E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Önergeler ABDULLAH KINALI (HATAY) : Adalet Komisyonumdan çekildiğine ilişkin (4/279)
54 75 13
2 Üyelerle İlgili İşler ABDULLAH KINALI (HATAY) : Adalet Komisyonundan çekilmesi
54 75 13