E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH TOMBA (İSTANBUL) : 1978 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı bütçesi münasebetiyle.
3 110 247
2 Söz Alanlar ABDULLAH TOMBA (İSTANBUL) : 1978 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
4 118 399
3 Söz Alanlar ABDULLAH TOMBA (İSTANBUL) : Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin geliştirilememesi nedenlerini saptamak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 30 270
4 Söz Alanlar ABDULLAH TOMBA (İSTANBUL) : 1979 yılı Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 56 322
5 Söz Alanlar ABDULLAH TOMBA (İSTANBUL) : 1979 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 60 741
6 Söz Alanlar ABDULLAH TOMBA (İSTANBUL) : 1980 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
14 48 361