E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar A. ERKAN YAZGAN (İHTİSAS KOMİSYONU ÜYESİ) : 6830 sayılı İstimlak Kanununun 22 ve 23. Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kamulaştırma Kanunu Tasarısının Danışma Meclisince Kabul Olunan Metinleri ve Milli Güvenlik Konseyi ihtisas Komisyonu Raporu münasebetiyle.
11 180 257:258 261