E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
301 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar TBMM üyelerine dair (7/1084)
25 100 173
302 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin İlânından bugüne kadar Hava Kuvvetlerimizde vuku bulan uçak kazalarına dair (7/1080)
25 100 173
28 154 326
303 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar denizlerimizde vuku bulan kazalara dair (7/1081)
25 100 173
304 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de vuku bulan tren kazalarına dair (7/1082)
25 100 173
305 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de vuku bulan uçak kazalarına dair (7/1083)
25 100 173
28 154 327
306 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, çok partili hayata girdiğimizden bugüne kadar çıkarılan ve değiştirilen siyasi Parti ve seçim kanunlarına dair (7/1100)
25 103 269
28 154 351
307 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve İşçi sayısına dair (7/1098)
25 103 269
28 154 350
308 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığını bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1128)
25 103 270
309 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığıgınız bütçesine dair (7/1129)
25 103 270
310 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1130)
25 103 270
311 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1110)
25 103 269
312 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Sosyal Sigortalar Kurumunun kuruluşundan bugüne kadar sigortalı işçi miktarına dair (7/1111)
25 103 269
313 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/1090)
25 103 268
314 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1107)
25 103 269
315 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1106)
25 103 269
316 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dar (7/1101)
25 103 269
28 154 352
317 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1102)
25 103 269
28 154 353
318 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de kurulan kooperatiflere dair (7/1114)
25 103 269
319 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1112)
25 103 269
320 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1113)
25 103 269
321 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar cari kamu harcamalarına dair (7/1078)
25 103 268
322 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar döviz rezervelerimizin durumuna dair (7/1085)
25 103 268
28 154 331
323 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar Hazine açığına dair (7/1086)
25 103 268
324 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ülkemizde açılan yabancı uyruklu okullara dair (7/1120)
25 103 270
325 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1121)
25 103 270
326 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1119)
25 103 270
327 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1123)
25 103 270
328 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1122)
25 103 270
329 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hastalıkların ve haşaratın ormanlarımıza verdiği zararlara dair (7/1118)
25 103 270
330 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar orman içi köylüsüne ödenen para miktarına dair (7/1115)
25 103 269
331 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1117)
25 103 270
332 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlğınız bütçesine dair (7/1116)
25 103 270
333 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ithal edilen ilâç hammaddesi İle ilaç miktarına dair (7/1093)
25 103 268
334 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1095)
25 103 269
28 154 345
335 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/1094)
25 103 268
28 154 342
336 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1091)
25 103 268
28 154 340
337 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de, Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1091)
25 103 268
28 154 339
338 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hastalık yüzünden ölen hayvan miktarına dair (7/1105)
25 103 269
339 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar üretilen ve ihracedilen fındık miktarına dair (7/1127)
25 103 270
340 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1104)
25 103 269
341 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız büfesine dair (7/1103)
25 103 269
342 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de kurulan kooperatiflere dair (7/1112)
25 103 269
343 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar üretilen ye ihrac edilen fındık miktarına dair (7/1127)
25 103 270
344 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/1126)
25 103 270
345 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1125)
25 103 270
346 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Türkiye'deki bankalara ve mevduatlarına dair (7/1124)
25 103 270
347 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'de bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/1109)
25 103 269
348 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/1108)
25 103 269
349 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi mimarına dair (7/1088)
25 103 268
28 154 334
350 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığımız bütçesine dair (7/1089)
25 103 268
28 154 338
351 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki noter miktarına dair (7/1078)
28 154 325
352 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, memurların, Personel Kanunu uygulamasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının ne zaman ödeneceğine dair (7/1144)
25 106 385
353 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar Türkiye'deki doğum ve ölüm miktarına dair (7/1073)
27 147 530
354 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, memurların, Personel Kanunu uygulamasından doğan 9 aylık birikmiş maaş farklarının ne zaman ödeneceğine dair (7/1144)
25 106 385
355 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın memurların, Personel Kanunu uygulamasından doğan 9 aylık maaş farklarına dair (7/1148)
26 114 51
356 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden meydana gelen kuzu kaybını önlemek için gerekli tedbirleri almak maksadıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/46)
26 115 114
357 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, seçim sisteminin değiştirilmesi için çalışmalar yapılıp yapılmadığına dair (7/1171)
26 122 365
358 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Et sıkıntısı konusunda gündem dışı demeci
26 127 613
359 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI : Halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslenme ve Gıda Bakanlığı kurulmasını temin etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/49)
26 132 861
360 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 Mart Muhtırasının hedefine ulaşıp ulaşmadığına dair (7/1192)
26 133 870
361 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Türkiye'de yapıldığı iddia olunan vergi Kaçakçılığını tespit ve önlenmesi için alınacak tedbirlere ışık tutmak maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/7)
27 135 18
362 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Genel bir basın affı çıkarılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1200)
27 137 81
363 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ahmet Oğuz Akal adlı bir şahsın kurduğu Kromit Limited Şirketine verilen krediye dair (7/1259)
27 137 84
364 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, arsa ve bina spekülasyonunu önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1231)
27 137 82
365 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bankaların verdiği kredilerin dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1232)
27 137 82
366 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Bolu'da bir gazeteciye verilen beyanatlara dair (7/1197)
27 137 81
367 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, depremlerin ekonomik ve sosyal facialara sebep olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1227)
27 137 82
368 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : Gebze-Çayırova bölgesinde kurulan Elektro-Fer Çelik Sanayii Anonim Şirketinin makine ve malzemelerinin gümrükten alınış durumuna dair (7/1271)
27 137 84
369 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Genel bir basın affı çıkarılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1200)
27 137 81
370 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, her yıl kaybolan 10 milyon baş koyuna dair yazılı soru önergesi, Başbakanlığa göndermiştir. (7/1221)
27 137 82
371 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Muhtaç çocuklar, malul ve yaşlıların korunması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1236)
27 137 83
372 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Rüşvet almanın ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1238)
27 137 83
373 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Su ürünlerimizin korunması ve değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1237)
27 137 83
374 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1240)
27 137 83
375 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım arazisi kullanma planlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (/1237)
27 137 83
376 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Tarım üreticisinin mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1234)
27 137 83
377 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım ürünlerimizin hammadde olarak ihracından doğan döviz kaybı miktarına dair (7/1222)
27 137 83
378 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım ürünlerinden iyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1233)
27 137 82
379 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1235)
27 137 83
380 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, vergi kaybı ve kaçakçılığını önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1229)
27 137 82
381 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, yabancı ülkelerde Türk savaş esirlerinin bulunup bulunmadığına dair (7/1201)
27 137 81
382 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1204)
27 137 81
383 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1212)
27 137 81
384 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Emekli Sandığı ile Sosyal Sigortalardan emekli aylığı alan TBMM üyelerine dair (7/1215)
27 137 82
385 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1214)
27 137 82
386 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki topraksız ve az topraklı çiftçi ailelerine dair (7/1190)
27 137 81
387 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1205)
27 137 81
388 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1208)
27 137 81
389 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar tüketilen sigara miktarına dair soru önergesi ve Gümrük ve Tekel Bakanı Haydar Özalp'in yazılı cevabı (7/907)
27 137 84 87
390 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Gebze-Çayırova bölgesinde kurulan Elektro-Fer Çelik Sanayii Anonim Şirketinin makine ve malzemesinin gümrükten alınıp durumuna dair (7/1271)
27 137 84
391 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'ye gümrüksüz hurda gemi ithaline dair (7/1272)
27 137 84
392 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, arsa ve bina spekülasyonunu önlemek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1231)
27 137 82
393 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1969 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1219)
27 137 82
394 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, depremlerin ekonomik ve sosyal facialara sebep olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1227)
27 137 82
395 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1960 yılından bugüne kadar İçel ilinde yapılan yatırımlara dair (7/1210)
27 137 81
27 137 81
396 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Su ürünlerimizin korunması ve değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1327)
27 137 83
397 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım arazilerinin daha iyi değerlendirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1240)
27 137 83
398 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım arazisi kullanma plânlaması yapılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/1239)
27 137 83
399 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım üreticisinin mağdur olmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1234)
27 137 83
400 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarım ürünlerinden iyi verim elde etmek için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/1233)
27 137 82
1 2 3 4 5 6 7