E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Nahcıvan-Dilucu Gümrük Kapısından yapılan sınır ticaretine ilişkin
14 10 227:229
2 Gündem Dışı Konuşmalar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Ermenistan tarafından işgal edilen Karabağ'a ilişkin
16 20 471:473
3 Söz Alanlar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Dış Ticaret Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 2000 Malî Yılı Bütçesi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 39 164:165
4 Gündem Dışı Konuşmalar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Avrupa Türklerinin çifte vatandaşlık ve Türkçe eğitımîerme ilişkin
23 50 397:399
5 Gündem Dışı Konuşmalar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Tarihî gerçekler ışığında, sözde Ermeni soykırımı yalan iddia ve iftiralarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
34 102 15:17
6 Söz Alanlar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Sağlık Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 33 136:137
7 Söz Alanlar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Kültür Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, İçişleri Bakanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2001 Malî Yılı Bütçesi ile 1999 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
50 33 34:35
8 Söz Alanlar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Diyarbakır'da meydana gelen saldırıya ve sözde Ermeni soykırımı tasarısının Fransa Ulusal Meclisinde kabulüne ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
53 48 328:330
9 Gündem Dışı Konuşmalar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Ermenilerin Azerbaycan-Hocalı'da yaptıkları katliamın 9. yıldönümüne ilişkin
56 66 299:301
10 Söz Alanlar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Ermenilerin Azerbaycan-Hocalı'da yaptıkları katliamın 9 uncu yıldönümüne ilişkin
56 66 299:301
11 Söz Alanlar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Ağrı Milletvekili Nidai Seven'in, sınır ticareti, hayvancılık ve Ağrı Gürbulak Sınır Kapısına ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
75 18 158
12 Söz Alanlar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gümrük Müsteşarlığı 2002 Malî Yılı Bütçesi ile 2000 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
78 31 224
13 Gündem Dışı Konuşmalar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Kültür Bakanı Mustafa İstemihan Talay'ın, 21 Mart Nevruz Bayramı hakkında gündemdışı açıklaması dolayısıyla
89 77 497:499
14 Gündem Dışı Konuşmalar ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Tarihî gerçekler ışığında Ermenilerin sözde soykırım iddialarına ilişkin
93 91 15:17
15 Meclis Araştırması Önergeleri ABBAS BOZYEL (IĞDIR) : Ve 19 arkadaşının, Ermenilerin Iğdır İlinde yerli halka yaptıkları mezalimin araştırılması ve Iğdır üzerindeki emellerine karşı alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/279)
94 95 10:12