E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
1 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 47 218:222
2 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Tarım Orman ve Köyişleri Başkanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı
9 56 159:162
3 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Orman Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi'ile, Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı,
9 56 159:162
4 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı ve,
9 56 159:162
5 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi ile, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 56 159:162
6 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Orman Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1989 Mâlî Yılı Bütçesi ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1987 Man Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
21 46 112:114
7 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluşları ile, Üniversiteler 1990 Malî Yılı Bütçeleri ve 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
36 50 708
8 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988Malî Yılı Kesinhesabı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 53 428:430
9 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Cumhurbaşkanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi ile 1989 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
52 45 213:217
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
10 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Devlet Meteorolioji İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçesi ile 1983 Kesinhesabı münasebetiyle
10 41 150
11 Söz Alanlar ABDURRAHMAN BOZKIR (KONYA) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
33 38 470:472