E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH ARSLAN (TOKAT) : Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 31 432:436
2 Söz Alanlar ABDULLAH ARSLAN (TOKAT) : Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Üniversiteler, 1998 Malî Yılı Bütçeleri ile 1996 MalîYılı Kesinhesapları münasebetiyle
41 34 82:85