E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Üyelerle İlgili İşler ABDURRAHMAN YAZGAN (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan'ın yasama dokunulmazlığı (3/222)
4 65 119
5 99 521
5 102 612
2 Üyelerle İlgili İşler ABDURRAHMAN YAZGAN (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan'ın yasama dokunulmazlığı (3/269)
5 82 42
5 99 522
5 102 618
3 Üyelerle İlgili İşler ABDURRAHMAN YAZGAN (İSTANBUL) : Bu toplantı yılında iki aydan fazla izin alan İstanbul Milletvekili Abdurrahman Yazgan'a, ödeneğinin verilebilmesi için keyfiyetin Genel Kurulun kararına sunulması (3/683)
20 127 476