E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULSAMET TURGUT (DİYARBAKIR) : Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 42 28:29
2 Söz Alanlar ABDULSAMET TURGUT (DİYARBAKIR) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Dışişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 35 403:405
3 Söz Alanlar ABDULSAMET TURGUT (DİYARBAKIR) : Turizm Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Turizm Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
79 35 289:290
4 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULSAMET TURGUT (DİYARBAKIR) : Siirt'in Şirvan İlçesinde bulunan maden sahasının işletme hakkı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığa ilişkin
84 58 469:471