E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
101 Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türk Ceza Kanununun 492. Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/54) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/166)
45 72 272:275
102 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türk Ceza Kanununun 492. Maddesinin Yedinci Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/54) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
45 72 272:274
103 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İki bakanlığın birleştirilmesi sırasında görevden alınan üst düzey yöneticilere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2081)
47 76 278:280
104 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Basın toplantısında kullanılan bir ifadeye ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın cevabı (7/2383)
49 90 490:494
105 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : THY Genel Müdürünün uygulamalarına ilişkin Maliye Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Vekili Abdüllatif ŞENER'in cevabı (7/2515)
50 92 189:192
106 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : RJ 100 tipi uçakların tekrar sefere konulacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/2664)
52 98 170:172
107 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Hayvanları Koruma Kanunu Tasarısı ile İçişleri ve Çevre Komisyonları Raporları münasebetiyle
54 106 245:249 255:256 262:263
108 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Belediyeler Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
55 111 430:433 435:438
109 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İshakpaşa Sarayının onarım çalışmalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/2980)
58 118 261:263
110 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türk Ceza Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
60 120 67:68
60 121 216:220
111 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CANAN ARITMAN (İZMİR) : İzmir-Foça'daki kazı çalışmalarının durdurulmasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/619) ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'nun cevabı
61 8 611:623
112 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
62 11 237:238 240:242
113 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Erzincan Sağlık İl Müdür Yardımcılığına atanan imama ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3544)
62 12 401:402
114 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İl sağlık müdürlüğü ve müdür yardımcılarının sayısı ve atama şartlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/3548)
62 12 408:410
115 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Aile Araştırma Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 6.12.1989 Tarihli ve 396 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13.4.1990 Tarihli ve 423 Sayılı Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
64 16 89:92 94
116 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 26 167:171
117 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 70. yıldönümüne ilişkin
67 28 16:18
118 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : DÖSİM'de çalışan personel sayısına ve gelirlerin harcanma şekline ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun cevabı (7/4611)
75 61 305:308
119 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun işleyişine ve bazı yetiştirme yurtlarına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun işleyişine, İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/5130, 5131)
79 77 365:385
120 Meclis Araştırması Önergeleri CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 23 milletvekilinin, suç ve suçluluk oranlarındaki artışların araştırılarak nedenlerinin tespiti ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/274)
80 81 349:351
121 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : ÇED ve Çevre Yönetimi Şube Müdürlükleri personelinin eğitim seviyesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/5346)
82 90 426:429
122 Meclis Araştırması Önergeleri CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 27 milletvekilinin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284)
84 99 323:324
123 Meclis Araştırması Önergeleri CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 27 milletvekilinin, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/284)
85 100 43:66
124 Üyelerle İlgili İşler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İzin verilmesi hakkında
90 123 383
125 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Atatürk'ün Gençliğe Hitabesinin 78. yıldönümüne ilişkin
96 10 116:118
126 Meclis Araştırması Önergeleri CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 38 milletvekilinin, SHÇEK bünyesindeki kurumların durumunun araştırılarak güçlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/319)
98 17 23:25
127 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kolera vakası tespit edilip edilmediğine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/8139)
98 18 340:341
128 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İzmir Arkeoloji Müzesinde yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/6806)
101 26 65:66
129 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : SHÇEK Malatya Çocuk Yuvasında yaşanan olumsuzluklara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/10845)
103 31 231:247
130 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Diyanet İşleri Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
104 35 519:522
131 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : SHÇEK'in bazı yurtlarındaki çocukların yatılı bölge okullarına gönderilmesine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/11580)
108 50 684:687
132 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının birleşmesi sonrasındaki personel atamalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/11551)
110 57 113:115
133 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : DTP'li belediye başkanlarının Danimarka Başbakanına yaptığı başvuruya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/11928)
113 71 113
134 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle, Sağlıkta Dönüşüm Projesinde görülen aksaklıklara ilişkin
113 75 646:647
135 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/12489)
114 78 433:470
136 Meclis Araştırması Önergeleri CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 29 milletvekilinin, anne, bebek ve çocuk ölümlerinin sebeplerinin araştırılarak ana-çocuk sağlığı konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/352)
115 81 18:19
137 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Suç oranındaki artışa ve alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/12301)
115 84 629:630
138 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Yurt dışına çıkarılmış tarihî eserlerin geri alınmasına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/12825)
116 86 364:369
139 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Antalya SHÇEK İl Müdürünün bir beyanına ve mağdur kadınlara yönelik hizmetlere ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/13392)
118 95 438:446
140 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İstanbul'da bir vakıf tarafından açıldığı iddia edilen müzeye ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13421)
119 99 344:345
141 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın, Anneler Günü münasebetiyle, ülkemizde, anne ve bebek ölümlerine karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklaması
120 102 63:66
142 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Anneler Günü münasebetiyle, ülkemizde, anne ve bebek ölümlerine karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklaması
120 102 63:66
143 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İstanbul-Tuzla'da bulunan zehirli varillere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/13734)
121 109 373:374
144 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ankara Milletvekili Oya Araslı ve 23 milletvekili, Adana Milletvekili N. Gaye Erbatur ve 68 milletvekili, Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 46 milletvekili, İzmir Milletvekili Canan Arıtman ve 28 milletvekili ile İstanbul Milletvekili Güldal Okuducu ve 27 milletvekilinin, töre ve namus cinayetleri ile kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
122 110 62:67
145 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Basım işleri ihaleleriyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/14403)
122 111 427:428
146 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türkiye Öğrenci Meclisi Yönetmeliğine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/14404)
122 111 428:429
147 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ören yeri gelirlerinin yerel yönetimlere devredilip devredilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/13893)
124 117 320:321
148 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadın istihdamının desteklenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat BAŞESGİO'LU'nun cevabı (7/14500)
126 123 508:509
149 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : SHÇEK yurt ve yuvalarına kayıtlı kayıp çocuklara ilişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/14687)
127 124 867:882
150 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Danıştayda yapılan saldırıya ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/14453)
127 124 344
151 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Emniyet görevlilerinin müdahaleleriyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/16068)
127 124 1409:1410
152 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Yüksek nüfus artışı politikası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/14787)
127 124 1087:1090
153 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Personel hareketleri ve bazı iddialara ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Atilla KOÇ'un cevabı (7/16489)
131 6 879:881
154 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Lübnan'da bombalanan petrol tesislerinden sızan petrolün oluşturduğu tehlikeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/16313)
132 8 237:243
155 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Orman yangınlarıyla mücadeleye ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/16325)
132 8 260:261
156 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Yurt dışında görev yapan asker ve sivil personelin hayat sigortasına, ödenen tazminata ve bazı bakan ve milletvekili çocuklarının askerlik durumuna ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün cevabı (7/17693)
133 12 227:228
157 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Batman'da artan intihar olaylarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/18098)
135 19 420:438
158 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Camilerde protokol yolu uygulaması başlatılacağı iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın cevabı (7/18108)
137 24 121:122
159 Meclis Araştırması Önergeleri CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 49 milletvekilinin, çocukların mağduriyetine yol açan çeşitli sosyal sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/398)
137 25 278:280
160 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bazı kıyafetleri giyenlerle ilgili açıklamasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/18038)
138 27 131:132
161 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Başbakanı eleştirmesi nedeniyle oturma izni uzatılmadığı iddia edilen yabancı bir tiyatro sanatçısına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/18099)
138 27 147:148
162 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Sınıf tekrarı yapacak öğrencilerin durumuna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in cevabı (7/18077)
138 27 142:143
163 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinin personel ihtiyacına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın cevabı (7/18650)
138 29 568:569
164 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Hükûmet üyelerinin eşlerinin resmî yurt dışı gezilerine katılımına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün cevabı (7/18610)
139 32 486:487
165 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Arandığı iddia edilen YİMPAŞ Yönetim Kurulu Başkanına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/18733)
139 32 508:509
166 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bir bebeğin mağdur olduğu istismar ve şiddet olayına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/18888)
141 37 569:571
167 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Van-Başkale'de meydana gelen bir töre cinayetine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/18887)
141 37 563:569
168 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
141 37 470:472
169 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bülent Ecevit'in cenaze töreninde TRT'nin sansür uyguladığı iddialarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın cevabı (7/19024)
143 44 114:116
170 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Sera gazları salımına ve sel felaketlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/19018)
143 44 110:113
171 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Doğal gaz zammına ve BOTAŞ'ın alacaklarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi GÜLER'in cevabı (7/18790)
143 47 475:478
172 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadınların politik yaşama eşit katılımlarının, ülkenin ilerlemesine, demokratikleşme ve çağdaşlaşma hedeflerine ulaşmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya sağlayacağı yararlara ilişkin
144 49 146:148
173 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
145 58 691:692
146 59 69
146 60 136 157
146 61 221:224 232:234 275
146 63 430
146 64 551:554 578
174 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Tekirdağ Milletvekili Mehmet Nuri Saygun ve 30 milletvekilinin, küresel ısınma konusunda, Ankara Milletvekili Yakup Kepenek ve 59 milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemizdeki etkilerinin araştırılarak alınması ve Gaziantep Milletvekili Fatma Şahin ve 20 milletvekilinin, küresel ısınmanın neden olduğu sorunların ve oluşturduğu riskin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
146 62 357:359
175 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bilişim suçlarına yönelik düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in cevabı (7/19689)
146 63 463:465
176 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Yürürlükten kaldırılan düzenleyici işlemlere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in cevabı (7/20766)
150 77 390:396
152 83 487:490
177 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bir bebeğin koruma altına alınmaması ile yurt ve yuvaların yönetimine SHÇEK yurt ve yuvalarında şiddete maruz kalan çocuklara Bir kız yetiştirme yurduyla ilgili iddialara İlişkin soruları ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/20792, 20793, 20794)
150 77 401:418
178 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Hrant Dink cinayeti soruşturmasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/20348)
150 79 618:619
179 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bazı evliliklerin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun cevabı (7/ 21523)
153 89 726:737
180 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonları Raporları münasebetiyle
155 95 17:21
181 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : TBMM Kreşine ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili İsmail ALPTEKİN'in cevabı (7/22945)
160 116 79:80
182 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim Yıldız ve 11 Milletvekilinin, Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
161 121 287:291 303
1 2