E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURREZAK CEYLAN (SİİRT) : TRT'de sözleşmeli olarak çalışan danışmanların ücretlerine ve «Ekonomi Dosyası» adlı program için yapılan ödemeye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin cevabı (7/66)
4 34 114
2 Üyelerle İlgili İşler ABDURREZAK CEYLAN (SİİRT) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
22 52 24