E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 26 46:49 78:79 99:100 140:141 145
6 27 205:206
2 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
9 35 134 138
3 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
11 45 323
4 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 68 142:143
5 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
21 110 790:791
6 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
23 119 193:194
7 Gündem Dışı Konuşmalar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : A Millî Futbol Takımımızın 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği başarıya ilişkin
23 121 450:451
8 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
26 138 520:522
9 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : (10/121, 129, 132, 134) No.lu Gemi İnşa Sanayisindeki İş Güvenliği ve Çalışma Şartları Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu görüşmeleri münasebetiyle
29 8 621:624
10 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Dış Ticaret Müsteşarlığı: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü: Devlet Personel Başkanlığı: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı: Diyanet İşleri Başkanlığı; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 30 319:321
11 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
38 51 932:933
12 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
40 62 162:163
13 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
44 84 679:683
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Antalya Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/8810)
49 1 1017:1020
15 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Antalya Büyükşehir Belediyesinin borçlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/8337)
49 1 258:282
16 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 10’uncu tur görüşmeleri münasebetiyle
56 36 902:904
17 Teklifler ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Ve Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Kars Milletvekili Zeki Karabayır ve 2 Milletvekilinin; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair (2/551, 2/550) (S. Sayısı: 456 ve 456’ya 1’inci Ek)
57 41 940:953 955:964
18 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
58 48 989:990
19 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığına seçilmesine ilişkin gündem dışı konuşması
20 Gündem Dışı Konuşmalar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığına seçilmesine ilişkin
59 53 754:755
21 Gündem Dışı Konuşmalar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Antalya ilinde yaşanan çevre sorunlarına ilişkin
62 67 421:423
22 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
65 80 343
23 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
72 121 765
24 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
75 135 719:721
25 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
76 137 43
26 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : (10/80, 91, 267, 674, 714, 737, 739, 876, 877, 878, 879, 880) No.lu Spor Kulüplerinin Sorunları ile Sporda Şiddet Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
79 8 255
27 Önergeler ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Ve 21 milletvekilinin, spor kulüplerinin sorunlarının araştırılarak sporda şiddetin önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/877 (-Okunması) (- Ön görüşmesi)
79 8 221:222
79 8 253:259
28 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
82 20 367
29 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle
82 21 528:529
30 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;12’nci tur görüşmeleri ve maddeleri münasebetiyle
87 37 104:105
87 39 455
87 40 648:649
31 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
88 46 513
32 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
91 58 678
33 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Unsurlarının; Korsanlık/Deniz Haydutluğu ve Silahlı Soygun Eylemleriyle Mücadele Amacıyla Yürütülen Uluslararası Çabalara Destek Vermek Üzere, Gereği, Kapsamı, Zamanı ve Süresi Hükûmetçe Belirlenecek Şekilde Aden Körfezi, Somali Karasuları ve Açıkları, Arap Denizi ve Mücavir Bölgelerde Görevlendirilmesi ve Bununla İlgili Gerekli Düzenlemelerin Hükûmet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10/2/2009 Tarihli ve 934 Sayılı Kararıyla Hükûmete Verilen ve 2/2/2010 Tarihli ve 956 Sayılı Kararıyla, Bir Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca 10/2/2011 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/1407) münasebetiyle
92 60 51:52
34 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
92 61 254
92 62 427
35 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
95 73 209:210
36 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
97 82 499
37 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
98 85 305:306
38 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
98 87 909:911
39 Önergeler ABDURRAHMAN ARICI (ANTALYA) : Ve 21 milletvekilinin, spor kulüplerinin sorunlarının araştırılarak sporda şiddetin önlenmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/877 (- Görüşmesi)
99 88 122:146