E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : Danıştay Başkanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 31 301
CUMHURİYET SENATOSU -- 9. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle.
56 35 709
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
3 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi münasebetiyle
63 36 436
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
4 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : TBMM, Cumhuriyet Senatosu, Millet Meclisi 1972 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 26 124:125
5 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : BayındırIık Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 28 459:460
6 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1972 yılı bütçesi münasebetiyle
3 32 191:192
CUMHURİYET SENATOSU -- 12. Yasama Yılı
7 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : 1973 yılı Cumhuriyet Senatosu: ve Millet Meclisi Bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle
8 22 154:155
8 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : 1973 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
8 25 504
9 Söz Alanlar ABDURRAHMAN KAVAK (CUMHURİYET SENATOSU SİİRT ÜYESİ) : 1973 yılı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
9 27 120:121