E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
601 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı (7/1718)
39 132 558
39 133 655:656
602 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/1717)
39 132 557
603 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/1710)
39 132 557
604 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/1707)
39 132 557
605 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve köylerindeki muhtar sayısına dair (7/1721)
39 132 558
606 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı M. Nebil Oktay'ın yazılı cevabı (7/1713)
39 132 557
39 133 653:654
607 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığımıza bağlımemurların sayısı ve görevlerine dair (7/1712)
39 132 557
608 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/1719)
39 132 558
609 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Ankara ili merkez, kaza ve köylerindeki öğretmen sayısına dair (7/1722)
39 132 558
610 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, köy öğretmenlerine ayda yüz lira mahrumiyet tazminatı verilmesine dair (7/1723)
39 132 558
611 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/1709)
39 132 557
612 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/1714)
39 132 557
613 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/1720)
39 132 558
614 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'in yazılı cevabı (7/1715)
39 132 557 654
39 133 654
615 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı' nın, Ankara ili merkez, kaza ve bucaklarında Bakanlığınıza bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1716)
39 132 557 655
616 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bütün memurlara 9 aylık maaş farklarının toptan ödenmesine dair (7/1763)
39 133 607
617 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, CGP Genel Başkanının genel af ile ilgili beyanlarına dair (7/1751)
39 133 606
618 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, genel bir affın çıkarılmasına dair (7/1756)
39 133 607
619 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile merkezi sistem üniversite giriş imtihanlarının iptaline dair (7/1745)
39 133 606
620 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikası kurma yetkisine dair (7/1759)
39 133 607
621 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de telefon fabrikası kurulması için yapılan anlaşmaya dair (7/1758)
39 133 607
622 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilâç fabrikası karma yetkisine dair (7/1759)
39 133 607
623 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin 50. Yıldönümünde yapılacak kutlama törenlerine , dair (7/1771)
39 133 607
624 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kamu kesiminde çalışan personelden kesilen Meyak aidatlarının toplam miktarına dair (7/1746)
39 133 606
625 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel dersanelere dair (7/1765)
39 133 607
626 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, turist dövizlerinin artırılmasında ne gibi yararlar sağlanacağına dair (7/1762)
39 133 607
627 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Orta-Doğu Teknik Üniversitesi ile merkezi sistem üniversite giriş imtihanlarının iptaline dair (7/1745)
39 133 606
628 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel dershanelere dair (7/1765)
39 133 607
629 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Üniversiteler Kanununa göre Öğrencilerin durumlarına dair (7/1757)
39 133 607
630 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerde görev alan generallerin yerlerinin değiştirilmesine dair (7/1743)
39 133 606
631 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Kara Kuvvetlerine bağlı birliklerde görev yapan 35 generalin yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili açıklama yapılmasına dair (7/1751)
39 133 606
632 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, bir Milli Sağlık Seferberliği kampanyası açılmasına dair (7/1736)
39 133 606
633 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'ın, Bakanlığa başladığınız gününden beri demir stoklarının miktarına dair (7/1747)
39 133 606
634 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de telefon fabrikası kurulması için yapılan anlaşmaya dair (7/1758)
39 133 607
635 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 yılı bütçesi münasebetiyle
5 91 1052:1060 1088 1094
636 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bayat, pahalılığının artış nedenlerine ve bu artışı önlemek maksadı ile «Devlet satış ve alış pazarları» kurulup kurulmayacağına dair Başbakandan yazılı sorusu(7/669)
16 150 743
637 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Anayasa değişiklikleri konusundaki demeci
16 144 539:540
638 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : 434 sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 36. maddesine göre, gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
16 138 119:121
639 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : TBMM üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkındaki kanun teklifinin, İçtüzüğün 36. maddesine göre gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
16 140 269:271
640 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : 15 Ekim 1970-13 Aralık 1971 tarihleri arasında yurt dışına gitmek için döviz alan parlamenterlere dair (7/1216)
29 15 525
641 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair sorusu ve İmar ve İskan Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/1326)
36 73 53:54
642 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adil ve idari takibatların miktarına dair sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı (7/1323)
36 86 400:403
643 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Gebze, Çayırova bölgesinde bulunan Demir-Çelik Fabrikasının Howard International 1 ne. Firmasına olan borcuna dair sorusu ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1273)
36 73 52:53
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 9. Yasama Yılı
644 Önergeler CELAL KARGILI (İÇEL) : İkinci Beş Yıllık Plân döneminde kalkınma fonu adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve Bu fiilin Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Anayasanın 90. maddesi uyarınca Başbakan hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair (9/15)
9 16 279:287
9 19 350 352
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 10. Yasama Yılı
645 Önergeler CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında, Meclis soruşturması açılmasına dair (9/15)
10 3 180
10 4 215
10 5 248
10 6 290
10 7 321
10 9 364
10 10 398:399
10 13 460:461
646 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay sütre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
10 12 449:451
647 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki önergesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık Komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
10 13 457:459
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 11. Yasama Yılı
648 Önergeler CELAL KARGILI (İÇEL) : Eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair (9/15)
11 3 137
11 4 163:165
11 5 184:185
11 7 228
11 9 337
649 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, eski Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki önergesini incelemekle görevli Soruşturma Hazırlık komisyonunun görev süresinin uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi münasebetiyle
11 4 156 159:160
650 Önergeler CELAL KARGILI (İÇEL) : Görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı iddiasıyla Anayasanın 90 ve Türk Ceza Kanunun 230. maddeleri uyarınca Maliye Bakanı Sait Naci Ergin hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair (9/22)
11 5 183:184
11 7 227 229:232
11 9 337:339
11 19 777:779
651 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Eskişehir, Ankara, Adana, Hatay, Diyarbakır ve Siirt illerinde evvelce ilân edilmiş bulunan Sıkıyönetimin 2 ay süre ile uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
11 6 221
11 17 716
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 14. Yasama Yılı
652 Önergeler CELAL KARGILI (İÇEL ESKİ MİLLETVEKİLİ) : Görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 230. maddesine uyduğu iddiasıyla Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi (9/22)
14 1 33
14 2 55
653 Önergeler CELAL KARGILI (İÇEL ESKİ MİLLETVEKİLİ) : İkinci Beş Yıllık Plan döneminde kalkınma fonu adı altında harcanması lâzımgelen meblâğın sarf edilmesinde büyük yolsuzluklar olduğu ve bu eylemin Türk Ceza Kanunu'nun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Süleyman Demirel hakkında Meclis soruşturması açılmasına dair önergesi (9/15)
14 1 28:32
14 2 54:55
14 9 169 200:201
654 Önergeler CELAL KARGILI (İÇEL ESKİ MİLLETVEKİLİ) : Üniversitelerarası giriş sınavı sorularının çalınmasına sebebolmak ve sınavları iptal etmemekle görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 230 ve 240. maddelerine uyduğu iddiasıyla Millî Eğitim eski Bakanı Orhan Dengiz hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/34)
14 2 58:59
14 9 169 200
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 15. Yasama Yılı
655 Önergeler CELAL KARGILI (İÇEL ESKİ MİLLETVEKİLİ) : Görevini ihmal ettiği ve kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 230. Maddesine uyduğu iddiasıyla, Maliye eski Bakanı Sait Naci Ergin hakkında Meclis Soruşturması açılmasına dair önergesi (9/22)
15 1 5
15 4 106
15 5 148 179
1 2 3 4 5 6 7