E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : Camiler ve Din Görevlileri Haftasına ilişkin
2 3 265:267
2 Söz Alanlar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 26 117:118 139
6 27 223
3 Söz Alanlar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü; Devlet Personel Başkanlığı; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu; Tütün, Tütün Mamûlleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu; Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 32 353:355
4 Söz Alanlar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : 9.11.2006 Tarihli ve 5555 Sayılı Vakıflar Kanunu ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Komisyon Raporu münasebetiyle
14 65 548:550
5 Gündem Dışı Konuşmalar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na ilişkin
29 5 244:245
6 Söz Alanlar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
36 37 885:886
7 Söz Alanlar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 3’üncü tur görüşmeleri münasebetiyle
56 33 187:189
8 Söz Alanlar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Tasarıları münasebetiyle
73 126 773:775
9 Söz Alanlar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na ilişkin gündem dışı konuşması
78 2 44:46
10 Söz Alanlar ABDURRAHMAN DODURGALI (SİNOP) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 32 158:159