E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
CUMHURİYET SENATOSU -- 10. Yasama Yılı
101 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Adalet Gazetesinin, Tunceli'de yapılan baskınlarda büyük miktarda silâh ele geçtiğine, bu münasebetle yakalanan kimselerin Kürt İstiklal Partisine mensuboldukları yolundaki yazının asılsız olduğuna dair demeci münasebetiyle
65 65 5
CUMHURİYET SENATOSU -- 11. Yasama Yılı
102 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : 1972 yılı Devlet İstatistik Enstitüsü Bütçesi münasebetiyle
2 27 253:254
CUMHURİYET SENATOSU -- 6. Yasama Yılı
103 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TUNCELİ) : Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6. maddesinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu kanuna yeni maddeler eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle.
39 36 45:46 50
TEMSİLCİLER MECLİSİ -- 1. Dönem
104 Sözlü Sorular Ve Cevapları ARSLAN BORA (TEMSİLCİLER MECLİSİ TUNCELİ İLİ TEMSİLCİSİ) : 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre köy okulları yapımı için her vilâyete ayrılan tahsisat miktarına dair sözlü sorusu (6/42)
6 74 10
6 80 86:90
105 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TEMSİLCİLER MECLİSİ TUNCELİ İLİ TEMSİLCİSİ) : 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre köy okulları yapımı için her vilâyete ayrılan tahsisat miktarına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
6 80 88:90
106 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TEMSİLCİLER MECLİSİ TUNCELİ İLİ TEMSİLCİSİ) : Subay ve askerî memurların maaşatına dair olan 1453 sayılı Kanuna ek 3661 sayılı Kanunun muaddel 1 nci maddesi 4600 sayılı Kanunun muaddel 3. maddesiyle 5802 sayılı Astsubay Kanununun 8. maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
1 20 332
107 Söz Alanlar ARSLAN BORA (TEMSİLCİLER MECLİSİ TUNCELİ İLİ TEMSİLCİSİ) : TC Anayasa tasarısı münasebetiyle
3 42 100:101
4 53 229 231
1 2