E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
301 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Üsküdar Kuleli mahallesinde yıkım yapılan evlere (6/272), 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra yapılan ve Van-Erciş’teki depremde yıkılan binalara (6/405) ve 17 Ağustos 1999’daki depremden sonra yapılan ve Van-Erciş’teki depremde yıkılan kamu binalarına (6/406) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı
18 92 980 982:983 990:998
302 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından : Vekil imamların mağduriyetine (6/1106), Kahramanmaraş’ta din hizmetlerini yürüten personel ihtiyacına (6/1368), Kahramanmaraş’a hizmet içi eğitim amacıyla külliye yapılmasına (6/1369) ve Kahramanmaraş’ın din görevlileri misafirhanesi ihtiyacına (6/1370) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı
20 103 701:702 702:703 704:716
303 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından : TRT yayınlarına ve personeline ilişkin sözlü soru önergesi (6/347) ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
15 74 602 606:612 613:614
304 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından : Seçime katılma sebebiyle Ziraat Bankasından istifa edenlerin geri dönmelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’dan sözlü soru önergesi (6/26) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
21 106 55 67:78
305 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakan Yardımcılarından : Makine Mühendisleri Odasının Erzurum’a şube açıp açmayacağına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/3) ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı
2 6 324:325 330:334 343:344 344:346
306 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanından : Emeklilerin intibak sorununa (6/229) ve esnaf ve sanatkârların sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına (6/315) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı
13 65 843:844 844:845 854:860 860 862:863
307 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanından : Hayvanlarda şap hastalığına (6/253), kapatılan hayvan pazarına (6/254), tarım ve hayvancılığa verilen desteğe (6/258) ve ülkemizdeki balık tüketimine (6/326) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
10 46 241 243 254:262 264 266:268
308 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanından : Kars’a et kombinası açılıp açılmayacağına (6/41), hayvancılık sektörüne ve veteriner hekimliğe (6/42), Ardahan’da şap hastalığı için alınacak önlemlere (6/60), Ardahan’daki çiftçilerin mera sorununa (6/67), AOǒnin kiraladığı taşınmazlara (6/86), Van-Gürpınar’da görülen şarbon hastalığı nedeniyle hayvanların telef olmasına (6/95), Ardahan’da büyükbaş hayvan et kesiminin denetimine (6/117) ve Ardahan’da arıcılıkla uğraşan üreticilerin yaşadığı mağduriyete (6/118) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
2 5 248 250:252 252:259 260:262 263:265
309 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından : Gürcistan ve Ermenistan gümrük kapılarının açılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/75) ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
15 74 601 606:612 613:614
310 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından : Posof-Türkgözü Sınır Kapısı’nda bürokratik işlemlerin hızlandırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/13) ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı
15 71 70 82:88
311 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Gümrük Ve Ticaret Bakanından : Posof-Türkgözü Sınır Kapısının işlerliğinin artırılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı
11 52 577 592:599
312 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından : Tokat’ta satışı yapılan Tekel binasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/22) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı
18 92 977 990:998
313 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından : Ardahan’da trafik ışıklarının kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı
22 112 94:95 109:114
314 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından : Ardahan’ın bir mahallesindeki bazı sorunlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/11) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in cevabı
13 65 842 854:860
315 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından : Belediye iktisadi teşekküllerinde sözleşmeli olarak çalişanlara kadro verilmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/12) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
14 68 597:598 609:614
316 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından : Göle-Balçeşme köyünün su deposunun yenilenmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/2) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı
2 5 248 252:259 260:266
317 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / İçişleri Bakanından : Posof-Çambeli köyüne afet konutları yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/1) ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ın cevabı
2 4 203 211:217
318 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : ÖTV zammının otomotiv sektörüne etkilerine (6/439) ve Bakanlıkta görev yapan bazı çalışanların mağduriyetinin giderilmesine (6/693) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
14 68 606:607 609 609:614
319 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Tarımsal giderlerin KDV oranlarının yüksekliğine (6/790), millî gelirin illere göre dağılımına (6/802) ve 2010-2011 yıllarında kamu taşınmazlarının tahsisine (6/878) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
21 106 60 62 67:78
320 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Adana’da köylüler tarafından kullanılan Hazine arazilerine (6/235) ve iktisadi ve idari ilimler fakültesi mezunlarının sorunlarına (6/610) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
14 68 600 608 609:614
321 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Van’daki depremden etkilenen kamu görevlilerine ödenen tazminata (6/732), yerli ara ürün sağlayan yerli üreticilere yatırım desteği sağlanmasına (6/734), Van depreminde malul kalan sigortalılar ile sigortalıların hak sahiplerine aylık bağlanması yönünde yapılan çalışmalara (6/735), 2003-2011 yılları arasındaki özelleştirme ihalelerine vergi borçlarını ödemeyen firmaların katıldığı iddiasına (6/815), üniversitelerde görev yapan bazı personelin özlük haklarına (6/816), gübre ve yemden alınan vergilere ve bunun fiyata yansımasına (6/817) ve üniversitelerde görev yapan üst düzey yöneticilerin özlük haklarına (6/988) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
21 106 56:57 61:62 64 67:78
322 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Maliye Bakanından : Sahte fatura düzenleyenlere (6/33), emekliler arasındaki maaş farklılıklarının giderilmesine (6/40), mücevher sektöründeki ÖTV uygulamasına (6/90), işçi ve memurlardan kesilen vergi oranlarına (6/98) ve işçilerin ve memurların brüt ücretlerine uygulanan vergi oranlarının eşitlenmesine ve emekli maaşlarına (6/504) ilişkin sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
14 68 598:599 608 609:614
323 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Orman Ve Su İşleri Bakanından : Posof'ta yapılan HES inşaatının denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/15) ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
15 74 601 606:612 613:614
324 Geri Çekilen Sözlü Soru Önergeleri / Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanından : (6/505, 6/1065, 6/710, 6/1787) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin (4/49)
22 115 691
325 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Denetimli serbestlik koşullarının uygulanmasında farklılıklarla karşılaşıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/6592)
28 132 101:104
326 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/6955)
28 132 161:163
327 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Sıkı yönetim mahkemeleri tarafından mahkûm edilen ve şartlı salıverilen bir kişiye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3937)
17 83 233:235
328 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Sincan 1 ve 2 Nolu F Tipi cezaevlerinde var olduğu id-dia edilen bazı uygulamalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/6954)
28 132 156:160
329 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Tutuklu gazetecilerin koğuş değişikliğine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/4308)
19 97 818:820
330 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Bakanlık merkez teşkilatı araçları ve lojmanlarının giderlerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/1806)
13 65 875:877
331 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Kahramanmaraş’ta yapılan ve yapılması planlanan yatirımlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/1375)
12 54 145:147
332 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Karşılıksız çek davalarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3543)
17 83 224:227
333 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Koruma altında bulunan çocukların bağlı kurum ve kuruluşlarda istihdamına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7439)
28 132 246:248
334 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Yürürlükteki Çek Kanunu’ndaki adli para cezası ile ilgili düzenlemelere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3541)
17 83 221:223
335 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Devlet Güvenlik Mahkemeleri ve Özel Yetkili Mahkemelerde yıllar itibariyle açılan davalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/6957)
28 132 167:170
336 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : HSYK’nın bir yargıca vermiş olduğu cezaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/4197)
19 97 815:817
337 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Stajyer avukatlara yapılan bir uygulamayla ilgili basında çıkan bir habere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/150)
4 18 405:407
338 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından :
20 105 1013:1017
339 :
28 132 136:138
340 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Yargıtay’da zamanaşımına uğrayan dosyalara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/6731)
28 132 142:144
341 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Erzurum Oltu Cezaevinde bulunan hasta bir hükümlüye ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3796)
17 83 228:229
342 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Evli kadınların kendi soyadlarını kullanabilmelerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7300)
28 132 213:215
343 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Kandıra F Tipi Cezaevindeki uygulamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3324)
18 89 478:480
344 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı internet sitesinden vatandaşların kimlik bilgileri kullanılarak parti üyeliklerine ulaşıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/6732)
28 132 145:147
345 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Askerlik vazifesi sırasında yaşanan hak ihlalleri nedeniyle AİHM’e açılan davalara ve ödenen tazminatlara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7359)
28 132 230:232
346 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Bakırköy L Tipi Cezaevinde sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu iddiasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/6956)
28 132 164:166
347 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Cezaevi koşullarının engelli tutuklu ve hükümlülere uygun olup olmadığına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7358)
28 132 228:229
348 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Pozantı Cezaevindeki çocukların Ankara’ya nakli nedeniyle ailelerin yaşadığı mağduriyete ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7154)
28 132 177:180
349 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Yargıya güven duyulmadığı hususundaki anket sonuçlarına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7438)
28 132 242:245
350 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : Cezaevinde hayatını kaybeden MİT eski görevlisiyle ilgili bazı iddialara ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/1578)
13 65 867:871
351 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Adalet Bakanından : 2004 yılında Sakarya Pamukova’da meydana gelen tren kazasına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/3953) ve ek cevap
19 97 811:814
352 :
28 132 94:97
353 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Engelli vatandaşların sayısına ve istihdamına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/7718)
28 132 294:295
354 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Özürlülerin sosyal ve kültürel her türlü yapılara erişimine ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/2807)
14 68 660:663
355 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Sivil şehit ve gazilere ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/7721)
28 132 298:300
356 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Şiddete maruz kalanlara psikolojik destek hizmeti verilmesine ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/7720)
28 132 296:297
357 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Kamuda özürlülerin istihdamına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/8196)
28 132 896:899
358 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Şehit Yakınları ve Gazilere Tanınan Hakların Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ile ilgili çalışmalara ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/8751)
28 132 1649:1652
359 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Ülkemizde evlilik yaşının yükseldiği ve erken boşanmaların arttığı iddialarına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/9119)
28 132 2060:2063
360 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Bakanlığın bankalardan aldığı promosyonlara ve Bakanlık özel kaleminin harcamalarına ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/7719)
23 120 912:916
361 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Kadın koruma evi açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediyelere ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/556)
4 18 452:454
362 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanından : Özürlüler, çocuklar, yaşlılar ve fakirler için ayrılan fonlara ve çeşitli firmalara banka promosyonlarından aktarılan paraya ilişkin sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/5752)
20 103 749:761
363 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Avrupa Birliği Bakanından : Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlara hizmet sağlayan taşeron firmalara ve taşeron firma çalışanlarının sorunlarına ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın cevabı (7/5009)
19 94 208:209
364 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Avrupa Birliği Bakanından : Türk vatandaşlarına vize uygulayan AB ülkelerine ve AB ile olan müzakere sürecine ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın cevabı (7/5880)
20 103 767:773
365 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Avrupa Birliği Bakanından : Yabancı basında yer alan AB ile müzakerelerin felç ol-duğu iddiasına ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın cevabı (7/757)
4 19 671:673
366 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Avrupa Birliği Bakanından : Yapılan yurt dışı seyahatlerine ve bu seyahatlerdeki toplam harcamalara ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın cevabı (7/4436)
17 83 580:581
367 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Avrupa Birliği Bakanından : Bakanlığın başta İstanbul’da olmak üzere ülke genelinde olası bir deprem için aldığı önlemlere ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın cevabı (7/2095)
11 51 495:497
368 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Avrupa Birliği Bakanından : Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından sözleşmeye bağlanan hibelerin belediyelere dağılımına ilişkin sorusu ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış’ın cevabı (7/5012)
19 94 226:246
369 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Abdal Musa Türbesinin yakınlarında madencilik faaliyetlerine izin verilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6469)
22 112 162:163
370 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Antalya’daki TOKİ projelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7704)
25 125 162:165
371 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Antalyakaş-Uçarsu’da hidroelektrik santrali yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/35)
2 10 616:617
372 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Bazı soruşturmalarda cemaat etkisi iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/4272)
16 80 736:737
373 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : TSK’dan ilişiği kesilen bazı personelin mağduriyetinin telafisine ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı (7/4672)
19 93 97:98
374 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Uluslararası davalarda ödenen tazminatların ihlallerde sorumluluğu olanlara rücu edilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7120)
28 132 171:173
375 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Van depremi için toplanan yardım malzemelerinin depolama koşullarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1720)
11 49 106:108
376 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Van depreminden zarar görenlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/3759)
15 74 824:827
377 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Yargı ve emniyet teşkilatlarındaki atamalarla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/2741)
13 61 244:246
378 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Yerel basın kuruluşlarının sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı (7/2464)
14 67 463:467
379 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Yüksek Askeri Şura toplantısındaki oturma düzenine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/47)
3 14 401:404
380 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : İstanbul'daki çocuk ve gençlik merkezlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in cevabı (7/8732)
28 132 1635:1637
381 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Sultangazi'deki okul ve öğrenci sayısına ilişkin Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in cevabı (7/8734)
28 132 1638:1640
382 :
28 132 98:100
383 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Başbakanlığa yöneltilen yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/3890)
15 72 304:305
384 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Doğu Anadolu fay hattında alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/9018)
28 132 1986:1989
385 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Hasta bir hükümlüye ve hastanelerdeki mahkûm koğuşlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in cevabı (7/7420)
28 132 238:241
386 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Malatya Tapu Kadastro Müdürlüğü içinde yer alan bir banka veznesinin kapatılacağı iddialarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/7289)
23 119 412:414
387 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Muş-Varto’da meydana gelen depremler sonrasında yapılan çalışmalar ve alınan önlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1553)
11 49 86:88
388 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : TOKİ tarafından yaptırılan cami ve cem evlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/8849)
28 132 1801:1803
389 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Van depreminde yapılan yardımlara ve kaçak yapılaşmanın sorumlularına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/944)
5 27 784:787
390 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Fındık üretiminin ve ihracatının desteklenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/8941)
28 132 1910:1913
391 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Çiftçilerin kredi borcu nedeniyle yaşadıkları mağduriyete ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/1461)
10 46 400:403
392 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Küçük esnafın büyük mağazalar ile alışveriş merkezlerinden kaynaklanan mağduriyetine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/1463)
10 46 408:412
393 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Tuğla ve kiremit üreticilerinin kullandığı toz kömürün temininde yaşanan sorunlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/3045)
13 65 1159:1162
394 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Yabancı sermayeli bankalara borçları olan çiftçilerin sorunlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın cevabı (7/1460)
10 46 394:399
395 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Van depremzedelerinin sorunlarına ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın cevabı (7/1470)
10 46 416:418
396 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Balıkesir’de tarıma dayalı sanayinin desteklenmesi ve geliştirilmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı (7/3753)
16 77 115:117
397 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Balya’da bir maden şirketinin zehirli atıkları çevreye biraktığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın cevabı (7/5721)
19 97 841:844
398 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Kaz Dağlarında maden aranması için verilen izinlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın cevabı (7/6478)
22 115 727:729
399 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Kurum ve personeli tanıtmaya yönelik yayınlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı (7/5143)
18 92 1181:1182
400 Yazılı Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Susurluk Şeker Fabrikasına ve pancar üretimine ilişkin Başbakandan sorusu ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker’in cevabı (7/9086)
28 132 2053:2056
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22