E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
201 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'nin yabancı memleketindeki elçilik binalarına dair (7/902)
20 38 713
202 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hangi devletlere petrol arama ruhsatı verildiğine dair (7/913)
20 38 714
24 74 89
24 77 195
203 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar memleketimizdeki mühendis, mimar ve tekniker sayısına dair (7/912)
20 38 714
204 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar üretilen doğal servetlerimizin miktarına dair (7/914)
20 38 714
205 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar tüketilen içki miktarına dair (7/908)
20 38 713
206 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar tüketilen sigara miktarına dair (7/907)
20 38 713
24 74 84 87
207 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar trafik kazalarında ölen ve sakat kalan insan sayısına dair (7/904)
20 38 713
208 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar vuku bulan büyük yangın adedine dair (7/905)
20 38 713
209 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar erozyondan kayba uğrayan toprak miktarına dair (7/916)
20 38 714
210 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar sulanabilir hale getirilen arazi miktarına dair (7/915)
20 38 714
24 74 90
211 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hayat pahalılığının yükseliş oranına dair (7/900)
20 38 713
212 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki orman arazisine dair (7/903)
20 38 713
24 74 70
213 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar hayvanla işlenen arazi miktarına dair (7/923)
20 38 714
214 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar traktörle işlenen tarım arazisine dair (7/922)
20 38 714
215 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki canlı hayvan sayısına dair (7/920)
20 38 714
216 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyet ilanından bugüne kadar Türkiye'deki veteriner sayısına dair (7/919)
20 38 714
217 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar Türkiye'deki yüksek ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni sayısına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in yazılı cevabı (7/918)
20 38 714
218 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Türkiye'deki koyun tüketimine dair (7/924)
20 38 714
219 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki kuzuların durumuna dair (7/925)
20 38 714
220 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki tarıma elverişli arazi miktarına dair (7/921)
20 38 714
221 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yılda insan başına tüketilen et, süt, yumurta ve tahıl miktarına dair (7/926)
20 38 714
222 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'nin turistik zenginlik ve güzelliklerinin tanıtılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/917)
20 38 714
223 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki ruhsatlı televizyon sayısına dair (7/927)
20 38 714
24 78 277
224 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın içtüzük teklifi münasebetiyle
30 17 58 69 72
30 18 104 113 116 121 129 134
30 19 158 168 170
30 20 193 211 225:234
33 55 460 465 482 490
33 56 499
225 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar cinayetle öldürülen insan sayısına dair (7/936)
21 41 116
226 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar evlenme ve boşanma miktarına dair, (7/339)
21 41 116
227 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hapisanelerdeki insan sayısına dair (7/937)
21 41 116
228 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar icra takibine verilmiş dosya miktarına dair (7/988)
21 41 116
229 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki avukat ve hâkim sayısına dair (7/935)
21 41 116
24 74 52 195 290:291 426:427
230 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar inşa edilen demiryolu miktarına dair (7/928)
21 41 116
231 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kiracı ve ev sahibi vatandaşlarımızın sayısına dair. (7/931)
21 41 116
232 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, köy ve şehir konutlarının durumuna dair (7/929)
21 41 116
24 78 282:284
233 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de gecekonduda yaşayan insanların sayısına dair (7/932)
21 41 116
234 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : 1970-1971 ders yılı sonunda ilk, orta,lise, üniversite ve yüksek öğrenimde sınıfta kalan öğrenci sayısına dair (7/948)
21 41 117
235 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ilk, orta ve yüksek öğrenim yapanların miktarına dair (7/940)
21 41 116
236 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de araştırma yapan arkeolog miktarına dair (7/942)
21 41 116
237 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de ilk, orta, lise, gece lisesi, kız ve erkek sanat enstitüsü ile üniversite ve yüksek okullardaki öğrenci sayısına dair (7/949)
21 41 117
238 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki öğretmen ve öğretim görevlisi sayısına dair (7/947)
21 41 117
239 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de okuma olanaklarından yoksun çocuk sayısına dair (7/944, 7/945,7/946)
21 41 117
240 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki kütüphane, kitaplık ve kitap sayısına dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İsmail Arar'ın yazılı cevabı (7/943)
21 41 117
24 84 428
241 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Türkiye'deki tarihi eserlerin adedine dair (7/941)
21 41 116
242 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki orman yüksek mühendisi, teknikeri, muhafaza ve kesim memuru sayısına dair (7/934)
21 41 116
243 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de tüketilen yapacak ve yakacak odun miktarına dair (7/933)
21 41 116
244 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki, ebe, hemşire ve sağlık memuru sayısı ile kaç kişiye bir ebe,sağlık memuru ve hemşire düştüğüne dair (7/950,7/951)
21 41 117
245 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar inşa edilen demiryolu miktarına dair (7/928)
21 41 116
246 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan memur ve işçi miktarına dair (7/964)
21 45 485
247 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Kamu İktisadi Teşebbüslerinin kar ve zarar durumlarına dair (7/962)
21 45 485
248 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yatırımlarına dair (7/961)
21 45 485
249 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bu yana Bakanlığımız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/963)
21 45 485
250 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Personel Kanununun yürürlüğe konmasından bu yana bakanlıklardan ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinden istifa eden idari ve teknik personel sayısına dair (7/965)
21 45 485
27 144 293
251 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, bugüne kadar Kıbrıs'a yapılan yardımlara dair (7/967)
21 45 485
252 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde Türkiye'de çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/968)
21 45 485
253 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/969)
21 45 485
254 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar ilân edilen sıkıyönetim miktarına dair (7/973)
21 45 485
255 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki traktör, kamyon, otobüs, kamyonet, otomobil ve münibüs miktarına dair (7/970)
21 45 485
256 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar Türkiye'de kurulan ve faaliyetlerine son verilen siyasi partilerin miktarına dair (7/972)
21 45 485
257 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/971)
21 45 485
24 74 73
24 75 195
24 88 620
258 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kuruluşundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/974)
21 45 485
259 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar altın fiyatlarındaki değişikliğe dair (7/978)
21 45 486
260 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Devlet Bütçesine dair (7/981)
21 45 486
261 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar paramızın değer kaybına dair (7/976)
21 45 486
262 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar tedavüldeki bank not miktarına dair (7/977)
21 45 486
263 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki para arzına dair (7/982)
21 45 486
264 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yapılan yatırım harcamalarına dair (7/979)
21 45 486
265 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Emekli Sandığının kuruluşundan bugüne kadar Türkiye'deki emekli insan sayısına dair (7/980)
21 45 486
25 97 50
266 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kurulduğundan bugüne kadar Emekli sandığına kayıtlı üye sayısına dair (7/984)
21 45 486
27 144 293
267 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde Türkiye'de çalışan memur ve işçi sayısına dair (7/983)
21 45 486
268 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bütçesine dair (7/975)
21 45 485
269 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar doğan her bin çocuktan ölenlerin sayısına dair (7/952)
21 45 484
270 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar intihar eden insan sayısına dair (7/957)
21 45 485
271 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar sakat insan sayısına dair (7/954)
21 45 484
272 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar tedaviye tabi tutulan akıl hastası sayısına dair (7/956)
21 45 485
273 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki bakıma muhtaç ve kimsesiz insan sayısına dair (7/953,7/955)
21 45 484
274 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1972 yılı bütçesinin açıksız olarak kapanması için düşünülen tedbirlere dair (7/756)
23 58 204
275 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile ilgili reformlara dair (7/777)
23 58 213
276 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, görevini kötüye kullanmak iddiasıyle yargılanmakta olan Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürünün, bu görevinden el çektirilmeyiş nedenine dair (7/780)
23 58 214
277 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Hindistan ile Pakistan arasındaki ihtilâf sebebiyle Hükümetin izleyeceği politika hakkında parlâmentoya bilgi verilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair (7/796)
23 58 217
278 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarına çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle
23 58 107 128
24 77 199 214 223
279 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar verilen, infaz edilen ve affedilen idam cezalarına dair (7/860)
23 60 330
280 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, iller belediyeler ve köyler itibariyle kahvehane adedine dair (7/855)
23 60 327
281 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde açılan özel muayenehane ve hastanelerin dondurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/825)
23 60 307
282 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : Başbakanın Hindistan-Pakistan anlaşmazlığı ile ilgili beyanatlarına dair (7/1017)
23 62 381
25 97 55
283 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk öğrencilerinin yurt dışında öğrenim yapma arzularını ortadan kaldıracak ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair (7/1015)
23 62 381
27 144 298
284 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ordudan uzaklaştırılan 68 subaya dair (7/1026)
23 62 381
285 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Atatürk Müzesi adı altında bir müzenin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/865)
23 67 531
286 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlilerinden bâzılarının sıkıyönetim mahkemelerince gözaltına alınış nedenlerine dair (7/1040)
23 71 682
287 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, bugüne kadar yurt dışına gönderilen ve gitmek için sıra bekleyen kadın ve erkek işçi miktarına dair (7/1077)
28 154 322
288 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk çiniciliğinin inkişafı için ne gibi araştırmalar yapıldığına dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talü ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mesut Erez'in yazılı cevapları (7/889)
24 74 60
24 78 262
289 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Personel Kanunu uygulamasından doğan maaş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapılmasına dair önergesi (8/44)
24 78 251
290 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar Türkiye'deki yüksek ziraat mühendisi ve ziraat teknisyeni sayısına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in yazılı cevabı (7/918)
24 78 270:271
291 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki hekim, diş hekimi ve eczane sayısına dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı (7/950)
24 84 428
292 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kurulduğundan bugüne kadar Bakanlığınız bünyesinde Türkiye'de çalışan memur ve isçi sayısına dair soru önergesi ve Dışişleri Bakanı Halük Bayülken'in yazılı cevabı (7/968)
24 88 617
293 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1971 yılı içinde Devlet dairelerinden iş talebinde bulunan üniversite ve yüksek okul mezunu gençlerin miktarına dair soru önergesi ve Başbakan Vekili ve Milli Savunma Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/811)
24 88 607
24 96 782:783
294 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : 5434 sayıl TC Emekli Sandığı Kanununa 23.2.1965 gün ve 545 sayılı Kanunun 5. maddesiyle eklenen birinci fıkrasının değiştirilmesine, İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 5434 sayılı TC Emekli sandığı Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley'in, 15.1.1943 gün ve 4379 sayılı Maaş Kanununa Ek Kanunun 10.3.1950 gün ve 5585 sayılı Kanunla değişik birinci maddesine bir fıkra ile kanuna bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifleri münasebetiyle
24 92 736
295 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ABD ile yapılan Hibe Anlaşması gereğince yasaklanan haşhaş ekimine dair (7/1005)
25 97 51
296 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ordudan uzaklaştırılan 68 subaya dair (7/1026)
25 97 63
297 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı döviz miktarına dair (7/1076)
25 97 4
28 154 321
298 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'deki ruhsatlı radyo miktarına dair (7/1072)
25 97 4
27 147 530
299 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar dar Türkiye'deki telefon abonman miktarına dair (7/1071)
25 97 4
300 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Türk Hava Yolları ile yolculuk yapan parlamenterlerimize dair (7/1074)
25 97 4
28 154 310
1 2 3 4 5 6 7