E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
501 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bugüne kadar, tıp fakültelerinden mezun olan hekim miktarına dair (7/1158)
29 10 246
502 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki sağlık memurları miktarı ile bunların çalıştıkları sahalara dair (7/1156)
29 10 244
503 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yurt dışında çalışmakta olan Türk hekimlerine dair (7/1159)
29 10 247
504 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, seçim sisteminin değiştirilmesi için çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair soru önergesi ve Başbakan adına Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1171)
29 11 315
505 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk hekim ve teknik elemanlarının yurt dışına göç etmelerini önlemek için tedbir alınıp alınmadığına dair (7/1164)
29 11 309
506 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Türkiye'deki topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dair soru önergesi ve Devlet Bakanı İlhan Öztrak ile Tarım Bakanı İlyas Karaöz'ün yazılı cevapları (7/1199)
29 11 339
507 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesine dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Dışişleri Bakanı Halûk Bayülken'in yazılı cevabı (7/1175)
29 11 318
508 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar olay esnasında yaralanan ve ölen jandarma ve polis sayısına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/1160)
29 11 299
509 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yabancı ülkelerde Türk savaş esirlerinin bulunup bulunmadığına dair (7/1201)
29 11 343
510 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki hekimlerin miktarına dair (7/1163)
29 11 307
511 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki sağlık teşkilâtına ve personel miktarına dair (7/1161)
29 11 305
512 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dair (7/1199)
29 11 339
513 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel İlinde yapılan yatırımlara dair (7/1202)
29 11 344
514 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1231)
29 15 570
515 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, depremlerin ekonomik ve sosyal facialara sebeb olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1227)
29 15 563
516 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım ürünlerimizin hammadde olarak ihracından doğan döviz kaybı miktarına dair (7/1222)
29 15 552
517 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1204)
29 15 514
518 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 1969 yılındanbugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dairsoruönergesi ve Devlet Bakanı İsmail Arar'ın, yazılı cevabı. (7/1214)
29 15 519
519 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru öneresi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu'nun yazılı cevabı (7/1205)
29 15 514
520 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün yazılı cevabı (7/1208)
29 15 516
521 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, arsa ve bina spekülâsyonunu önlemek için ne gibi çaylışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/1231)
29 15 570
522 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/1219)
29 15 532
523 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, depremlerin ekonomik ve sosyal facialara sebeb olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına İmar ve İskân Bakanı Turgut Toker'in yazılı cevabı (7/1227)
29 15 563
524 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 15 Ekim 1970-13 Aralık 1971 tarihleri arasında yurt dışına gitmek için döviz alan Parlamenterlere dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1216)
29 15 525
525 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1203)
29 15 511
526 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1206)
29 15 515
527 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ormanların korunması ve orman ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1217)
29 15 526
528 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 1969 yılında bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1211)
29 15 518
529 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, av hayvanlarımızın korunmasıiçin ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228)
29 15 565
530 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, hayvanların korunması ve hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1918)
29 15 529
531 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, her yıl kaybolan 10 milyon baş koyuna dair (7/1221)
29 15 549
532 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yaş Sebze ve meyve ihracatını geliştirmek için ne gibi tedbirleralındığına dair (7/1230)
29 15 567
533 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1210)
29 15 517
534 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yaş sebze ve meyve İhracatını geliştirmek için ne gibi tedbirle ralındığına dair. (7/1230)
29 15 567
535 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, av hayvanlarımızın korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228)
29 15 565
536 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1207)
29 15 515:516
537 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bankaların verdiği kredilerin dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu ile Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevapları (7/1232)
30 24 526
538 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, okumayazma bilmeyenlerin okuryazar hale getirilmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1293)
30 24 558
539 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Ankara ilinin kirli havadan kurtarılması ile Ankara, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/54)
31 32 354
540 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de suç nevilerine göre sabıkalı insan sayısına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1312)
31 33 488:489
541 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ahmet Oğuz Akal adlı bir şahsın kurduğu Kromit Limited Şirketine verilen krediye dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Ticaret Bakanı Naim Talü'nun yazılı cevabı (7/1259)
31 33 465:466
542 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/1308)
31 33 487
543 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu eliyle öğrencilere dağıtılan ödüllere dair soru önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı İlhan Öztrak'ın yazılı cevabı (7/1305)
31 33 473:486
544 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1319)
31 33 490:497
545 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Milli Eğitim, Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılıcevabı (7/1318)
31 33 489:490
546 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin kuruluşundan 1955 yılına kadar Türkiye'de mevcut askeri hekim miktarına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/1311)
31 33 488
547 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınızın bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/1315)
31 33 489
548 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Ahmet Oğuz Akal adlı bir şahsın kurduğu Kromit Limited Şirketine verilen krediye dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Ticaret Bakanı Naim Talû'nın yazılı cevabı. (7/1259)
31 33 465:466
549 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : İdari reform yapılması konusunda gündem dışı demeci
31 36 642
550 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yurt dışına kaçan Mıgırdıç Şellef'yan hakkında (7/1481)
32 39 149
551 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Sosyal Güvenlik İşleri Bakanlığı kurutması konusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi gereğince bir genel görüşme açılamasına dair önergesi (8/55)
32 41 248:249
552 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ülkemizde idari reform yapılmasına dair (7/1486)
32 41 237
33 58 683 685
553 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Tarım Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevapları. (7/1240)
32 42 352:354
554 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı (7/1212)
32 42 347
555 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün yazılı cevabı. (7/1329)
32 42 404
556 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili. Celâl Kargılı'nın, tarım arazilerinin, daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Tarım Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevabı (7/1240
32 42 352:354
557 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım ürünlerinden iyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmezin yazılı cevapları (7/1233)
32 42 347:352
558 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Milli Savunma Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/1307)
32 42 368
559 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Orman Bakanı Selâhattin İnal'ın yazılı cevabı (7/1328)
32 42 385:403
560 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevabı. (7/1209)
32 42 344:346
561 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Tarım Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevapları (7/1240)
32 42 352:354
562 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım ürünlerinden iyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz ile Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevapları (7/1233)
32 42 347:352
563 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve İdari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal'ın yazılı cevabı (7/1325)
32 42 382:385
564 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi veUlaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevabı (7/1321)
32 42 368:381
565 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalardan emekli aylığı alan TBMM üyelerine dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner ile Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevapları (7/1215)
32 48 690:696
566 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz'ün yazılı cevabı (7/1320)
32 48 701
567 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in Kent sigarası kaçakçılığı ile ilgili beyanatına dair (7/1511)
33 49 2
36 96 677
568 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugünle kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in, yazılı cevabı (7/1213)
33 52 210:225
569 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de fakülte ve yüksek okul mezunlarının miktarına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı Sabahattin Özbek'in yazılı cevabı (7/1165)
33 52 190:209
570 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, genel bir basın affı çıkarılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1200)
33 54 383:385
571 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, genel bir basın affı çıkarılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan ve kendi adına Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yazılı cevabı (7/1200)
33 54 383:385
572 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, rüşvet almanın ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru Önergesi ve Başbakan adına Devlet Bakanı Zeyyat Baykara'nın yazılı cevabı (7/1238)
33 54 385:386
573 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletvekilli Mustafa Kubilây İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Meclisi İçtüzük teklifi münasebetiyle
33 55 460 465 482 490
33 56 499
574 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Danimarka'nın başşehri Kopenhang Gümrüğünde uyuşturucu madde kaçakçılarına ait listede bazı Türk parlamenterlerinin bulunduğuna dair soru önergesi ve Millet Meclisi Başkanı Sabit Osman Avcı'nın yazılı cevabı. (7/1522)
33 56 494
33 58 687
575 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, özel hastanelerin Devletleştirilmesine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Türkân Akyol'un yazılı cevabı (7/623)
37 113 517:518
576 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bir zatın hissedarı bulunduğu şirketlere hangi bankalar tarafından kredi verildiğine dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Gürhan Titrek'in yazılı cevabı (7/254)
37 113 507
577 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1968 yılından bu yana gençlik olaylarında öldürülen gençlerin katillerine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile Adalet Bakanı Suat Bilge'nin yazılı cevapları (7/814)
37 116 697:698
578 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, memurların 9 aylık maaş farkları ile Öğrencilerin burs ve yurt sorunlarına dair soru önergesi ve Başbakan Ferit Melen ile Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevapları (7/821)
37 116 698:699
579 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, üniversite ve yüksek okullarda çift tedrisat yapılmasına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı (7/773)
37 116 690
580 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1968 yılından bu yana gençlik olaylarında oldürülen gençlerin katillerine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat ile Adalet Bakanı Suat Bilge nin yazılı cevapları (7/814)
37 116 697:698
581 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, memurların 9 aylık maaş farkları ile öğrencilerin burs ve yurt soranlarına dair soru önergesi ve Başbakan Ferid Melen ile Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in yazılı cevapları (7/821)
37 116 698:699
582 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, teknik personelin, Personel Kanunundan yeterince faydalandırmayış nedenlerine dair soru önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/788)
37 116 693:696
583 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, pamuk üreticilerine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlhami Ertem'in yazılı cevabı (7/121)
37 116 641:643
584 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'ye gümrüksüz hurda gemi ithaline dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû, Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevapları (7/1272)
38 118 122:126
585 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar evlenme ve boşanma miktarına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Ferit Kubat'ın yazılı cevabı (7/1054)
38 118 101:102
586 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım arazisi kullanma plânlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karagöz ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevapları (7/1239)
38 118 118:119
587 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım üreticisinin mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevapları (7/1234)
38 118 108:112
588 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Vergi kaybı ve kaçakçılığını önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair sora önergesi ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı (7/1229)
38 118 106:108
589 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Muhtaç çocuklar, malûl ve yaşlıların korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı (7/1236)
38 118 116:118
590 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım arazisi kullanma plânlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevapları (7/1239)
38 118 118:119
591 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevapları (7/1235)
38 118 112:116
592 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hayat pahalılığının gösterdiği yükseliş oranına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (6/1053)
38 118 99:101
593 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Gebze-Çayırova bölgesinde kurulan Elektro-Fer Çelik Sanayii Anonim Şirketinin makine ve malzemelerinin gümrükten alınış durumuna dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1271)
38 118 120:122
594 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuzu kesimi ile, yurt dışına kuzu kaçakçılığının önlenmesi için tedbir alınıp alınmadığına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevabı (7/1168)
38 118 102:103
595 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım üreticisinin mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevapları (7/1234)
38 118 108:112
596 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı İlyas Karaöz ve Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevapları (7/1235)
38 118 112:116
597 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'ye gümrük hurda gemi ithaline dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talû, Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp ve Ulaştırma Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazılı cevapları (7/1272)
38 118 122:126
598 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara ili merkez kaza ve bucaklarında Bakanlığa bağlı memurların sayısı ve görevlerine dair (7/178)
39 132 557
599 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, köy öğretmenlerine ayda yüz lira mahrumiyet tazminatı verilmesine dair (7/1723)
39 132 558
600 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kulaklıktan mağdur olan vatandaşlara yardım yapılmasına dair (7/1686)
39 132 555
1 2 3 4 5 6 7