E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü,Orman Bakanlığı,Orman Genel Müdürlüğü;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 150:152
2 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Yozgat-Yerköy'deki Beyazıtoğlu Çiftliğine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı (6/43)
13 14 268
3 Söz Alanlar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Münasebetiyle
16 30 326:329
4 Söz Alanlar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
33 135 149:152
5 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Bazı gazeteler tarafından düzenlenen promosyon kampanyalarına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in cevabı (7/3550)
34 7 510:512
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Temel gıda maddelerine yapılan son zamlara ve zorunlu tasarruf kesintilerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in cevabı (7/3483)
34 8 544:545
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Bilgisayar alımı ihalesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (7/3480)
36 12 88:89
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Kırıkkale-Keskin Belediye Başkanının camilerden topladığı iddia edilen halılara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/3537)
36 15 321:322
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Çiftçilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mustafa R. Taşar'ın cevabı (7/3542)
36 15 322:324
10 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Balıkesir-Ayvalık İlçesi Kovanç Sarıçalı İlköğretim Okulu Yaptırma ve Koruma Derneğince bazı vatandaşlardan bağış için senet alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (6/678)
38 25 258:259
11 Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : (6/730) esas numaralı sözlü sorusunu gen aldığına ilişkin (4/279)
38 26 302
12 Söz Alanlar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Vakıflar Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Gümrük Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 31 441:444
13 Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : (6/710) esas numaralı sözlü sorusunu gen aldığına ilişkin (4/287)
41 36 330:331
14 Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : (67712) esas numaralı sözlü sorusunu gen aldığma ilişkin (4/288)
41 36 331
15 Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : (6/711) esas numaralı sözlü soru önergesini geri aldığına ilişkin (4/295)
44 47 23
16 Söz Alanlar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : İmar Kanununun bir maddesinin yürürlükten kaldırılmasını öngören kanun tasarısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesinin yazılı soruya çevrilmesi nedeniyle
45 56 280:281
17 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : SSK İdari İşler Dairesi Başkanı ve Şube Müdürüne ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün cevabı (6/725)
46 59 125:126
18 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Yozgat-Hasbek, Sarıhamzalı, Musabeylı ve Taşlık Barajı projelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (6/740)
47 62 30:31
19 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Bir firma tarafından yapılan ayçiçek ithalatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (6/738)
47 62 29
20 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Yozgat Ziraat Fakültesinin arsa ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rüştü Kâzım Yücelen'in cevabı (6/741)
47 62 31:33
21 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Yozgat stol tipi havaalanı ve Balışeyh-Yozgat-Yıldızeli demiryolu hattı projelerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Refaiddin Şahin'in cevabı (6/739)
47 62 29:30
22 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Yozgat-Çekerek Süreyyabey Barajı projesine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın cevabı (6/781)
50 76 229:230
23 Önergeler ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : (6/1007) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin (4/352)
54 99 102
24 Söz Alanlar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji. Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyonları raporları münasebetiyle
54 101 347:348
25 Söz Alanlar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın İstanbul Milletvekili Emin Kul'un Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 30 arkadaşının Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlının, Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 114 329:330
58 119 433:435
26 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Ankara Millî Eğitim Müdürünün bir beyanına ilişkin sorusu ve Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'ın cevabı (6/904)
64 12 252:253
27 Söz Alanlar ABDULLAH ÖRNEK (YOZGAT) : Balıkesir Milletvekili İlyas Yılmazyıldız ve 54 arkadaşının, İzmit Körfez Geçiş Projesi ihalesinde ihale usul ve esaslarını ihlal ederek rekabet ortamının oluşmağını önlediği, firma seçiminde yanlı davranarak devleti zarara uğratmak suretiyle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Bayındırlık ve İskân Bakanı Yasar Topçu hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
65 16 191:193