E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
901 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Simav depreminin yol açtığı mağduriyetlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/208)
3 14 468:471
902 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Simav’da TOKİ tarafından yapılan konutlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1830)
10 46 623:625
903 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Şaphane’de ÇED raporu olmaksızın sülfürik asit tesisi kurulacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1386)
10 46 332:335
904 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Şaphane’de kurulmak istenen sülfürik asit tesisinin çevreye etkisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2511)
13 60 140:142
905 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde çalişan işçilerin sorunlarına (7/6415) ve ülkemizde yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazlara (7/6416) ilişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı
21 108 390:426
906 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Tavşanlı’da yapılması planlanan MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji Üretim Tesisinin çevreye ve insan sağlığına vereceği zarara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2314)
11 52 752:754
907 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : TOKİ tarafından yapılan ihalelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7641)
25 127 627:630
908 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yapı denetim şirketlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8454)
28 132 1300:1304
909 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yapılan yurt dışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4331)
16 79 545:548
910 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yeni Van’ın kurulması düşünülen bölgeyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1828)
10 46 617:620
911 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2667)
13 60 143:154
912 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Motorin yerine kullanılan 10 numara yağın çevresel etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/580)
4 19 635:639
913 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Poliport Limanının büyütülmesiyle ilgili iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2198)
12 55 442:446
914 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3203)
13 65 1187:1188
915 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Ergene Nehri etrafındaki fabrikaların denetimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3051)
13 65 1162:1165
916 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Ticaret siciline kayıtlı olduğu için Türk şirketi sayılan sermayesi ve ortakları yabancı olan şirketlere taşınmaz satışına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3202)
13 65 1185:1186
917 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yabancılara toprak satışına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1598)
10 46 484:495
918 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Çorlu’da yapılması planlanan Katı Atık Bertaraf Tesisinin çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1927)
11 52 680:686
919 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu tarafından oluşturulan çalışma gruplarının oluşumundaki iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6255)
21 106 128:131
920 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Malkara Tekkeköy ve Kozyörük’teki dere ve baraj sularındaki kirliliğe ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7180)
23 119 403:405
921 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van’daki depremde yıkılan binalara ve enkaz kaldırma çalışmaları kapsamında yapılan ihalelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/2195)
12 58 889:891
922 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kütahya OSB’ye arıtma tesisi yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4699)
18 90 669:671
923 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Iğdır’ın hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şe-hircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2818)
13 60 171:174
924 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İstanbul’daki Tekel Likör Fabrikasının yıkım kararına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7576)
24 121 374:377
925 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Suudi Arabistan Kralının yardım ettiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8872)
28 132 1829:1831
926 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van depremi sonrasında yaptığı bir açıklamasına ve yaşanan sorunlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1185)
7 31 255:259
927 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Ardahan’dan Kars’a nakledilen bir aileye tapu verilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5395)
18 92 1223:1224
928 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İklim değişikliklerinin önlenmesine ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesine yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7643)
24 121 384:387
929 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kars-Sarıkamış’taki çevre ve şehircilik çalışmalarına ve belediyeye aktarılan kaynağa ilişkin sorusu ve Çevre ve Şe-hircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/202)
3 14 348:352
930 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yabancılara taşınmaz satışının doğuracağı sorunlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7369)
24 121 297:300
931 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Şehir merkezlerindeki askerî kışlaların şehir dışına taşınmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4534)
17 83 620:622
932 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kahramanmaraş’ta zemin etüdü ve jeofizik inceleme çalışması yapılmamasının nedenine ve olası depreme karşı alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1725)
11 49 112:115
933 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bolu Belediye Başkanının mimari projeleri onaylamadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8873)
28 132 1832:1834
934 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yapı denetim firmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1487)
9 38 346:351
935 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Doğal sit alanlarının yeniden inceleneceği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/209)
3 14 472:475
936 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Suudi Arabistan Kralının Türkiye’ye bağış yaptığı id-diasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8869)
28 132 1816:1818
937 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yapı denetim ile ilgili yasal mevzuata ve yapı denetimi kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1931)
11 49 147:150
938 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yapı denetim kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/210)
2 10 624:628
939 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yer inceleme çalışmalarında jeofizik mühendislerine yer verilmediği iddialarına ve doğal afetlerden dolayı meydana gelen toplam zarara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/3361)
15 74 670:673
940 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Maltepe sahili düzenleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6512)
21 109 631:633
941 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında şehit yakınları ve malûller için ayrılan kadrolara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5227)
19 94 254:256
942 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1061)
9 38 309:311
943 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Mersin’de kömüre bağlı hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1727)
10 46 578:581
944 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Mersin’in denize kıyısı olan belde ve belediyelerindeki arıtma tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1062)
9 37 175:177
945 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Tapu ve kadastro ile harita ve kadastro meslek yüksekokulları mezunlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4205)
16 77 177:179
946 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : TOKİ konutlarının ödeme planlarında değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6256)
20 105 1123:1127
947 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İngilizlerin Türkiye’de satın aldığı gayrimenkul miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7452)
24 121 359:361
948 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kaz Dağlarındaki maden aramalarının çevreye etkilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5018)
18 92 1122:1124
949 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Adıyaman ve Şanlıurfa’nın bazı ilçelerindeki ham petrol kuyularının denetimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4700)
18 90 672:674
950 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Niğde-Akkaya Barajı’nda yaşanan kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6513)
21 108 427:430
951 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Şanlıurfa ilinde çarpık kentleşme ve ulaşım sorunlarını çözmek için planlanan projelere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7575)
24 121 371:373
952 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İzmir’e yönelik yatırım ve harcamalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1488)
10 46 426:444
953 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4858)
18 92 1062:1067
954 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke geneline olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2027)
13 64 673:676
955 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Batman’da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı başvurularına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8458)
28 132 1318:1322
956 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Binaların engellilerin kullanımına uygun inşa edilip edilmediğine ve bunun denetimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7368)
22 117 1277:1280
957 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Diyarbakır’da tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı başvurularına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8457)
28 132 1313:1317
958 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kilis’te tarım ve hayvancılık yatırımı için yapılan yapı ruhsatı müracaatlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8870)
28 132 1819:1823
959 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Mardin’de tarım ve hayvancılık yatırımı için yapılan yapı ruhsatı müracaatlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8871)
28 132 1824:1828
960 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Siirt'te tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı başvurularına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8602)
28 132 1513:1516
961 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Şanlıurfa'da tarım ve hayvancılıkla ilgili yapı ruhsatı müracaatlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8697)
28 132 1602:1606
962 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Şırnak'ta tarım ve hayvancılık ile ilgili yapı ruhsatı başvurularına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8600)
28 132 1508:1512
963 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van depremiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2428)
12 55 506:509
964 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Uzman yardımcılığı mülakat sınavlarına ve bu sınavlara yapılan itirazlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1215)
7 31 260:261
965 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İstanbul’daki kaçak yapılaşma, yapı denetimi ve deprem hazırlıklarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/201)
2 9 577:584
966 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Küresel iklim değişikliği raporları ve politikasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1832)
10 46 630:634
967 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Deniz kirliliğini önleme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3343)
14 70 1080:1086
968 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İstanbul’da başlatılan, tamamlanmayan ve âtıl durumda bekleyen kamu yatırımlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2668)
12 58 954:978
969 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İstanbul’da yürütülen Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projesi’ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3205)
13 65 1189:1191
970 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Antalya ve ilçelerinde tarım dışı amaçlarla kullanılan tarım arazilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3360)
14 70 1106:1111
971 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kalitesiz kömür dağıtımına ve hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/485)
3 14 506:508
972 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Turizm Öncelikli Yöre Belediyeleri listesine ve bu listede yer alan belediyelere gerçekleştirilen yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7177)
23 119 399:402
973 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İnşaat yapımında geçici ustalık yetki belgesine sahip olanların çalıştırılabilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7732)
24 121 388:391
974 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Marmara Denizi’nin kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2427)
12 58 932:935
975 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Çeşme’deki balık çiftliklerine ve bunların çevreye ver-diği zararlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3052)
13 65 1165:1167
976 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Efes Antik Kenti’nde ruhsat verilen işletmelere ve bunların tarihî dokuya etkisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8456)
28 132 1309:1312
977 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bir fabrikanın çevreye ve insan sağlığına zarar verdiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/870)
5 27 780:782
978 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Çayırova’da bulunan tehlikeli atık varilleri ile ilgili id-dialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3555)
14 70 1131:1133
979 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Dilovası’ndaki kömür tesislerinin taşınması sonrası oluşabilecek sorunlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4206)
16 77 180:183
980 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Egzoz emisyon denetimlerinin sıklaştırılmasına ve LNG otobüsler alınmasına yönelik çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6086)
20 101 476:478
981 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kartepe Belediyesinin imar planı ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4204)
16 80 727:735
982 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kocaeli ili genelinde ve Kartepe’de fabrikaların sebep olduğu hava kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3055)
13 65 1174:1176
983 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kocaeli iline getirildiği iddia edilen tehlikeli atığın çevreye verdiği zarara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6258)
21 106 132:134
984 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kocaeli-Körfez ilçesindeki taş ocaklarının yol açtığı çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7447)
23 119 422:424
985 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Körfez’deki kötü koku nedeniyle yaşanan mağduriyete ve yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6087)
20 101 479:481
986 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : TÜPRAŞ bacalarından çıkan dumanın sebep olduğu zararların giderilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6771)
22 115 837:839
987 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Aliağa’da doğanın ve halk sağlığının korunması için yapılacak çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6976)
23 119 388:392
988 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van depremi sebebiyle meydana gelen zararların sorumlularına ve doğal afetlere karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/971)
7 31 197:200
989 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlıkta, son beş yıl içerisinde müşavir kadrosuna atanan personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6971)
23 119 385:387
990 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Adana’daki 2-B arazilerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3556)
14 70 1134:1135
991 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kütahya-Tavşanlı’da faaliyet gösteren bir tesisin atıklarının toplandığı baraj setinde meydana gelen çökmeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/199)
3 14 439:444
992 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Dışişleri Bakanından : Fransa-Türkiye ilişkilerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/1454)
9 44 1242:1245
993 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Dışişleri Bakanından : Irak’ın kuzeyine yapılan kara operasyonlarına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/1172)
9 44 1201:1203
994 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Dışişleri Bakanından : Terörle mücadeleye ve Irak’ın kuzeyine yapılan kara harekâtına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/1175)
9 44 1209:1213
995 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Dışişleri Bakanından : Türkiye’nin Kıbrıs politikasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun cevabı (7/1173)
9 44 1204:1208
996 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Dış ticaret açığına ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/1225)
9 38 329:335
997 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : Dış ticaret politikasına ve cari işlemler açığına karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/1227)
8 36 1045:1051
998 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : İhracatçı Birliklerinin sayısının azaltılacağı iddialarına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/5234)
18 91 869:873
999 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : İran’a altın ihracatındaki artışa ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/8265)
27 131 337:341
1000 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Ekonomi Bakanından : İthalat ve ihracata ilişkin istatistiklerin kamuoyuna açıklanmasına ilişkin sorusu ve Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer Çağlayan’ın cevabı (7/4608)
16 82 1027:1033
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22