E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
1 Söz Alanlar ABDULLAH ERCAN (CUMHURİYET SENATOSU ÇORUM ÜYESİ) : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1978 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
36 29 145:148
CUMHURİYET SENATOSU -- 19. Yasama Yılı
2 Söz Alanlar ABDULLAH ERCAN (CUMHURİYET SENATOSU ÇORUM ÜYESİ) : 1980 yılı Kültür Bakanlığı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle.
45 33 587:592
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
3 Yazılı Sorular Ve Cevapları ABDULLAH ERCAN (TEMSİLCİLER MECLİSİ ÇORUM İLİ TEMSİLCİSİ) : Çorum'un belediye hudutları içindeki nüfusuna göre günlük su ihtiyacına dair sorusuna İmar ve İskân Bakanı Özal Rüştü Özal'ın yazılı cevabı (7/9)
1 19 268
2 27 78:79
4 Söz Alanlar ABDULLAH ERCAN (TEMSİLCİLER MECLİSİ ÇORUM İLİ TEMSİLCİSİ) : TC Anayasa tasarısı münasebetiyle
4 52 112