E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İftar saatinde kamu hizmetlerinin aksadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/361)
4 16 124:125
2 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Evlat edinmeye ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/519)
4 20 838:841
3 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine (Yön ve Kapsamına) Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 23 423:427
4 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kültür ve Turizm Bakanlığı; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; Gümrük Müsteşarlığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 31 206:208
5 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadına yönelik şiddete ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/851)
9 36 366:374
6 Denetim CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 25 milletvekilinin, şehit aileleri ve gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/69) Okunması
10 41 337:339
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadına karşı şiddeti önleme kapsamında yapılan kampanyalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/989)
10 41 431:436
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : TOKİ ile SHÇEK arasında yapılan protokole ve Atatürk Çocuk Yuvasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/1330)
12 52 768:773
9 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Gündem dışı söz vermemesi nedeniyle Başkan Vekilini kınadığına ilişkin
13 58 533
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ergen evliliği ve gebeliğinin engellenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/1470)
14 60 101:104
11 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
14 62 240:241
12 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadın sığınma evlerine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/2187)
17 81 217:221
13 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türkiye’nin demografik yapısına ve olası senaryolara göre projeksiyonlara ilişkin
18 91 877:878 884
14 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
20 104 932:934
15 Denetim CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 23 milletvekilinin, demografik verilerin ve projeksiyonların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/196) Okunması
21 110 705:707
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bir derginin dağıtımına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/3467)
22 112 236:237
17 Denetim CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 39 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/210) Okunması
22 114 434:436
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Eğitimde şiddet uygulanmasının önlenmesine ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in cevabı (7/3126)
22 114 535:538
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Sosyal tesislerde yapıldığı iddia edilen bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Nevzat Pakdil’in cevabı (7/4275)
24 128 615:616
20 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
25 131 245:246
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklananların sağlık durumlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/4548)
27 1 1068:1071
22 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Tutuklu ebeveynlerini göremeyen çocuklara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/4134)
27 1 302:304
23 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Su yönetimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun cevabı (7/4587)
27 1 1125:1126
24 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ergenekon soruşturmasında tutuklanan bir şahsın hayatını kaybetmesine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin’in cevabı (7/4545)
29 7 564:569
25 Denetim CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 25 Milletvekilinin bazı hastanelerdeki bebek ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/274) Okunması
30 11 285:287
26 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Millî Saraylar bünyesindeki bir restoranda içki servisi konusundaki soru önergesine verilen cevaba (7/5121) ve Millî Saraylar bünyesindeki bir restoranda içki servisi konusundaki soru önergesine verilen cevaba (7/5122) ilişkin soruları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Nevzat Pakdil’in cevabı
30 11 327:329
27 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Merkezî hastaneler randevu sistemine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/4888)
31 21 654:657
28 Denetim CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 21 milletvekilinin, erken yaşta evlilik konusunun, araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/288) Okunması
33 24 232:233
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kur’an kurslarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Said Yazıcıoğlu’nun cevabı (7/4771)
34 28 115:119
30 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü: Özürlüler İdaresi Başkanlığı: Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü: Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
35 31 587:589
31 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Adli Tıp Kurumunun verdiği bir rapora ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevapları (7/5587)*– Ek Cevap
38 47 510:511
45 91 312:317
32 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanun Teklifleri münasebetiyle
39 55 293:296
39 56 501 531 544
40 62 150:152
33 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Hocalı katliamının 17’nci yıl dönümüne ilişkin
41 63 25:26
34 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : (10/6, 19, 36, 39, 41, 51, 103) No.lu Uyuşturucu Başta Olmak Üzere Madde Bağımlılığı ve Kaçakçılığı Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu Görüşmeleri münasebetiyle
41 63 36:38
35 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türkiye-Ermenistan ilişkilerine ilişkin
43 76 545:547
36 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, erken yaşta zorla evlendirmelere ilişkin
44 80 9:10
37 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Uçucu Maddelerin Zararlarından İnsan Sağlığının Korunmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
44 87 1036:1038
38 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Çocuklara yönelik cinsel istismarın soruşturulmasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7224)
45 95 805:816
39 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Suriye sınırındaki mayınlı arazilerin temizletilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı M. Vecdi Gönül’ün cevabı (7/8869)
49 1 1092:1093
40 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : İzmir’deki bir hastanede yaşanan bebek ölümlerine ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın cevabı (7/9126)
50 5 546:549
41 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun gündem dışı konuşmasına ilişkin açıklaması
51 9 214:215
42 Açıklamalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun gündem dışı açıklamasına ilişkin
51 9 214:215
43 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
52 16 670:672
44 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2008 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı 2’nci tur görüşmeleri münasebetiyle
56 32 99:101
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Terör örgütü mensuplarının Türkiye’ye gelişlerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın cevabı (7/11627)
58 48 1064:1065
46 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
59 50 233 280:281
59 51 469:470
47 Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 39 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/210 (- Görüşmesi)
60 61 829:840 841:868
48 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : (10/90, 190, 210, 235, 312, 433, 438, 466, 474, 496, 531, 539, 558, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574) No.lu Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergelerin Ön Görüşmeleri münasebetiyle
60 61 856:859
49 Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 21 milletvekilinin, kaybolan ve kaçırılan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/564)- Okunması, - Ön görüşmesi
60 61 761:763
60 61 830:840 842:868
50 Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 39 milletvekilinin, çocuklara yönelik cinsel istismarın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/210) - Ön görüşmesi
60 61 829:840 841:868
51 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Cumhurbaşkanlığı forsundaki değişikliğe ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in cevabı (7/12239)
61 63 283:285
52 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Öğrencilere yönelik cinsel istismar olaylarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun cevabı (7/11834)
61 64 389:391
53 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasanın kabul edilişinin 80’inci yıl dönümüne ilişkin
65 82 516:517
54 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ankara Resim ve Heykel Müzesindeki kayıp eserlere ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/13291)
66 87 732:734
55 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Karun Hazinesi’nin yurt dışına kaçırılan parçalarına ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın cevabı (7/13292)
66 87 735:739
56 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : BDP Grubu önerisi münasebetiyle
66 88 787:789
57 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 89 112:115
58 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Millet evlatlarının vatan uğruna şehit düştüklerine, Hükûmetin sınır ötesi harekât tezkeresine göre gereğini yapmasına ve Meclisin her bir şehit için saygı duruşunda bulunmasına ilişkin açıklaması
68 99 1043
59 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
68 99 1100:1102
60 Açıklamalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Millet evlatlarının vatan uğruna şehit düştüklerine, Hükûmetin sınır ötesi harekât tezkeresine göre gereğini yapmasına ve Meclisin her bir şehit için saygı duruşunda bulunmasına ilişkin
68 99 1043
61 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Çiftçi borçlarına ve tarım politikasına (7/14409) ve kırmızı et sektörüne (7/14410) ilişkin soruları ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
71 113 384:432
62 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Et ithaline ve hayvancılık sektörüne ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/14566)
72 121 864:950
63 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
82 21 496:498
64 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Sayıştay Kanunu Teklifi münasebetiyle
83 24 311:312
65 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazanışının 76’ncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
83 24 229:231
66 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : 2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2009 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesabı;5’inci tur görüşmeleri münasebetiyle
86 34 451:453
67 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Yunanistan karasularının 12 mile çıkarılmasının kabul edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı 7/17050
88 46 580:581
68 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Avrupa Birliğine yapılan ihracata ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı 7/17203
89 48 259:261
69 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
91 54 154:155
91 59 1011:1012
70 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne ilişkin gündem dışı konuşması
95 74 287:289
71 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın şahsına sataşması nedeniyle
95 74 293:294
72 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Manisa Milletvekili Şahin Mengü’nün, televizyon kanallarına lisans ve yayın izinleri konusunda yapılan ayrımcılıklara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
95 74 287:289
73 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Artvin ilinin kurtuluşunun 90’ıncı yıl dönümüne ilişkin gündem dışı konuşması
95 75 398
74 Açıklamalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : 14 Mart Tıp Bayramı’nı halkın ve sağlık çalışanlarının bir bayram olarak kutlayamadıklarına, ülkemizde uzun yıllardır görülmeyen kızamık, difteri gibi hastalıkların tekrar görülmeye başladığına ve difteriden insanlarımızın hayatlarını kaybetmeye başladıklarına ilişkin
96 77 276
75 Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 22 milletvekilinin, cinsiyet ayrımcılığı ve kadın cinayetlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/1074 (-Okunması)
96 78 366:368
76 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usûlleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
97 81 344:345
77 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Nükleer santral kazalarındaki radyasyonun etkilerine ilişkin
97 82 475:476
78 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri münasebetiyle
98 87 898:899
79 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin açıklaması
99 88 27
80 Açıklamalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Kadına yönelik şiddet, kadın ve çocuklara yönelik cinsel saldırı, taciz ve tecavüz suçlarına ilişkin
99 88 27
81 Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 21 milletvekilinin, kaybolan ve kaçırılan çocuklar sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 10/564 (- Görüşmesi)
60 61 830:840 842:868
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
82 Meclis Araştırması Önergeleri CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 34 milletvekilinin, İzmir'in Karşıyaka İlçesinde otopark olarak düzenlenen bir alanla ilgili mahkeme kararlarının uygulanmadığı iddialarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
3 26 354:356
83 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CANAN ARITMAN (İZMİR) : İzmir ören yerleri gelirlerinden İl Özel İdaresine aktarılan payı düzenleyen protokolün iptaline ilişkin sözlü soru önergesi ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı (6/62)
3 28 729:733
84 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : İzmir ören yerleri gelirlerinden İl Özel İdaresine aktarılan payı düzenleyen protokolün iptaline ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik'in cevabı münasebetiyle
3 28 731:732
85 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CANAN ARITMAN (İZMİR) : AKP Genel Başkanının yurtdışı gezilerindeki giderlerin nasıl karşılandığına ilişkin sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı (6/105)
5 33 30:48
86 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : AKP Genel Başkanının yurtdışı gezilerindeki giderlerin nasıl karşılandığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in cevabı münasebetiyle
5 33 46:47
87 Meclis Araştırması Önergeleri CANAN ARITMAN (İZMİR) : Ve 24 milletvekilinin, İzmir'in Konak İlçesinde ticaret merkezi olarak projelendirilen bir alanla ilgili iddiaların araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46)
5 36 361:363
88 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Aile planlamasıyla ilgili açıklamalara ilişkin sözlü soru önergesi (6/103) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı
6 41 277:292
89 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Hükümetin aile planlaması politikasına ilişkin sözlü soru önergesi (6/104) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı
6 41 277:292
90 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : İzmir Milletvekili Canan Arıtman'ın aile planlamasıyla ilgili açıklamalara ve Hükümetin aile planlaması politikasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/104) ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın cevabı münasebetiyle
6 41 286:288
91 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 45 204:205
14 78 242:243
14 79 354:355 357:358
92 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.3.2003 Tarihli ve 4827 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 61 256:257
93 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile 8.6.1984 Tarihli ve 222 Sayılı Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29.10.1989 Tarihli ve 389 Sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18.1.1990 Tarihli ve 400 Sayılı Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname, 9.8.1991 Tarihli ve 443 Sayılı Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
13 73 273:277
94 Gündem Dışı Konuşmalar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Dünya Hemşireler Gününe ilişkin
14 78 164:166
95 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Başbakanlık 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı, Diyanet İşleri Başkanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 31 20:21
96 Söz Alanlar CANAN ARITMAN (İZMİR) : Maliye Bakanlığı 2004 Malî Yılı Bütçesi ile 2002 Malî Yılı Kesinhesabı ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
36 35 242:243 263:264
97 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : SHÇEK yurtlarında yetişenlerin kamuda istihdamına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in cevabı (7/1955)
43 61 122:124
98 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Sözleşmeli sağlık personeli sınavında sıfır puan alan adayların atamalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın cevabı (7/1956)
43 64 421:423
99 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Bir cenaze törenine katılanlar hakkında kıyafetlerinden ötürü işlem yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun cevabı (7/1957)
44 69 372:373
100 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler CANAN ARITMAN (İZMİR) : Çevre ve Orman Bakanlıklarının birleştirilmesi sonrası görev verilmeyen üst düzey yöneticilere ilişkin sorusu ve Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin cevabı (7/2122)
44 69 488:489
1 2