E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
1 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Matbuat Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
1 16 381:382
2 Üyelerle İlgili İşler ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Bursa Milletvekili Abdurrahman Konuk'un Milletvekili dokunulmazlığı (3/124)
5 65 226
3 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Milli Korunma Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle sözleri
6 73 217:218
4 Üyelerle İlgili İşler ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Bursa Milletvekili Abdurrahman Konuk'un Milletvekili dokunulmazlığı (3/161)
8 14 8
8 24 372
9 29 12
5 Üyelerle İlgili İşler ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Bursa Milletvekili Ahdurrahman Konuk'un Milletvekili dokunulmazlığı (3/124)
8 24 372
6 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Afyon Karahisar Milletvekili General Sadık Aldoğan'ın Milletvekili dokunulmazlığı hakkında Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
9 34 71:73
7 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Ali İhsan Sabis'in affına dair Kanun münasebetiyle sözleri
10 42 140:141
8 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Erzurum'un Yeğena Mahallesinden Yusuf kızı Şahende Sakmak'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri
12 74 297 300
9 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Noter Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle söaleri
12 79 562:564
10 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Milletvekilleri seçimi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilhıEskiSme ve bu kanuna bazı maddelerin eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
12 80 618:619
12 84 881:882 904:906
11 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Maaş Kanununa ek Kanun münasebetiyle sözleri
16 44 114:117
16 45 172
16 46 237:240
12 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Kurmay Binbaşı Naci Çan'ın; affı hakkında kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
16 46 250:251
13 Teklifler ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Belediye Gelirleri Kanununun 37. maddesinin değiştirilmesine, 51. maddesine bir fıkra eklenmesine, 5 Nisan 1298 tarihli icarı Akar Nizamnamesi ile bu nizamnameyi tadil eden 1 Şubat 1329 tarihli Kanunun kaldırılmasına dair (2/164)
18 78 722
22 14 74
22 19 286:298
22 22 464:465
14 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu münasebetiyle sözleri
19 94 916
19 97 1108:1109
15 Teklifler ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Ve İki Arkadaşı) Uludağ'da inşaata Müsaade edilmesi hakkında (2/171)
19 89 542
16 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Eski Ticaret Bakanı Atıf İnan hakkında soruşturma yapan Karma Komisyon raporu münasebetiyle sözleri
19 95 987:988
17 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirtmesi hakkında Kanun münasebetiyle söaleri
20 105 645 658:659 666
20 106 682:684 694:696 703 705
18 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Belediye Gelirleri Kanununun (37). maddesinin değiştirilmesine ve 51. maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan Kanun münasebetiyle sözleri
22 19 287:289 297
19 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Komisyonlardaki bazı tasarıların bir an evvel Kamutaya sunulmasına dair olan teklif münasebetiyle sözleri
23 28 116:117
20 Teklifler ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Ve İki Arkadaşı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 65. maddesinin (j) bendinin değiştirilmesine dair (2/216)
23 31 208:209
21 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Emekli Piyade Yarbayı Avni Kurtkaya hakkında Dilekçe ve Adalet Komisyonları raporları münasebetiyle sözleri
24 39 109:110 116
22 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Milletvekilleri seçimi Kanunu münasebetiyle sözleri
24 40 203:204 207
24 41 218 244:245 256 262:264
24 42 306:307 319:320 326 330 339
24 43 359:361 369 385
23 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Mardin Milletvekili Mehmet Kamil Boran'ın, Avukatlık Kanununun 5. maddesinin kaldırılması hakkında kanun teklifi ve Adaleıt Komisyonu raporu münasebetiyle sözleri:
24 43 410:411
24 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Çiftçiyi topraklandırma hakkında 4753 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ve geçici maddeler eklenmesine dair olan Karnın münasebetiyle s özleri
25 63 346:347
25 64 380 383 386 388:389 395:397 403:404
25 65 420 423:425 428:430 435:436 438:439
25 66 496:499
25 67 556 560
25 70 715:716
25 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Tapulama Kanunu münasebetiyle sözleri
25 66 482:483
26 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Toprak ve İskan İşleri Genel müdürlüklerinin birleştirilmesi hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
25 66 505:507
25 67 519:520
27 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Subaylar Heyetine Mahsus Terfi Kanununun bazı maddelerinnı değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmeline dair olan Kamun münasebetiyle sözleri
25 67 540
28 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Subay ve Askeri memurların Aylıklarına dair oton 4989 sayılı Kanunun üçüncü maddesinin değiştirilmesi ve bu kanuna geçici maddeler eklenmesi hakkında Kanun münasebetiyle Sözleri
25 67 551
29 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KONUK (BURSA) : Af Kanunu tasarısı münasebetiyle sözleri
25 69 660
25 71 877:878 880