilerden başarı gösteremeyenler hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
18 65 90
22 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Verem Savaşı hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
18 68 247:248
23 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtları ve Aş Evleri Kanunu Münasebetiyle sözleri
18 75 639:640
24 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Münasebetiyle sözleri
19 88 526
19 89 550 559:560
19 91 690
19 92 774
25 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu Münasebetiyle sözleri
19 90 632
19 91 644 655
26 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Milli Savunma Bakanlığı Kuruluş ve görevlerine dair kanun Münasebetiyle sözleri
19 96 1075:1076
27 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Yüksek Askeri Şûranın Teşkilat ve Görevleri hakkında 636 sayılı Kanunun 2. ve 3. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun Münasebetiyle sözleri
19 96 1080
28 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Uzman çavuş yetiştirilmesi hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
20 102 333
29 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
20 104 578
20 105 646 662
20 106 697 702
30 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : İstanbul Belediyesinin umumi Belediye sistemine ircamın gecikme sebebi hakkında sorusu Münasebetiyle sözleri
21 11 227:228
31 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına dair olan 1219 sayılı Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun Münasebetiyle sözleri
22 16 192:193
32 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu Münasebetiyle sözleri
22 21 434:435
33 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Ordu iç Hizmet Kanununun 66. maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun Münasebetiyle sözleri
22 21 428:430
34 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Milletvekilleri seçimi Kanunu Münasebetiyle sözleri
24 43 369 402
35 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Adalet Bakanlığı ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 46 578:579
36 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi 1950 yılı bütçeleri hakkında sözleri
24 49 815:816
37 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Belediye Kanununun bazı maddeleri ile 4373 ve 4617 sayılı kanunların kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile Seyhan Milletvekili Kasım Ener ve dört arkadaşının, Belediye Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddelerinin kaldırılmasına dair olan kanun teklifinin Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonuna Havalesine Mütedair önerge münasebetiyle sözleri
25 71 831
38 Söz Alanlar ADNAN ADIVAR (DR.) (İSTANBUL) : Siyasal Bilgiler Okulunun Siyasal Bilgiler Fakültesi adı ile Ankara Üniversitesine katilmasına dair olan kanun Münasebetiyle sözleri
25 71 845