E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
101 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : Başbakandan-İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Toprak reformu ön tedbirler kanunu tasarısının hangi amaçlarla kamuoyuna açıklandığına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/674)
18 179 439:440
102 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, memur ve işçilerin erlikte geçen sürelerinin emeklilik ve sigorta kapsamına dahil, edilmesine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in cevabı (7/657)
19 7 121
103 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1972 yılı Bütçesinin açıksız olarak kapanması için düşünülen tedbirlere dair (7/756)
19 7 90
23 58 204
104 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Savunma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 Mart 1971 tarihinden itibaren emekliye sevkedilen ordu mensuplarına dair (7/759)
19 7 91
20 27 219
105 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Üniversite ve yüksek öğrenim gençliğinin sorunları hakkında gündem dışı demeci
19 8 147
106 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile ilgili reformlara dair (7/777)
19 9 166
107 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Devlet memurlarının birikmiş olan maaş farklarının ne zaman ödeneceği ile 1972 yılı Bütçesi açığının nasıl kapatılacağına dair (7/785)
19 14 356
108 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Atatürk ve Türk Devrim Tarihi adı altında kitapların hazırlanmasına ve bu kitapların bütün okullarda okutulmasına dair (7/786)
19 14 356
20 29 362
109 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk büyükleri müzesinin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Kültür Bakanı Talât S. Halman'ın yazılı cevabı (7/779)
19 17 476
110 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : 10/44 sayılı araştırma önergesinin genel görüşmeye çevrilmesine ve gündemin birinci maddesindeki genel görüşme önergesiyle birleştirilmesine dair (8/40)
19 22 748
111 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1968 yılından bu yana gençlik olaylarında öldürülen gençlerin katillerine dair (7/814)
20 24 49
112 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1971 yılı içinde Devlet dairelerinden iş talebinde bulunan üniversite ve yüksekokul mezunu gençlerin miktarına dair (7/811)
20 24 48
113 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Devlet bankalarınca açılmış olup ödenmeyen kredilere dair (7/822)
20 24 49
114 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İktisadi Devlet Teşekküllerinin kendi binalarında çalışma olanaklarına kavuşturulmasına dair (7/810)
20 24 48
115 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, küçük köylerin, büyük tarım işletmeleri çerçevesinde birleştirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine dair (7/812)
20 24 48
23 58 222
116 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 12 Marttan sonra ordudan uzaklaştırılan genç subayların durumlarına dair yazılı soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/819)
20 24 49
20 29 364
117 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Ankara- İstanbul demiryolu ile karayolunun ne zaman çift yol gidiş-geliş yapılacağına dair (7/809)
20 24 48
23 58 221
118 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ulaşımın deniz ve demiryollarına kaldırılması için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/817)
20 24 49
23 60 298
119 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 1968 yılından bu yana gençlik olaylarında öldürülen gençlerin katillerine dair (7/814)
20 24 49
120 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, küçük köylerin, büyük tarım işletmeleri çevresinde birleştirilmelerinin düşünülüp düşünülmediğine dair (7/812)
20 24 48
23 58 222
121 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, memurların 9 aylık maaş farkları ile öğrencilerin burs ve yurt sorunlarına dair (7/821)
20 24 49
122 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, memurların 9 aylık maaş farkları ile öğrencilerin burs ve yurt sorunlarına dair (7/821)
20 24 49
123 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, yurt dışında çalışmakta olan Türk doktorlarının Türkiye'ye getirilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair (7/815)
20 24 49
23 67 524
124 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Konya Ovası ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sulu ziraatin uygulanmasına dair soru önergesi ve Tarım Bakanı Orhan Dikmen'in yazılı cevabı (7/818)
20 37 681
125 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Ankara-İstanbul demiryolu ile karayolunun ne zaman çift yol gidiş-geliş yapılacağına dair (7/809)
20 24 48
126 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ulaştırma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ulaşımın deniz ve demiryollarına kaydırılması için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/817)
20 24 49
23 60 298
127 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : TBMM üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında 2/401 esas sayılı Kanun teklifi münasebetiyle
20 26 115
128 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hakkındaki görüş ve esasları tespit etmek amacıyla, Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/41)
20 27 178
129 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, hayat pahalılığının artış nedenlerine ve bu artışı önlemek maksadıyla Devlet satış, alış pazarları kurulup kurulmayacağına dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/669)
20 27 205
130 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ihtisas yapacak ve özel muayenehane açacak doktorların Devlet hastanelerinde mecburi hizmete tabi tutulmalarının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Cevdet Aykan'ın yazılı cevabı (7/826)
20 37 684
131 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı' nın, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde açılan özel muayenehane ve hastanelerin dondurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/825)
20 28 239
132 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 31. maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin, Genel Kurul gündemine alınmasına dair önergesi münasebetiyle (2/386, 4/253)
20 31 403
133 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar verilen, infaz edilen ve affedilen idam cezalarına dair (7/860)
20 32 453
134 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hangi devletlerden ne miktar yardım alındığına dair (7/850)
20 32 452
135 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar hangi devletlerle anlaşma yapıldığına dair (7/854)
20 32 452
136 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar kimlerin bakanlık görevinde bulunduklarına dair (7/849)
20 32 452
137 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar ülkemizde üs ve tesis kuran devletlere dair (7/853)
20 32 452
138 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ülkemizi ziyaret eden Devlet Başkanları ile Devlet Başkanlarımızın ve Başbakanlarımızın dış ülkelere kaç defa gittiklerine dair (7/851)
20 32 452
139 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gecekonduların önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/837)
20 32 451
23 60 310
140 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, işçi dövizlerinin sanayide kullanılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/847)
20 32 452
28 154 308
141 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, işsizliğin önlenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/832)
20 32 451
25 97 47
142 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de gelir dağılımının durumuna dair (7/836)
20 32 451
143 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Üretim ve tüketim kooperatifleri kurulması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/856)
20 32 452
144 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, vergi kaybının önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/838)
20 32 452
23 60 313
145 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, yabancı teknik eleman ithaline son vermek için tedbir alınmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/857)
20 32 452
27 144 291
146 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Tarsus'ta bir Sosyal Sigorta Hastanesinin kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/859)
20 32 453
23 60 329
147 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, belediyeler ve köyler itibariyle kahvehane adedine dair (7/855)
20 32 452
148 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, gecekonduların önlenmesi için ne gibi tedbirler alındığına dair (7/837)
20 32 451
149 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar yabancı sermaye girdisi ve yurt dışına kâr transferine dair (7/861)
20 32 453
150 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Okuma yazma bilmeyen nüfusun sayısına dair (7/835)
20 32 451
151 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Türkiye'de eğitim reformunun gerçekleşmesine dair (7/833)
20 32 451
23 60 309
152 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, tarım sektörüne sermaye aktarılması ve işgücünün prodüktivitesinin yükseltilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına dair (7/846)
20 32 452
23 60 321
153 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar dış ticaret ilişkilerimizin hangi devletlerle olduğuna dair soru önergesi ve Ticaret Bakanı Naim Talü'nun yazılı cevabı (7/852)
20 32 452
20 37 688
154 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin kalkındırılmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/839)
20 32 452
155 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, turizmde israflı yatırımlardan kaçınılması için (7/834)
20 32 451
23 67 524
156 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Turizm polisi teşkilâtı kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine dair (7/858)
20 32 453
23 60 329
157 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bankaların 1971 yılı içinde dağıttıkları ikramiye ve yaptıkları reklâm masraflarına dair (7/873)
20 34 462
158 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, millileştirilen işletmelere dair (7/872)
20 34 462
25 97 49
159 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'ye gelen göçmenlerin miktarına dair (7/870)
20 34 462
23 67 538
160 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, uluslararası yarışmalarla kimlerin ne gibi ödüller aldıklarına dair (7/874)
20 34 462
161 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar Türk vatandaşlığından çıkarılanların adedine dair (7/868)
20 34 462
23 67 535
162 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki otel, lokanta ve eğlence yerlerinin adedine dair (7/869)
20 34 462
163 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de vuku bulan tabii âfetlere dair (7/866)
20 34 462
23 67 532
164 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ki,orman yangınlarına dair (7/864)
20 34 462
23 67 530
165 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, kürtajın serbest bırakılması için ne gibi çalışmalar yapıldığına dair (7/867)
20 34 462
23 67 533
166 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki otel, lokanta ve eğlence yerlerinin adedine dair (7/869)
20 34 462
167 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ihraç edilen madenlerimize dair (7/881)
20 35 470
168 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, TC Ziraat Bankasının verdiği kredilere dair (7/813)
23 67 522
169 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki resmi araba miktarına dair (7/871)
20 35 470
170 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de yabancı sermayenin iştiraki bulunduğu şirket ve işletme sayısına dair (7/880)
20 35 470
171 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki amatör ve profesyonel şöför ehliyeti adedine dair (7/891)
20 35 470
23 67 548
172 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk el sanatlarının geliştirilmesi için düşünülen tedbirlere dair (7/892)
20 35 470
173 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk halıcılığının inkişafı için araştırmalar yapılıp yapılmadığına dair (7/877)
20 35 470
23 67 539
174 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar açılan ilkokul, ortaokul lise, üniversite ve yüksek okul sayısına dair (7/888)
20 35 470
175 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilanından bugüne kadar sari hastalıklardan ölen insan sayısına dair (7/884)
20 35 470
23 67 542
176 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Doğu'da uygulanan Sosyalizasyon denemesine dair (7/816)
20 35 492
23 58 224
177 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, il ve ilçelerimizdeki Devlet hastaneleri ile bu hastanelerdeki doktorların miktarına dair (7/893)
20 35 470
23 67 549
178 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki eczane sayısına dair (7/885)
20 35 470
23 67 545
179 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki özel klinik ve hastane sayısına dair (7/887)
20 35 470
23 67 546
180 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de serbest muayenehane sahibi doktorların sayısına dair (7/886)
20 35 470
23 67 546
181 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ihracedilen canlı hayvan miktarına dair (7/879)
20 35 470
182 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ihracedilen yaş sebze ve meyva miktarına dair (7/878)
20 35 470
183 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar ihraç ürünlerimizden ne miktar gelir sağlandığına dair (7/876)
20 35 470
184 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk çiftçiliğinin inkişafı için ne gibi araştırmalar yapıldığına dair (7/889)
20 35 470
185 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Ticaret Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk halıcılığının inkişafı için araştırmalar yapılıp (7/877) yapılmadığına dair
20 35 470
23 67 539
186 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Hacca giden vatandaşlarımızın sayısına dair (7/882)
20 35 470
23 67 541
187 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'nin turizm gelir ve giderlerine dair (7/890)
20 35 470
188 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Turizm gelir ve gideri bakımından dünyada kaçıncı sırayı işgal ettiğimize dair (7/894)
20 35 470
189 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türk el sanatlarının geliştirilmesi için düşünülen tedbirlere dair (7/892)
20 35 470
24 74 56 62 63 66
24 78 265
190 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'de denize girmeye müsait plaj sayısına dair (7/883)
20 35 470
191 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Memurların Personel Kanunundan doğan 9 aylık farkları hakkında gündem dışı demeci
20 35 476
192 Genel Görüşme Önergeleri CELAL KARGILI (İÇEL) : Üniversite ve yüksek okullarda çift öğretim sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve çareleri tespit etmek maksadıyla Anayasanın 88. maddesi uyarınca bir genel görüşme yapılmasına dair önergesi (8/42)
20 37 656
193 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Devletin yüksek kademelerinde görev yapmış kişilerin, yurt dışında ücret karşılığında çalıştırılmalarının engellenmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Başbakan Nihat Erim'in yazılı cevabı (7/795)
20 37 679
194 Söz Alanlar CELAL KARGILI (İÇEL) : Pamuk ve tütün gibi, ürünlerin gayrimamul haliyle değil, mamul şekliyle ihracı hakkında gündem dışı demeci
20 37 647
195 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, bugünkü ödeme temposuyla dış ve iç borçlarımızın kaç yılda ödeneceğine dair (7/906)
20 38 713
196 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar inşa edilen karayolu miktarına dair (7/898)
20 38 713
24 74 67
24 78 279
197 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki sendika ve bu sendikalara bağlı işçi sayısına dair (7/901)
20 38 713
24 74 69
198 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Cumhuriyetin ilânından bugüne kadar Türkiye'de çıkarılan dergi ve gazete sayısına dair (7/911)
20 38 714
199 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki cami ve imam sayısına dair (7/909)
20 38 713
24 74 89
200 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından CELAL KARGILI (İÇEL) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, Türkiye'deki dağıtılan resmi ilânlara dair (7/910)
20 38 714
1 2 3 4 5 6 7