E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
1 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Sağlık Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
7 55 427:431
2 Söz Alanlar MUHAMMET SADIK AVUNDUKLUOĞLU (KIRIKKALE) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi ile 1990 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
8 57 18:22
3 Önergeler MUHAMMET SADIK AVUNDUKLUOĞLU (KIRIKKALE) : 5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/118)
25 47 438
4 Üyelerle İlgili İşler MUHAMMET SADIK AVUNDUKLUOĞLU (KIRIKKALE) : (10/8-5) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğinden Çekilmesi
25 47 438
5 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Sağlık Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı ve Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
25 47 547:550
6 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ÜNLÜ (KIRIKKALE) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
26 50 274:278
7 Söz Alanlar MUHAMMET SADIK AVUNDUKLUOĞLU (KIRIKKALE) : İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında çalışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 65 182:185
8 Meclis Araştırması Önergeleri MUHAMMET SADIK AVUNDUKLUOĞLU (KIRIKKALE) : Ve 12 arkadaşının, MKEK ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasındaki ilişkileri ve bu kuruluşların sorunlarını tespit etmek amacıyla, Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/150)
43 28 320:322
9 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1994 Malî Yılı Bütçesi ve 1992 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
48 45 21:24
10 Üyelerle İlgili İşler MUHAMMET SADIK AVUNDUKLUOĞLU (KIRIKKALE) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
51 65 322:323
53 74 280
11 Gündem Dışı Konuşmalar MUHAMMET SADIK AVUNDUKLUOĞLU (KIRIKKALE) : Azerbaycan ve Nahcivan'daki son gelişmeler ve PKK faaliyetlerine ilişkin
65 2 182:183
12 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Başbakanlık 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 51 139:142
13 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile1993 Malî Yılı Kesinhesabı ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 55 851
14 Söz Alanlar ABDURRAHMAN ÜNLÜ (KIRIKKALE) : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
75 56 1036:1040
15 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Gelir Bütçesi münasebetiyle
76 60 663
16 Söz Alanlar MUHAMMET SADIK AVUNDUKLUOĞLU (KIRIKKALE) : Danıştay Başkanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
15 54 592:594
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
17 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Hayvancılıkla ilgili sorunlara ilişkin
1 15 346:348 349
18 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun Millî savunma sistemimiz içindeki önemine ilişkin
1 17 432:433
19 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Trabzon Milletvekili kemaietün Göktaş ve 23 arkadaşının, Ülkemizdeki ilaç imalatı ve tüketimi ile denetimi konusunda Meclis araştırması açılmasına il içkin önergesi münasebetiyle
2 28 452:457
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : M.K.E'ye bağlı şirketlerin yönetim ve denetim kurullarına atanan kişilere ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in cevabı (7/337)
3 35 184:186
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Tarım Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ve gübre fiyatlarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Attila'nın cevabı (7/449)
3 38 567:569
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale M.K.E Kurumuna personel alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'in cevabı (7/513)
4 44 612:613
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale'deki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Malîye Bakanı Lutfullah Kayalar' in cevabı (7/507)
4 45 687
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Yurt dışında ilahiyat öğrenimi gören öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın cevabı (7/508)
5 51 413:414
25 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 15 arkadaşının, İstanbul Kadıköy'de 1 Mayıs günü meydana gelen olaylarda gerekli tedbirlerin alınmadığı iddialarını araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebeüyle
5 51 396:398
26 Meclis Araştırması Önergeleri KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Ve 26 arkadaşının, Kırıkkale İlmin sorunlarının araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/74)
5 52 446:448
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale lime bağlı köylerin yollanna, içme sulanna ve kanalizasyon çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek'in cevabı (7/635)
5 53 593:595
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Polislerin çalışma saatlerine ve Ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in cevabı (7/634)
5 54 650:651
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Bozulan otoyollar için alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Mehmet Keçeciler'in cevabı (7/632)
6 56 161:162
30 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale'nin ilçelerine bağlı köylerin camii ve din görevlisi ihtiyacına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in cevabı (7/655)
6 56 169:170
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Belediye zabıtalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in cevabı (7/638)
6 56 162:163
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Millî Eğitim Bakanından ALBAYRAK Kemal (Kırıkkale)-Kırıkkale'nin ilçelerine bağlı köylerin öğretmen ve okul ihtiyacına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan'ın cevabı (7/656)
6 56 170:171
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale'de bulunan Tugay Komutanlığının başka bir ile nakli iddiasına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (7/659)
6 56 171:172
34 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale-Sulakyurt-Sankızlı süt mamulleri fabrikası kurulmasına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı İsmet Atilla'nın cevabı (7/657)
6 59 378
35 Meclis Araştırması Önergeleri MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Ve 23 arkadaşının, MKE Kurumunun içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve tam kapasite ile çalıştırılmasını sağlamak için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (7/374)
6 61 538:540
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Gıda imalathanelerinin ruhsatlandırılması ve denetimine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişlen Bakanı İsmet Atnla'nın cevabı (7/637)
6 62 617:620
37 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale İlinin güncel sorunlarına ilişkin
8 78 361:363
38 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale ilinin güncel sorunlarına ilişkin
8 78 361:363
39 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
9 86 509:510 537:539
40 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Kamu Personeli ile Emeklilerin Malî, Sosyal ve Diğer Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
9 87 642:644
41 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
10 88 61:63 67
42 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu münasebetiyle
10 90 404:408 420:422
43 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Kamu Kurara ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 91 555:557
44 Gündem Dışı Konuşmalar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Üniversite ikinci basamak sınavının Kırıkkale ve bazı illerde yapılmasından vazgeçilmesine ilişkin
14 23 327:329
45 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Memurlar, Diğer Kamu Görevlileri ile Bunların Emeklilerinin Malî ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına Dair Yetki kanunu'Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 23 357:359
46 Söz Alanlar KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiylemünasebetiyle
16 29 121:123
47 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
17 34 43:46
48 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kamu kurumu ve kuruluşlarında kullanılan araç sayısına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1746)
18 41 288
49 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 31 7 1996 Tarihli ve 4159 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu münasebetiyle
19 46 157:159
50 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 75 arkadaşının I urkıye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TEDAŞ) bazı ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının tespit edilmesine karşın gerekli işlemleri yapmayarak ihalelerin belli firmalara verilmesini sağlamak suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin 1 ürk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 57 389:391
51 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Yurtdışında Bulunanların Sosyal Güvenlikleri Hakkında Borçlanma Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
21 61 282:287
21 62 350:352
52 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : TSK. bünyesinde çalışan sivil personelin maaşlarına ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın cevabı (7/2063)
22 63 109:111
53 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale kapalı spor salonu ve yüzme havuzu inşaatına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Sanattın Şeker'in cevabı (7/2123)
23 71 298
54 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 77 277:280
55 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Hükümetin tarım politikasına ilişkin
27 97 204:206
56 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Hükümetin tarım politikasına ilişkin-İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarıyla ilgili usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek,
27 97 204:206
57 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 38 arkadaşının, zorunlu tasarruf kesintilerinin değerlendirilmesi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/17) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 104 442:445 461
58 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın ve 19 arkadaşının, Türkiye'de cevherden demir çelik üretiminin azalmasının nedenlerini ve Erdemir'in özelleştirilmesinin sakıncalarını araştırmak,
29 107 218:221
59 Gündem Dışı Konuşmalar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya ilişkin
30 117 275:278
60 Gündem Dışı Konuşmalar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya ilişkin
30 117 273:275
61 Gündem Dışı Konuşmalar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya ilişkin
30 117 271:273
62 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Konya Milletvekili Veysel Candan ve 12 arkadaşının, PETLAS'in zarar etmesinin nedenleri ve özelleştirilmesi konusunda-Kocaeli Milletvekili Necati Çelik ve 23 arkadaşının EBK ve SEK'un özelleştirilmeleri sonucunda meydana gelen Devlet kayıplarını belirlemek, Kütahya Milletvekili Emin Karaa ve 22 arkadaşının Kütahya Manyezit İşletmeleri A.Ş (KÜMAŞ)'in özelleştirilmesi sırasında yapıldığı iddia edilen usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak meydana gelen devlet kayıplarını belirlemek, İzmir Milletvekili Işın Çelebi ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamaları ve bu konudaki sorunları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek, Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık ve 22 arkadaşının, demir ve çelik üretimiyle ilgili sorunların ve Erdemir'deki kamu hisselerinin blok satışı konusundaki iddiaların araştırması ve Hatay Milletvekili Fuat Çay ve 25 arkadaşının, özelleştirme uygulamalarının yarattığı sorunların tespiti ile alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclts araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle-Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya ilişkin
30 117 271:273
63 Gündem Dışı Konuşmalar KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale'de meydana gelen patlamaya ilişkin
30 118 335:337
64 Meclis Araştırması Önergeleri KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Ve 22 arkadaşının, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen facianın nedenlerini ve yapılacak yardımları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/106)
31 121 48:50
65 Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/3) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/254)
32 133 462:463
66 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale İline Bağlı Çerikli Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifinin (2/3) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
32 133 462
67 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının; 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının; Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim. Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
33 136 232:233
68 Gündem Dışı Konuşmalar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Üniversite giriş sınavlarında bu yıl yürürlüğe girecek iki yeni uygulamaya ilişkin
34 6 472:474
69 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale-Keskin'de düzenlenen kültür şenlikten ne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/3552)
34 8 564:565
70 Söz Alanlar RECEP MIZRAK (KIRIKKALE) : Başbakanlık 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Mall Yılı Kesinhesabı, Denizcilik Müsteşarlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 29 109:112
71 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : İstanbul Vakıflar İnşaat Genel Müdürlüğüne atanan kişiye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin cevabı (7/3926)
40 30 360
72 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale Tedaş İşletme Müdürü hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Enerji ve , Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı (7/3911)
40 30 357:359
73 Söz Alanlar KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : İçişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Jandarma Genel Komutanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Sahil Güvenlik Komutanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 718:721
74 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Kültür Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Üniversiteler, 1998 Malî Yılı Bütçeleri ile 1996 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
41 34 58:62
75 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Maliye Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
41 36 526:527
76 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan makam ve hizmet araçlarının sayısı ile yakıt miktarlarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hüsamettin Özkan ve Devlet Bakanı Metin Gürdere'nin cevapları (7/3857)
41 38 821:823
77 Söz Alanlar KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 20 Arkadaşının, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay ve 16 Arkadaşının, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın ve Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın aynı mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 51 424:425
78 Üyelerle İlgili İşler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
46 58 31:32
79 Gündem Dışı Konuşmalar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale ve çevresindeki pancar ekim alanlarının daraltılmasına ilişkin
47 65 330:331
80 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale-Sulakyurt Barajı projesine, Kırıkkale-Balışeyh-Akçakavak Barajı projesine İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı (7/4475,4476)
47 66 464:466
81 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : 1998 yılı yatırım programındaki bazı projelere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin cevabı (7/4516)
48 70 392:395
82 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne yapılan atamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz'ın cevabı (7/4472)
48 71 518:521
83 Gündem Dışı Konuşmalar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Türkiye'nin kültür yapısı ve irtica konusunda
49 72 11:12
84 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale Mühimmat Fabrikasında meydana gelen patlamada zarar gören vatandaşlara yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in cevabı (7/4471)
49 73 287:288
85 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Kırıkkale'de meydana gelen patlamadan sonra yaşanan göç ile zarara uğrayan esnaf ve sanayicilerin sorunlarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Zekeriya Temizel'in cevabı (7/4470)
49 73 286:287
86 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : 14.7.1965 Tarihli ve 657 sayılı, 86.1949 Tarihli ve 5434 sayılı, 5.3.1964 Tarihli ve 439 sayılı, 30.4.1992 Tarihli ve 3792 sayılı, 11.10.1983 Tarihli ve 2914 sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur ve 8 Arkadaşının, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin, Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Konya Milletvekili Ali Günaydın'ın, Kocaeli Milletvekili Halil Çalık ve 2 Arkadaşının, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın ve 14 Arkadaşının ve Muş Milletvekili Nedim İlci'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
50 75 79:80 152
87 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : TURBAN Tesislerinin kiraya verilmesine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın cevabı (7/4620)
50 76 367:371
88 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : ORKÖY kredilerine ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Ersin Taranoğlu'nun cevabı (7/4760)
52 90 361:362
89 Söz Alanlar KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Emniyet Teşkilâtı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
53 95 148:149
90 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Turgut Özal suikastiyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (7/4878)
53 96 289:290
91 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Turgut Özal suikastıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu'nun cevabı (7/4963)
53 96 307
92 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji komisyonları raporları münasebetiyle
54 101 344:345 350:351
93 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu. Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, Adana Milletvekili Arif Sezer'in Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 113 181:182
57 114 354 366:367
58 118 262:263
94 Söz Alanlar HACI FİLİZ (KIRIKKALE) : Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
56 109 338:341
57 114 308:310
59 123 261
95 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale-Delice-Çerikli Kasabasında meydana gelen sel felaketinde zarar görenlere yapılacak yardımlara ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (7/5^47)
57 116 656:657
96 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu. Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, Adana Milletvekili Arif Sezer'in Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
58 119 367:368
97 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Afetten zarar gören Kırıkkale'ye bağlı bazı ilçelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yardım yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin cevabı (7/5649)
59 124 463:464
98 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Cumhuriyetin 75. yılı kutlamalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Kavak'ın cevabı (7/5667)
61 131 318:320
99 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler KEMAL ALBAYRAK (KIRIKKALE) : Kırıkkale'ye bağlı bazı ilçelerin afet kapsamına alınıp alınmayacağına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun cevabı (7/5648)
61 131 315:316
100 Söz Alanlar MİKAİL KORKMAZ (KIRIKKALE) : Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
61 131 245:246
1 2 3 4 5 6 7