E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
101 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : İzmir Milletvekili K. Kemal Anadol'un, Hükümetin, İşkenceye Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesini parafe etmesine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 8 397:398
102 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Erzurum Milletvekilli İsmail Köse'nin, İsrail'in, Filistin halkına reva gördüğü insanlık dışı muamelelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
2 16 58:59
103 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 10 arkadaşının, dış politika ve savunma sorunlarımız konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 16 77:83
104 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hakkında gensoru açılması istenilen bakan yerine, Başbakan veya görevlendireceği bir diğer bakanın konuşma yapıp yapamayacağına ilişkin
2 21 356:357
105 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 31 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda yer alan itham, haber ve yorumlar nedeniyle görevini hakkıyla ve tartışmasız bir biçimden yerine getirmesinin mümkün olmadığı;
2 21 358:363
106 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 27 arkadaşının, şahsı ile ilgili olarak kamuoyunda ortaya atılan iddialar karşısında Bakanlığını ilgilendiren konularda gerekli etkinliği gösteremeyeceği, iddialarıyla, Millî Savunma Bakanı Ercan Vuralhan hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
2 21 358:363
107 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dış politikamızdaki son gelişmelere ilişkin
3 31 390:397
108 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Amman da yapılan İslam Konferansı 17. Dönem Bakanları Toplantısında ele alınan konulara ilişkin
5 43 435:438
109 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
9 58 504:517 523:524
110 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun Filistin Halkı temsilcisi Yaser Arafat'ın Türkiye'ye gelişi ve bağımsız Filistin Devletinin kurulmasına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
16 17 6:8
111 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Filistin Ulusal Konseyince Bağımsız Filistin devletinin ilanı ve Türkiye'nin resmen tanımasına ilişkin
17 26 192:193
112 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Türk dış politikası ve Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılmış olduğu ileri sürülen yolsuzluklar hakkında Dışişleri Bakanının Plan ve Bütçe Komisyonundaki açıklamalarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
17 26 199:202
113 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 40 Arkadaşının, DAVOS toplantısından sonra gelişen Türk-Yunan münasebetlerinin açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
18 31 114:117
114 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi ile Dışişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
21 49 464:475 479:480
115 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt'un, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza reva görülen insanlık dışı uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 84 8:9
116 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
27 91 331:335
117 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığa uygulanan insanlık dışı baskılara ve Türk Bulgar münasebetlerinin günümüzdeki durumuna ilişkin
28 98 279:286
118 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, İran Büyükelçiliğimize yapılan saldırı ve Türkiye'ye zoraki göçe maruz bırakılan Bulgaristan'daki soydaşlarımızın durumlarına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
29 100 43:45
119 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Önder Kırlı'nın, Ankara Milletvekili Ercan Vuralhan ile ilgili yolsuzluk iddialarındaki gelişmelere ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 14 275:278
120 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : ABD Kongresine sunulan Ermeni karar tasarısına ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 15 343:345
121 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Kars Milletvekili Sabri Aras'ın, sözde Ermeni Soykırımı Tasarısı ve Ermenistan'ın Türkiye'den toprak talebine ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
32 18 532:533
122 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, dış-politika konusunda meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
34 36 101:102
123 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Dışişleri Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ile 1988 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
37 54 509:520 524:525
124 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Bulgaristan'daki gelişmeler ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı ile Kuveyt'te yaptığı görüşmelere ilişkin
39 64 81:83 89:90
125 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Antalya Milletvekili İbrahim Demir ve Kars Milletvekilleri Mahmut Alınak'ın ile Sabri Aras'ın, Azerbaycan'da cereyan eden olaylara ilişkin gündem dışı konuşmaları dolayısıyla
39 67 265:267
126 Hükümet Programının Okunması A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 48 inci Hükümetin (I. Yılmaz Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
61 129 565:585
127 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 48 inci Hükümetin (I. Yılmaz Hükümeti) Programının görüşülmesi Münasebetiyle
61 130 643:659
128 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 48 nci Hükümetin (I. Yılmaz Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
61 131 681
129 Teklifler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Ve 15 Arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında (2/586)
62 133 66:149 151:156
130 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Ve 15 Arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 19. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Hükümler Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
62 133 148:149
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
131 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Kars Milletvekili Musa Öğün'ün TRT nin Anayasa ve kanunundaki hükümlere göre yayın yapması gerektiğine dair gündem dışı konuşmasına cevabı
1 30 513:514
132 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın son zamanlarda Yunanistan'ın Ege'de emrivakilere geçebileceği veya Güney Kıbrıs ta mevcut askerî mevcudiyetini dengeyi bozacak ölçüde takviye edebileceği haberleri üzerine Yunan Hükümetinin uyarılması konusunda gündem dışı konuşması
3 43 64:65
133 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili İbrahim Ural ile Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın 14.11.1983 tarih ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 19. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 53 300:303
134 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 24.4.1984 tarihli ve 56.Birleşimde Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu tarafından yapılan «TRT de yayınlanan (Suriye'nin Bugünü) programı konusundaki» gündem dışı konuşmasına cevabı
3 60 471
135 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun tutuklanan bir işadamına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
3 65 607:608
136 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun İran gezisinde yapılan harcamalara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 72 103
137 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın Libya da çalışan Türk işçilerinin sorunlarına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusuna cevabı
4 73 154:155
138 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in Devlet dairelerine personel alımlarında uygulanan güvenlik soruşturması yöntemine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
4 74 185:186
139 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 2.1.1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın-İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 9 ve 10. Maddeleriyle Geçici 3. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 78 321
140 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Çalışma Müşavir Vekili Erdoğan Özen'in, 20.6.1984 Çarşamba günü Viyana'da öldürülmesi olayı ile ilgili açıklaması ve aynı konuda siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar
4 82 459
141 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Çalışma Müşavir Vekili Erdoğan Özen in 20.6.1984 Çarşamba günü Viyana'da öldürülmesi olayı ile ilgili açıklaması ve aynı konuda siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar münasebetiyle
4 82 459
142 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu'nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapılmasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle
6 1 25
143 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 12 arkadaşının, ABD Temsilciler Meclisinin Türkiye ile ilgili kararı konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
6 3 134:137
144 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Televizyonda yayınlanan Kıbrıs belgeseline ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 4 15:16
145 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Sinop Milletvekili H. Barış Can'ın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumundaki kadrolaşma hareketi hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
7 5 58:59
146 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Bir önceki birleşimde TRT konusunda gündem dışı konuşan İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'na cevabı
7 7 135
147 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, ülkemizi ziyaret eden bir Prens onuruna verilen yemeğe ilişkin sözlü sorusuna cevabı münasebetiyle7
7 7 148
148 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 17.8.1984 tarihli gazetelerde yer alan demokrasi ile ilgili beyanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 10 292
149 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 40 arkadaşının, gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarının nedenleri ile sonuçlarını ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
7 15 457:461
150 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskılara ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
7 15 485:486
151 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Önceki birleşimde İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın «Irak ve İran ile olan komşuluğumuzun coğrafî hususiyetleri» konusundaki gündem dışı konuşmasına cevabı
7 16 501
152 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 37 arkadaşının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüşvet olaylarının kapsamı ile niteliğinin ve bu olaylarla terör örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 22 136:138
153 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Mustafa İzci ve 23 arkadaşının, bakanların görevlerini Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirmelerini sağlamakla görevli olmasına rağmen, hukuk dışı davranışlara meydan verdiği iddiasıyla Başbakan Turgut Özal hakkında Anayasanın 99 uncu,İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
8 24 227:232
154 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Çay Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 33 684 687 690:691
155 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 33 698:700 703
156 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının yasaklandığı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesine cevabı
12 59 480
157 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 9 arkadaşının, hayalî ihracat yaparak vergi iadesi almak suretiyle haksız kazanç temin eden firmaları ve hayalî ihracat olayının sonuçlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
12 59 459:461
158 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ 'ın, Başbakanın İran ile ilgili basında çıkan beyanatına, ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı
13 61 6:7
159 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, bazı bakanların Federal Almanya gezisine ilişkin sözlü sorusuna cevabı
13 62 63:64
160 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, basının milletvekilleri için güvenilir bir kaynak sayılıp sayılmayacağı konusunda gündem dışı konuşmasına cevabı
13 66 190:191
161 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Ottawa Büyükelçiliğimize vaki saldırı konusunda
14 72 50:51
162 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 74. Birleşimde Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İncirlik Askerî Üssündeki olaylarla ilgili gündem dışı konuşmasına cevabı
14 76 219:220
163 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 30 Arkadaşının; Yunanistan ve Ege sorunu konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101 'inci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 78 316:317
164 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Namık Kemal Şentürk ve 10 arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerindeki bazı görevliler hakkındaki ağır ithamların doğruluk derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 78 304
165 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Zürih Başkonsolosluğu için kiralanan binaya ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusuna cevabı
14 81 411:413
166 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Anavatan Partisi büyük kongresinde bazı Devlet memurlarının parti çalışmalarına alet edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna cevabı
17 104 69
167 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Tanıtma Fonu Teşkili Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
18 110 53:56 66 68:72 82:84
168 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Usul hakkında
18 111 202:203 209
169 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 4.7.1934Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet ve İçişleri Komisyonu raporları münasebetiyle
18 113 438
18 115 659
170 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, ABD Ankara Büyükelçisinin Türkiye hakkındaki bir beyanına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
19 11 247
171 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 12 Eylül 1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı iddia edilen bir kamu görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 14 336
172 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon haberlerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
19 16 413
173 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Hatay Milletvekili ihsan Gürbüz'ün, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatandaşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 16 408:409
174 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran İslam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkilemeye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 16 409
175 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 16 405
176 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 20 648:650
177 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
19 20 646
178 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nutuk adlı televizyon programının son bölümünün yayınlanmama nedenine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
20 26 271:272
179 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Başbakanlık 1986 Malî Yılı Bütçesi ile Başbakanlık 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 41 174:180
180 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Usul hakkında
22 41 198
181 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve 13 arkadaşının, Devlet kontrolündeki bankalar aracılığıyla iktidar partisine mensup ya da ona yakın olanlara ayrıcalıklı davranılarak kredi sağlandığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
24 57 242:245
182 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Adana-İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 62 461:462
183 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sorusu münasebetiyle
24 64 559
184 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 64 557
185 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
24 64 556
186 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, taşra gazetelerine verilen resmî ilanların fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 295
187 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li işadamlarının can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 71 283:284
188 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 72 337:338
189 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 74 422:423 425
190 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türkiye Büyük Milet Meclisinde grubu bulunan siyasî partilerin genel başkanları ile bazı gazete temsilcileri arasında düzenlenen televizyon programlarına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
25 74 427
191 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, televizyon dizisi olarak çekildikten sonra yakıldığı iddia edilen Yorgun Savaşçı filmine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
26 80 246
192 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin Başbakandan sözlü sorusu münasebetiyle
26 80 241
193 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Uşak Milletvekili Mehmet Topaç'ın, Bursa'da yapılması düşünülen, bilahara vazgeçilen Marmara, Bölgesi barolarının düzenlediği «Hukuk Açışımdan Ulusal Barış» adlı seminer hakkımda gündem dışı konuşması münasebetiyle
27 90 350:352 357
194 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 90 380:384
195 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : ABD tarafından Libya'ya karşı girişilen harekâtla ilgili olarak 15 ve 16 Nisan 1986 tarihli birleşimlerde yapılan gündem dışı konuşma münasebetiyle
27 94 591:593
196 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 10 Arkadaşının, Ege sorunu ve ülkemiz ile Amerika Birleşik Devletleri ve NATO arasındaki ilişkiler konusunda Anayasanın 98.İçtüzüğün 100 ve 101. maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergeleri münasebetiyle
30 114 155:157
197 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Diyarbakır Milletvekilli Mahmud Altunakar'ın, Ankara dahilinde merkeze bağlı ikiz meslek liseleri ve pratik sanat okulları ile, bakanlık teşkilatı arasındaki huzursuzluk konusunda gündem dışı konuşması münasebetiyle
30 115 267:268
198 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 11 arkadaşının, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin içinde bulundukları durum konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 7 288:292
199 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 arkadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçlan ile Akfa olayının nedenlerini tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 8 341:342
200 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI) : Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, A.B.D. gezisi sırasında bir konser için Tanıtma Fonundan harcama yaptığı iddiasına ilişkin sorusu münasebetiyle
31 12 549:551
1 2 3