E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH AKIN (ZONGULDAK) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniveristesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 47 800
2 Söz Alanlar ABDULLAH AKIN (ZONGULDAK) : Diyanet İşleri Reisliği 1959 yılı bütçesi münasebetiyle
7 44 660