E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
801 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Spor uzmanı olarak görev yapan personelin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın cevabı (7/4702)
19 96 727:730
802 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olanların kamuda çalıştıkları süreler için verilmesi gereken emekli ikramiyelerini alamadıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/2504)
13 65 909:914
803 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Sendikalara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/193)
3 15 673:675
804 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Üst düzey yönetici kadrolarında vekaleten görev yapan sigorta müfettişleri ve denetmenlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/4521)
17 85 1082:1083
805 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Kamu kurum ve kuruluşlarında şehit yakınları ve maluller için ayrılması gereken kadrolara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/3197)
15 74 651:656
806 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Sigortasız çalışan işçilere ve kayıt dışılığın denetimine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/7724)
25 127 641:645
807 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Türkiye İş Kurumu İl Müdürlerinin atamasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/4851)
17 84 831:833
808 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi’nin Tekirdağ’daki uygulamalarına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/186)
3 15 667:672
809 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Tekirdağ’da İŞKUR’a başvuran özürlülerin istihdamına ve açılan kurslara ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/2509)
14 67 468:471
810 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Tekirdağ’daki işsizlikle ilgili veriler ve işsizliğin çözümüne ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı (7/185)
3 16 852:855
811 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Antalya-Gazipaşa Devlet Hastanesi arazisinin TOKİ’ye tahsis edileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4330)
16 77 193:197
812 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Elmalı Devlet Hastanesinin yeri karşılığında yeni bir hastane yapılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6509)
21 109 628:630
813 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Malatya ilini de kapsayan Bölge Çevre Düzeni Planına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7450)
24 121 352:355
814 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Nemrut Millî Parkı’nın içinden geçen elektrik direklerine ve faaliyete geçecek olan HES’e ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6259)
21 106 135:137
815 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Sera ısıtmasında kullanılan jeotermal atık suların yol açtığı çevre kirliliğine ve bunun önlenmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7366)
23 119 415:418
816 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yabancılara satılan taşınmaz mallara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1216)
7 31 262:264
817 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van depremi ile ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1063)
7 31 237:239
818 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Balya maden işletme sahasındaki zehirli atıklara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5226)
19 95 449:452
819 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bir deri fabrikasının çevreye verdiği zarara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/867)
5 27 776:778
820 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Lice’de depreme karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8353)
28 132 1182:1185
821 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : 2003 yılında meydana gelen Bingöl depreminin sonuçları ve olası bir deprem için alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/966)
5 27 788:790
822 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bingöl’deki Kentsel Dönüşüm Projesi’ne ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8453)
28 132 1292:1299
823 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bingöl’ün bazı mahallelerindeki tapu ve yapı ruhsatı sorununa ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1486)
9 38 342:346
824 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van’ın afet bölgesi ilan edilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1316)
9 39 469:472
825 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Binalardaki yangın merdivenlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8050)
28 132 675:678
826 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Geçici olarak bir belediye sınırları içerisinde ikâmet edenler içinde genel bütçeden pay ayrılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2817)
13 62 411:413
827 :
14 70 1148:1151
828 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Çevreye verdiği zararları azaltmak amacıyla plastik poşet kullanımının azaltılmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3557)
14 70 1136:1140
829 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İller Bankası AŞ.’de yeniden yapılandırma sebebiyle bazı kadrolarda yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1601)
10 46 499:501
830 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kazdağı’ndaki maden aramalarının yol açacağı tahribat iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/213)
2 10 638:639
831 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Manyas Gölü’ndeki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/819)
4 21 916:917
832 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bursa-Orhaneli’deki bir köyde taş ocaklarının meydana getirdiği çevre kirliliğine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4530)
17 83 613:616
833 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Mudanya’da tapuları iptal edilen vatandaşların mağduriyetine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2429)
13 64 680:682
834 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van ve Erciş’te yapılacak kalıcı konutlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanından sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1825)
12 55 305:308
835 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yabancılara satılan taşınmazlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1826)
10 46 608:612
836 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Trabzon-Araklı’da yapılması planlanan katı atık toplama projesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8134)
28 132 811:814
837 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlıkta görevli işçilerin emekli edileceği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4529)
17 83 609:612
838 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kızılcahamam ve Güdül sınırlarından geçen Kirmir Çayının korunmasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/212)
2 10 634:637
839 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İzmir’de maden işletmelerinde kullanılan siyanüre karşı alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1726)
10 46 572:577
840 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Ödemiş’te hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4335)
16 80 742:744
841 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : TOKİ’nin yaptırdığı memnuniyet anketlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7842)
25 125 166:169
842 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bağlı kuruluşların eğitim ve dinlenme tesislerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5020)
18 92 1128:1130
843 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bağlı kurum ve kuruluşlarda emekliliğe ayrılan ve ayrılacak personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5393)
19 94 257:260
844 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmetlerde taşeronlaşmaya ve taşeron firma çalışanlarının bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2821)
13 64 696:698
845 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki engelli istihdamına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2190)
12 55 406:410
846 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlık lojmanlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şe-hircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4333)
16 79 551:552
847 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlık merkez teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1829)
10 46 620:622
848 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlık merkez teşkilatı birimlerinin hizmet binalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1600)
11 49 91:93
849 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlık merkez teşkilatında çalışan taşeron firma elemanlarına ve sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4533)
16 82 1024:1026
850 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı binalarının bakım ve onarımına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3204)
14 70 1060:1062
851 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlık teşkilatında ve bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan üst düzey kadın bürokrat sayısına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3558)
14 70 1141:1142
852 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlık’ta bulunan engelli kadrolarına atama yapılmamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5394)
19 94 261:262
853 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatirımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1387)
7 31 282:291
854 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7448)
24 121 343:348
855 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Merkez ve taşra teşkilatlarında şehit ve malul yakınlarının istihdamına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5021)
18 92 1131:1133
856 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Merkez ve taşra teşkilatlarındaki boş kadrolara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2819)
13 62 414:416
857 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yabancı ülkelerle yapılan işbirliği anlaşmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5632)
20 101 427:434
858 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van depremiyle ilgili bir açıklamasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1317)
9 39 473:475
859 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Eskişehir’de yapılan depremle ilgili çalışmalara (7/2187) ve Eskişehir’de yapılan depremle ilgili çalışmalara ve deprem master planına (7/2188) ilişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı
12 55 397:401
860 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İnşaatlarda kullanılan demirin üretimi, ithalatı ve bunların denetimine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5631)
19 99 1110:1113
861 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Karacabey’de yapılması planlanan KOBİ Sanayicileri Toplu İşyerleri Yapı Kooperatifine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/714)
4 19 668:670
862 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Müşavir olarak atanan bir kişiye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2349)
12 55 490:491
863 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Tokat’ta hava kirliliği oranlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3806)
15 75 1098:1100
864 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İlbank’ın personel alım ilanında aranan şartlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8455)
28 132 1305:1308
865 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Antakya’nın birinci derece deprem bölgesinde bulunması nedeniyle yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/968)
5 27 791:793
866 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Hakkâri’de bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2103)
11 49 169:174
867 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : TOKİ’nin bazı ihalelerinde usulsüzlük bulunduğu iddi-alarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3344)
14 70 1087:1096
868 :
14 70 1112:1115
869 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Sivas-Koyulhisar-Çandır köyünde faaliyette bulunan madencilik şirketiyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/207)
3 14 461:467
870 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Sivas-Koyulhisar-Ortakent yöresinde faaliyette bulunan madencilik şirketiyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7451)
24 121 356:358
871 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : İkitelli Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki bir parselin imar planının değişmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7370)
28 132 233:237
872 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Deprem riskli binaların tespiti için alınan cihazlara ve kamu binalarının güçlendirilmesi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2512)
13 62 389:393
873 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Son yıllarda inşa edilen yüksekliği 60 metre ve üstü binalar ile bu binalara uygulanan düzenleme ve denetimlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6090)
20 103 808:811
874 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Yeni Van’ın kurulacağı bölgeye ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2028)
11 49 162:165
875 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da nesli tükenen kuş türlerine ve alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4859)
19 95 359:363
876 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Van Deprem Çalıştayı kapsamında yapılması planlanan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Er-doğan Bayraktar’ın cevabı (7/3976)
16 77 156:159
877 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Adana ve ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2192)
12 55 411:426
878 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Adana’daki belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2191)
11 52 737:738
879 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Tufanbeyli, İmamoğlu, Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, Karaisalı, Kozan, Sarıçam, Karataş, Yumurtalık, Pozantı, Seyhan, Yüreğir ve Saimbeyli’de yürütülen proje ve yatirımlara ilişkin soruları ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3345), (7/3346), (7/3347), (7/3348), (7/3349), (7/3350), (7/3351), (7/3352), (7/3353), (7/3354), (7/3355), (7/3356), (7/3357), (7/3358), (7/3359)
14 70 1097:1105
880 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Çanakkale-Yenice’de bir köyde işletilmesi planlanan bir maden zenginleştirme tesisinin çevreye ve insan sağlığına vereceği zararlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/972)
5 26 676:680
881 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Dursunbey’deki bir kömür madeni sahasının kimyasal atık tesisine dönüştürüleceği iddiasına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6511)
21 106 152:155
882 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Gönen Çayı’ndaki kirliliğe ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/204)
2 10 620:623
883 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Havran’da bir taş ocağının yeniden faaliyete geçtiği id-dialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5229)
19 95 458:461
884 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlarda koruma güvenlik görevlisi olarak çalışan personele ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4861)
18 92 1068:1070
885 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5019)
18 92 1125:1127
886 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bakanlık bünyesindeki özürlü personele ve yapıların erişime uygun hale getirilmesine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6768)
22 115 829:832
887 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Bozdağ’da kurulmak istenen çimento fabrikası ve klinker tesisine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/4207)
15 75 1118:1121
888 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Depreme karşı riskli binaların yenilenmesi çalışmalarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3206)
14 70 1063:1066
889 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kurşun Geri Kazanım Tesisi Kapasite Artışı Projesi’ne ve tesisin ÇED sürecine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1729)
10 46 582:584
890 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kütahya Eti Gümüş tesisleri hakkındaki bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/211)
2 10 628:633
891 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kütahya’da moloz dökülmesi için ayrılan sahaya çöp ve çeşitli atıkların döküldüğü iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/6763)
22 115 814:817
892 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Kütahya’da yapılan kamu yatırımlarına ve ayrılan ödenek miktarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7843)
28 132 413:417
893 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikasına ait bir arazi ile ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/2669)
13 65 1043:1046
894 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : PARDUS işletim sistemine ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5228)
19 95 453:457
895 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ve yapılan çalışmalara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7179)
22 115 937:939
896 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Simav depremi nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7181)
22 115 940:943
897 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Simav depremi sonrasında depremzedeler için yaptırılan kalıcı konutlara ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/869)
4 21 922:923
898 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Simav depremi sonrasında TOKİ tarafından yaptırılan kalıcı konutların piyasa değerlerinin üzerinde satıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/3672)
14 70 1152:1156
899 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Simav depreminden etkilenen vatandaşlara yapılacak kalıcı konutlar için şehitlik anıtının yıkıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/871)
4 21 924:925
900 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çevre Ve Şehircilik Bakanından : Simav depreminin ardından kalıcı konutların fay hattı üzerine yapıldığı ve hak sahiplerinin mağdur edildiği iddialarına ilişkin sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/1827)
10 46 613:616
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22