E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Çay yaprağı alımına ve destekleme primi ödemelerine ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/907)
10 42 526:532
2 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Giresun Milletvekilleri Nurettin Canikli ve Murat Özkan’ın konuşmalarında şahsına sataşmaları münasebetiyle
21 106 53:55
3 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Dışişleri Bakanlığı: Avrupa Birliği Genel Sekreterliği: Adalet Bakanlığı: Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı: Yargıtay: Danıştay: 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
36 35 496:498
4 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun gündem dışı konuşmasına ilişkin açıklaması
51 9 211:212
5 Açıklamalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun gündem dışı açıklamasına ilişkin
51 9 211:212
6 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : MHP Grubu önerisi münasebetiyle
52 17 910:912
7 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
63 69 101:102
8 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın, Başbakan olarak mensubu bulunduğu Hükûmete sataşması nedeniyle konuşması
63 69 53:57
9 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç’in, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
63 69 59:60
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
10 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Kıbrıs Barış Harekâtının 25. yıldönümü münasebetiyle
6 34 354:357
11 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Manisa Milletvekili Bülent Arınç'ın konuşması üzerine açıklaması
11 54 51
12 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Bolu Milletvekili İsmail Alptekin'in, şahsına atfen gerçekdışı beyanda bulunması nedeniyle
11 55 125
13 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : ANAP Grubu adına A. Mesut YILMAZ'ın Başbakan Bülent Ecevit'in, Türkiye'ye, Avrupa Birliği üye adaylığı hakkının önkoşulsuz tanınmasına ilişkin gündemdışı açıklaması dolayısıyla
19 33 218:221
14 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1998 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 2000 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1998 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1998 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
20 37 348:356
15 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yılmaz'ın, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in şahsına sataşması nedeniyle
22 46 701:704
16 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kuruluşunun 80. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
31 85 507:509
17 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 20. Yasama Döneminde Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül ve 57 Arkadaşı Tarafından Verilen Türk Ticaret Bankasının Satışı İhalesiyle İlgili Olarak Ortaya Atılan Yolsuzluk İiddiaları Konusunda Gerekli Tedbirleri Almayarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı Güneş Taner ve Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz Haklarında Anayasanın 100. İçtüzüğün 107. Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 115 263:266
18 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 20. Yasama Döneminde Konya Milletvekili Hüseyin Arı ve 56 Arkadaşı Tarafından Verilen Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Yılında Özürlülerin Memurluğa Alınması İçin Açılan Sınavda Mevzuata Aykırı ve Usulsüz İşlemler Yapılmasına Göz Yumarak Görevini İhmal Ettiği ve Kötüye Kullandığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 ve 240. Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Mustafa Kul Hakkında Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 107. Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi ve Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 115 282:287
19 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programa ilişkin
57 73 226:229
20 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in DYP Grubu adına yaptığı konuşmasında, kendisine ait olmayan beyanları dile getirmek suretiyle şahsına sataşması nedeniyle
57 74 365:366
21 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in DYP Grubu adına yaptığı konuşmasında, kendisine ait olmayan beyanları dile getirmek suretiyle şahsına sataşması nedeniyle
57 74 365:366
22 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin kuruluşunun 81. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
61 89 12:13
23 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, aşırı yağışlar nedeniyle Hatay ve civarında meydana gelen sel felaketine ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündemdışı konuşması dolayısıyla
63 101 405
24 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
64 106 241:246
25 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : İstanbul Milletvekili Ayşe Nazlı Ilıcak'ın, konuşmasında, şahsına sataşması nedeniyle
64 106 241:246
26 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında, şahsına sataşmada bulunması nedeniyle
65 113 526
27 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
65 113 626:627
28 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, konuşmasında, şahsına sataşmada bulunması nedeniyle
65 113 526
29 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 82. yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması, günün önem ve anlamının belirtilmesine ilişkin
92 90 667:669
30 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri, Denizli Milletvekili Beyhan Aslan, Eskişehir Milletvekili İbrahim Yaşar Dedelek ile Kırıkkale Milletvekili Nihat Gökbulut'un; Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması ile Milletvekili Genel Seçimlerinin 3 Kasım 2002 Pazar Günü Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa, İçişleri, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet Komisyonu Raporları münasebetiyle
101 124 487:492
31 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : MHP Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
101 124 523:524
32 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI) : MHP Grubu adına konuşan Hatay Milletvekili Mehmet Şandır'ın, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
101 124 523:524
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
33 Hükümet Programının Okunması A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 53 üncü Hükümetin (II. Yılmaz Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
2 20 7:24
34 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Başbakan A. Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle
2 21 124:125
35 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 53 üncü Hükümetin (II. Yılmaz Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
2 21 104:122
36 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 53 üncü Hükümetin (II. Yılmaz Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
2 22 151:152
37 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Ülkemizde konuşlandırılan Çokuluslu Güç'ün görev süresinin 31 Mart 1996 tarihinden itibaren üç ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi münasebetiyle
2 30 553:556
38 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile Katma Bütçeli idareler 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 38 516:529
39 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : 1996 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
4 43 559:560
40 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : TBMM'nin 76. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
4 44 583:585
41 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili Ahmet Mesut Yjlmaz'ın, Başbakan Necmettin Erbakan'ın şahsına sataşması nedeniyle
8 73 124
42 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkan vekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili Önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, Hükümetin izlediği ciddiyetsiz ve tutarsız dış politika nedeniyle devletin dış ilişkilerinde küçültücü duruma düşürüldüğü iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan hakkında ve Zonguldak Milletvekili Mümtaz Soysal ve 21 arkadaşının, dış politikanın belirlenme ve yürütülmesindeki tutarsızlıklar nedeniyle devletin küçük düşürüldüğü iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında ile-Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 arkadaşının, Libya gezisi esnasında Türk Milletine yapılan hakaretlere duyarsız ve tepkisiz kalması nedeniyle devletin dış İlişkilerinde küçültücü duruma düşürüldüğü iddiasıyla Başbakan Necmettin Erbakan hakkında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme münasebetiyle (ANAP GRUBU ADINA)
12 8 82:89
43 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1994 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1994 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 1995 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1995 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1997 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1994 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ile 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1995 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP GRUBU ADINA)
17 37 588:603
44 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün kendisine sataşması nedeniyle
27 95 50:51 53:54 57
45 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz'un şahsına sataşması nedeniyle
22 66 298:300
46 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Devlet Bakanı Sacit Günbey'in partilerine sataşması nedeniyle
22 66 291:292
47 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 77. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
25 84 255:256
48 Önergeler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 20 arkadaşının, ülke sorunlarını ağırlaştırdıkları ve Cumhuriyetin temel ilkelerim sürekli çiğneyerek toplumu iç çatışmaların eşiğine getirdikleri iddialarıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11)
27 95 9:11
49 Önergeler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 20 arkadaşının, ülke sorunlarını ağırlaştırdıkları ve Cumhuriyetin temel ilkelerini sürekli çiğneyerek toplumu iç çatışmaların eşiğine getirdikleri iddialarıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/11)
27 95 13:50 57:60 112:117
50 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A Mesut Yılmaz'ın, Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün, kendisine sataşması nedeniyle
27 95 50:54
51 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Demokratik Sol Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 20 arkadaşının, ülke sorunlarını ağırlaştırdıkları ve Cumhuriyetin temel ilkelerini sürekli çiğneyerek toplumu iç çatışmaların eşiğine getirdikleri iddialarıyla Başbakan Necmettin Erbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
27 95 14:17
52 Hükümet Programının Okunması A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 55 inci Hükümetin (III. Yılmaz Hükümeti) Programının okunması münasebetiyle
30 116 227:245
53 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 55 inci Hükümetin (III. Yılmaz Hükümeti) Programının görüşülmesi münasebetiyle
30 119 473:491
54 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 55 inci Hükümetin (III. Yılmaz Hükümeti) Güvenoyu alması dolayısıyla
31 120 11:12
55 Teklifler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Ve 292 Milletvekilinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. Maddesinin Değiştirilmesine Dair teklifleri (2/676)
35 11 140:148
36 16 430:455
56 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in şahsına sataşması nedeniyle
41 37 695:697
57 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 1996 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1998 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 1996 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1996 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 37 672:686 698
58 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in şahsına sataşması nedeniyle
41 37 695:696
59 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, İstanbul Milletvekili Tansu Çiller'in şahsına sataşması nedeniyle
41 38 802:804
60 Üyelerle İlgili İşler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
42 41 110:111
44 52 495:496
45 55 189:190
61 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Irak ile Birleşmiş Milletler Özel Komisyonu arasında, kitle imha silahlarının üretimi, kullanılması ve denetlenmesi konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığa ilişkin
44 50 163:167
62 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Türkiye Büytik Millet Meclisinin 78. Yıldönümünün ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
51 81 248:250
63 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Dış politikada meydana gelen gelişmeler, Suriye'nin PKK terör örgütüne verdiği destek ve Türkiye-Suriye ilişkilerinin bugünkü durumuyla ilgili açıklaması
63 3 282:285
64 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Bölücü terör örgütü PKK'nın başı Abdullah Öcalan'ın İtalya'da yakalanması ve Türkiye'ye iadesi için yapılan çalışmalara ilişkin
65 20 462:466
65 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya ve İçel Milletvekili Turhan Güven'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve özelleştirmelerde özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde Devletin menfaatini gözetmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddialarıyla, Fazilet Partisi Grubu adına Grup Başkanvekilleri Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün, Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, çete ve mafya liderleri ile doğrudan ilişki içinde oldukları ve görevlerini kötüye kullandıkları, kamu ihaleleri ve özellikle TÜRKBANK'ın satışı ihalesine fesat karıştırdıkları iddialarıyla Devlet Bakanı Güneş Taner ve Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz haklarında ve Cumhuriyet; Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Oya Araslı, Ankara Milletvekili Önder Sav ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap'ın, mafya ve çete liderleri ile yalan ilişki içinde olduğu ve TÜRKBANK'ın satışı ihalesinde bir işadamına fiyat teklifi ve para ve kredi temini konularında yardımcı olmak suretiyle ihaleyi yönlendirdiği iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergelerinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme münasebetiyle
66 21 55:63
66 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Başbakan A. Mesut Yılmaz'ın, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
66 22 115:117
67 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle
66 22 116:117
68 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (BAŞBAKAN) : Hakkındaki gensorunun Genel Kurulun 23.11.1998 tarihli 22. Birleşiminde yapılan görüşmeleri şuasında verilen güvensizlik önergelerinin oylaması münasebetiyle
66 24 280
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 19. Dönem
69 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Başbakan Süleyman Demirel tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
1 8 181:198
70 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : İç güvenlik sorunları konusunda, Doğru Yol Partisi Grup Başkan-vekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Anavatan Partisi Grup Başkanvekilleri Bayburt Milletvekili Ülkü Güney ve Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Refah Partisi Grup Başkanvekilleri Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ile 13 arkadaşının önergeleri üzerine açılması kabul edilen genel görüşme münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
2 21 331:339
71 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Oturum Başkanının, usule uymadığı, sataşmalarda bulunduğu iddiasıyla
4 43 540 543:545
72 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
5 46 77:97
73 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
8 61 618:631
74 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 72. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi münasebetiyle
9 68 334:335
75 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : ANAP Grubu adına A. Mesut YILMAZ'ın Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in, Yukarı Karabağ, Nahcivan ve Bosna-Hersek'te meydana gelen olaylara ilişkin gündem dışı açıklaması dolayısıyla
11 78 208:211
76 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, ileri Sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşlerin kendisine atfolunması nedeniyle
11 78 227:229
77 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Anavatan Partisi Grubu adına Bayburt Milletvekili ve Grup Başkanvekili Ülkü Güney'in, Şırnak İlimizde meydana gelen olaylar başta olmak üzere Güneydoğu Bölgemizde cereyan eden olaylar konusunda genel görüşme münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
16 97 293:305
78 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve 1991 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı; Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi, 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
23 38 83:101
26 52 670:688
79 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : ANAP Genel Başkanı A. Mesut Yılmaz'ın, Tokat Milletvekili Güler İleri ile Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in konuşmalarında, kendisine sataşıldığı nedeniyle
26 52 698:699
80 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Türkiye Cumhuriyeti sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatı münasebetiyle
34 93 248:250
81 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 73. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının Kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
34 94 288:290
82 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Azerbaycan'da meydana gelen olaylar ve Hükümetin tutumuna ilişkin
37 115 7:10
83 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle
37 115 22:23
84 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
37 121 511:526
85 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
46 38 60:74
86 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Katma Bütçeli İdareler 1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1992 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
49 54 580:592
87 Üyelerle İlgili İşler A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
56 82 47:49
88 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 74. kuruluş yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem veanlamının belirtilmesi görüşmeleri
58 94 418:419
89 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Kahramanmaraş Milletvekili Recep Kırış ve 10 arkadaşının. Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak meydana gelen son gelişmeler konusunda, genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
59 98 317:323
90 Meclis Araştırması Önergeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Ve 93 milletvekilinin; Başbakan Tansu Çiller ve eşiyle, yakınlarının yurt içinde ve yurt dışındaki mal ve gayrimenkul edinmelerinin araştırılmasına ilişkin Meclis araştırma önergesi (10/193)
64 124 20:23
91 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'ın, partilerine sataşması nedeniyle
64 124 92:94
92 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1993 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı, Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile, 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
74 50 47:62
76 61 796:808
93 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in kendisine sataşması nedeniyle
84 98 176:179
94 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI VE MECLİS GRUBU BAŞKANI) : TBMM'nin 75. Kuruluş Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanması ve günün önem ve anlamının belirtilmesi görüşmeleri münasebetiyle
85 103 10:12
95 Genel Görüşme Önergeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI) : Ve Demokratik Sol Parti Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ile 28 arkadaşının, dış politika konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/63)
85 107 385:386
96 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
91 139 405:415
97 Genel Görüşme Önergeleri A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Ve 93 milletvekilinin; Bosna-Hersek konusunda genel görüşme önergesi (8/42,43, 65, 66, 67, 68, 69)
93 148 413:415
98 Söz Alanlar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Başbakan Tansu Çiller tarafından kurulan Bakanlar Kurulu Programının görüşülmesi münasebetiyle (ANAP Grubu adına)
94 8 480:495
99 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) : Rize Milletvekili A. Mesut Yılmaz'ın, Samsun Milletvekili ihsan Saraçlar'ın konuşmasında kendisine sataşması nedeniyle
95 16 164:166
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 18. Dönem
100 Gündem Dışı Konuşmalar A. MESUT YILMAZ (AHMET MESUT YILMAZ) (RİZE) (DIŞİŞLERİ BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ın, Batı Trakya'da derneklerin isimlerinin başında Türk kelimesinin kullanılamayacağına dair Yunan mahkemelerince alınan; karara ilişkin gündem dışı konuşması dolayısıyla
1 7 386:387
1 2 3