E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
201 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Kültür ve TurizmBakanlığı1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 43 444:453
202 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesini ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
39 89 171:173
203 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, TBMM'de denetime ilişkin faaliyetlerin hükümetçe savsaklandığına ve engellendiğine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
40 101 213:214
204 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
42 118 305 307:312
1 2 3