E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
1 Söz Alanlar ADEM TATLI (GİRESUN) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
20 101 225
2 Söz Alanlar ADEM TATLI (GİRESUN) : Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
40 54 1096
3 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanından ADEM TATLI (GİRESUN) : Mekke-Medine hızlı tren hattı inşaatına (6/175), Sivas-Erzincan hızlı tren hattı çalışmalarına (6/176), Ankarasivas yüksek hızlı tren hattı çalışmalarına (6/177), Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattı çalışmalarına (6/178) ve Van Gölü’ndeki feribotların yenilenmesine (6/179) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı
22 112 99:100 109:114
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
4 Söz Alanlar ADEM TATLI (GİRESUN) : Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 46 304:306
5 Söz Alanlar ADEM TATLI (GİRESUN) : Tarım Sigortaları Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
86 106 284
86 107 402
6 Söz Alanlar ADEM TATLI (GİRESUN) : Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
126 122 17:18
7 Söz Alanlar ADEM TATLI (GİRESUN) : Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
149 74 498:500 521:522
8 Söz Alanlar ADEM TATLI (GİRESUN) : 15.3.2007 Tarihli ve 5603 Sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
156 99 41:42