E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
401 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bankaların verdiği kredilerin dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1232)
27 137 82
402 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalardan emekli aylığı alan TBMM üyelerine dair (2/1215)
27 137 82
403 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'ye gümrüksüz hurda gemi ithâline dair. (7/1272)
27 137 84
404 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, vergi kaybı ve kaçakçılığını önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1229)
27 137 82
405 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, TBMM üyelerinin yurt dışı seyahatlerine dair (7/1249)
27 137 83
406 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1203)
27 137 81
407 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Yabancı ülkelerde Türk savaş esirlerinin bulunup bulunmadığına dair (7/1201)
27 137 81
408 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1206)
27 137 81
409 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1211)
27 137 81
410 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Muhtaç çocuklar, malul ve yaşlıların korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (1/1236)
27 137 83
411 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1209)
27 137 81
412 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, av hayvanlarımızın korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228)
27 137 82
413 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Hayvanların korunması ve hayvan ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1218)
27 137 82
414 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1240)
27 137 83
415 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Tarım arazisi kullanma plânlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1239)
27 137 83
416 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım ürünlerinden İyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1233)
27 137 82
417 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1235)
27 137 83
418 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dair (7/1190)
27 137 81
419 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yaş sebze ve meyve ihracatını geliştirmek için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/1230)
27 137 82
420 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ahmet Oğuz Akal adlı bir şahsın kurduğu Kromit Limited Şirketine verilen krediye dair (7/1259)
27 137 84
421 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bankaların verdiği kredilerin dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1232)
27 137 82
422 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Gebze-Çayırova bölgesinde kurulan Elektro-Fer Çelik Sanayii Anonim Şirketinin makine ve malzemelerinin gümrükten alınış durumuna dair (7/1271)
27 137 84
423 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, su ürünlerimizin korunması ve değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1237)
27 137 83
424 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, tarım üreticinin mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1234)
27 137 83
425 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1235)
27 137 83
426 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye gümrüksüz hurda gemi ithaline dair (7/1272)
27 137 84
427 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yaş sebze ve meyve ihracatını geliştirmek için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/1230)
27 137 82
428 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, av hayvanlarımızın korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1228)
27 137 82
429 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1207)
27 137 81
430 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1202)
27 137 81
431 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'ye gümrüksüz hurda gemi ithaline dair (7/1272)
27 137 84
432 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel ile C.H.P. Genel Başkanı Bülent Ecevit'in beyanlarına dair (7/1292)
27 139 128
433 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, okuma-yazma bilmeyenlerin okur-yazar hale getirilmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1293)
27 139 128
434 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : 12 Mart 1971 Muhtırasının hedeflerine varamamasının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde demokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli tedbirleri saptamak amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/52)
27 144 261
435 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, adı büyük çapta suiistimal ve yolsuzluk olaylarına karışan ve yurt dışına çıkan Mığırdıç Şellefyan'ın Türkiye'ye getirilmesine dair (7/716)
27 144 288
436 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hangi devletlerle anlaşma yapıldığına dair (7/854)
27 144 291
437 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, hububat fiyatlarının ilânına ve tespitine dair (7/173)
27 144 273
438 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de suç nevilerine göre sabıkalı insan sayısına dair (7/1312)
27 145 318
439 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1308)
27 145 318
440 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Milli Eğitim Bakanlığınca cezalandırılmak üzere hazırlanan öğretmen listelerine dair (7/1304)
27 145 317
441 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu eliyle öğrencilere dağıtılan ödüllere dair (7/1305)
27 145 317
442 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1317)
27 145 318
443 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığının bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1322)
27 145 318
444 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığını bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1309)
27 145 318
445 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığımız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1314)
27 145 318
446 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1324)
27 145 318
447 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesnde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1329)
27 145 319
448 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1314)
27 145 318
449 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığızın bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli idari takibatların miktarına dair (7/1326)
27 145 319
450 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1327)
27 145 319
451 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1319)
27 145 318
452 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adlı ve idari takibatların miktarına dair (7/1318)
27 145 318
453 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari tatbikatları miktarına dair (7/1307)
27 145 317
454 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1328)
27 145 319
455 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin kuruluşundan 1955 yılına kadar tıp fakültelerinden mezun olan hekim sayısına dair (7/1310, 7/1311)
27 145 318
456 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1315)
27 145 318
457 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1323)
27 145 318
458 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1320)
27 145 318
459 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1315)
27 145 318
460 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığını bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1325)
27 145 318
461 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan personel hakkında açılan adli ve idari takibatların miktarına dair (7/1321)
27 145 318
462 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Devlet personeline verilen disiplin cezalarının affının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1342)
27 147 420
463 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Berdan Barajı ile Aksuvat göletinden yararlanmak için net gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1338)
27 147 420
464 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, reform tasarılarını görüşecek olan komisyonların toplanmamasının nedenine dair (7/1343)
27 147 420
465 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar üretilen ve ihraç edilen fındık miktarına dair (7/1127)
28 152 103:105
29 6 81
466 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Fehmi Alpaslan'ın yapılı cevabı (7/1099)
28 154 350
467 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/1097)
28 154 348
468 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in yazılı cevabı (7/1096)
28 154 347
469 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar cari kamu harcamalarına dair (7/1078)
28 154 332
470 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ithal edilen ilâç hammaddesi İle ilaç miktarına dair (7/1093)
28 154 342
471 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar dar Türkiye'deki telefon abonman miktarına dair (7/1071)
28 154 309
472 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı (7/1110)
29 6 61
473 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşundan bugüne kadar sigortalı işçi miktarına dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı (7/1111)
29 6 62
474 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün yazılı cevabı. (7/1107)
29 6 58
475 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Gençlik ve Spor Bakanı Adnan Karaküçük'ün yazılı cevabı. (7/1106)
29 6 57
476 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de kurulan kooperatiflere dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez ile Ticaret Bakanı Naim Talû'nun yazılı cevapları (7/1114)
29 6 66
477 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığımız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmez'in yazılı cevabı (7/3112)
29 6 63
478 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, kuruluşundan, bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Köy İşleri Bakanı Necmi Sönmezin yazılı cevabı (7/1113)
29 6 64
479 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Cumhuriyetin ilânındanbugüne kadar ülkemizde açılan yabancı uyruklu okullara dair (7/1120)
29 6 78
480 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1119)
29 6 77
481 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1121)
29 6 78
482 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1122)
29 6 79
483 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1123)
29 6 79
484 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hastalıkların ve haşaratın ormanlarımıza verdiği zarara dair (7/1118)
29 6 75
485 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar orman içi köylüsüne ödenen para miktarına dair (7/1115)
29 6 70
486 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1117)
29 6 74
487 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair (7/1116)
29 6 74
488 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hastalık yüzünden ölen hayvan miktarına dair (7/1105)
29 6 56
489 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1104)
29 6 55
490 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair (7/1103)
29 6 55
491 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki bankalara ve mevduatlarına dair (7/1124)
29 6 80
492 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de kurulan kooperatiflere dair (7/1114)
29 6 66
493 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar üretilen ve ihraç edilen fındık miktarına dair (7/1127)
29 6 81
494 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki bankalara ve mevduatlarına dair (7/1124)
29 6 80
495 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugünekadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1108)
29 6 59
496 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/1109)
29 6 61
497 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de vuku bulan tren kazalarına dair (7/1082)
29 6 54
498 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılıcevabı (7/1128)
29 10 206
499 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Bayındırlık Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/1129)
29 10 207
500 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair soru önergesi ve Çalışma Bakanı Ali Rıza Uzuner'in yazılı cevabı (7/1130)
29 10 210
1 2 3 4 5 6 7