E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Halkoylamasına katılmayanlara uygulanacak para cezasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/520)
5 24 540:541
2 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir’in tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için yapılacak projelere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/825)
10 41 404:406
3 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Yunanistan’la düzenlenen bir ekonomi zirvesine ve Ege Bölgesindeki laboratuvarlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in cevabı (7/1532)
13 59 848:853
4 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Finansal kiralama işlemlerindeki KDV oranının artırılmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/1499)
13 59 846:847
5 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : TRT yöneticilerine ve yeni alınan personele ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı (7/3339)
21 111 1013:1028
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : TRT Genel Müdürünün yönetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı (7/3580)
23 120 399:401
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Finansal kiralamadaki KDV oranına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/3771)
23 124 1042:1043
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : TRT’deki siyaset haberlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın’ın cevabı (7/3860)
24 127 381:388
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Otuz yaş üzeri çalışanların işten çıkarılacağı endişelerine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/3913)
25 130 164:166
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Serbest bölgelerdeki deri üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın cevabı (7/3752)
25 130 132:135
11 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir’deki orman yangınının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4672)
27 1 1266:1267
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4671)
27 1 1264:1265
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir Kınık’ta taş kömürü bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/4107)
27 1 260:262
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Bazı gösterilere müdahale edilmemesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4053)
27 1 197:198
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir’de yeni kurulan ilçelerdeki şube müdürlükleri atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/4443)
27 1 864:865
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir’deki orman yangınının nedenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4672)
27 1 1266:1267
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : KEY ödemelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/4671)
27 1 1264:1265
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir Kınık’ta taş kömürü bulunduğu iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/4107)
27 1 260:262
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Bazı gösterilere müdahale edilmemesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/4053)
27 1 197:198
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir’de yeni kurulan ilçelerdeki şube müdürlükleri atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/4443)
27 1 864:865
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir Limanı işletme hakkının özelleştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/5201)
31 21 723:726
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Kızının bir şirketteki konumuna ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın cevabı (7/5265)
34 28 192:193
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Ege Bölgesindeki bir linyit rezerviyle ilgili bilgilere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler’in cevabı (7/6370)
41 66 455:458
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Kruvaziyer turizmin geliştirilmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/7791)
47 109 816:821
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İslami Kalkınma Bankası vasıtasıyla kalkınma kooperatiflerinin kullandığı kredilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/7981)
48 112 119:126
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir’in kamu harcamalarından aldığı paya ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8523)
48 112 952:953
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Kat irtifaklı ve iskânsız yapılarla ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı (7/8404)
48 112 786:790
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Mobilya sektöründeki KDV indirimine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8417)
48 112 810:811
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Bazı idareci atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/8422)
48 112 817:818
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Geri gönderilen ihraç tarım ürünlerinin değerlendirilmesine (7/8044) ve Pamuk üreticilerinin sorunlarına (7/8045) ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
48 112 187:210
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir’in kamu harcamalarından aldığı paya ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8523)
48 112 952:953
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Kat irtifaklı ve iskânsız yapılarla ilgili düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Demir’in cevabı (7/8404)
48 112 786:790
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Mobilya sektöründeki KDV indirimine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı (7/8417)
48 112 810:811
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Bazı idareci atamalarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/8422)
48 112 817:818
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Çekle ilgili kanunun uygulamasındaki sorunlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/8536)
48 114 1207:1212
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Üretici birliklerinin sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/8753)
49 1 937:943
37 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Polisin silah kullanması sonucu meydana gelen ölümlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/8555)
49 1 454:455
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
38 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : Gümrük müşavirliği ve müşavir yardımcılığı sınavlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in cevabı (7/5594)
82 87 120:122
39 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İnşaat ihalelerinin TCK kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/5621)
85 101 293:294
40 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir-Güzelbahçe PTT Müdürlüğünün kaldırılmasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın cevabı (7/9736)
104 32 151:152
41 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZZAK ERTEN (İZMİR) : İzmir'in Güzelbahçe ilçesinden geçen otoyoldaki ücretlendirmeye ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın cevabı (7/19016)
143 47 621:623