E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
2101 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Tokat ilindeki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/133) Okunması
13 62 282:284
2102 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, trafik kazalarına neden olan etkenlerin ve alınacak önlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/147) Okunması
14 66 22:24
2103 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, ülkemizdeki hâkim ve cumhuriyet savcılarının, çalıştıkları dönem ile emeklilik dönemlerindeki özlük hakları açısından yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/170) Okunması
15 72 213:214
2104 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, yoksulluk sınırının ve yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/202) Okunması
16 81 826:828
2105 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, büyük şehirlerimiz başta olmak üzere ülkemizde artan hırsızlık, soygun, gasp, sokak gösterileri ve şiddet olayları ve çocuklarla gençlerin bu olaylardaki rolünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/126) Okunması
12 59 1038:1039
2106 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/143) Okunması
13 65 815:817
2107 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, emeklilerin içinde bulundukları sıkıntıların, bazı uygulamaların yarattığı mağduriyetlerin ve bu sorunların çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/148) Okunması
14 67 237:238
2108 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Kaz Dağları’ndaki maden arama ve işletme çalışmaları ile ilgili gerçeklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/167) Okunması
15 71 60:62
2109 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/164) Okunması
14 70 971:973
2110 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının ve bu sektörün bitmemesi için gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/163) Okunması
14 69 792:793
2111 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hava araçları kiralanması için yapılan ihaleyle ilgili iddiaların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/175) Okunması
15 73 329:331
2112 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, patates üreticilerinin içinde bulunduğu sorunların; çifçilerin üretim sıkıntılarının giderilmesine, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik çözümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/209) Okunması
17 84 678:680
2113 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, son yıllarda çocuk suçluluğundaki artışların çok yönlü değerlendirilmesi, suç profilleri oranlarının tespiti ve alınacak sosyal ve hukuki tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/153) Okunması
14 68 581:583
2114 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/142) Okunması
13 65 814:815
2115 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/169) Okunması
15 71 64:66
2116 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Türkiye'nin su kaynaklarının kullanımı ve korunması konusunun ve su yönetimi politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/187) Okunması
15 76 1151:1153
2117 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, ülkemizde kalsit üretiminin artirılması ve üretilen kalsitin dünya pazarlarında hak ettiği yeri bulması için yapılacak düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/183) Okunması
15 75 962:964
2118 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, ülkemizde meydana gelen erozyon ve kuraklığa bağlı olarak oluşan çölleşmenin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/144) Okunması
13 65 817:818
2119 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki kıyı illeri arasında deniz taşımacılığının geliştirilmesi ve dünya ülkeleri ile rekabet edilebilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/161) Okunması
14 69 789:790
2120 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, 29 Ocak olayları ve Batı Trakya Türk azınlığının durumu ile sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/150) Okunması
14 67 240:242
2121 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, basın çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğünü sağlamaya yönelik önlemlerin ve kararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/171) Okunması
15 72 215:216
2122 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, başta Afşin-Elbistan Termik Santrali olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren tüm termik santrallerin çevreye verdikleri zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/182) Okunması
15 75 960:962
2123 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/210) Okunması
17 84 680:681
2124 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, çiftçilerin sulama amaçlı kullandıkları elektrik borçları ve aylık fatura uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/184) Okunması
15 75 964:965
2125 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, et fiyatlarının aniden yükselmesinin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/189) Okunması
16 77 39:40
2126 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/185) Okunması
15 76 1148:1150
2127 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, özel hastanelerin problemleri ve bu problemlere neden olan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/152) Okunması
14 68 579:581
2128 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, uzman erbaş uygulaması sonucunda ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/149) Okunması
14 67 238:240
2129 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan orman yangınlarının sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/188) Okunması
16 77 37:39
2130 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/128) Okunması
13 60 15:17
2131 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların ve çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/146) Okunması
14 66 20:22
2132 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, şeker pancarı tarımının içinde bulunduğu olumsuz durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/154) Okunması
14 68 583:584
2133 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/131) Okunması
13 61 195:196
2134 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, tersanelerde yaşanan işçi ölümlerinin ve iş kazalarının nedenlerinin; işçilerin çalışma koşullarının yasalara uygun olup olmadığı, taşeron firmalara iş devirlerinin iş gereklerine uygun olup olmadığı hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/190) Okunması
16 77 40:42
2135 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Türk toplumunun yapısını tehdit eden sosyal olayların nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/186) Okunması
15 76 1150:1151
2136 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, İstanbul’un sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/130) Okunması
13 61 193:195
2137 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, tarih ve sanat eserlerinin, müzelerin korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/129) Okunması
13 60 17:18
2138 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
2139 :
19 93 40:56 61:66 66:76
2140 : Ve 21 milletvekilinin, yüksek yargılama harçlarının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/260) Okunması
20 100 66:67
2141 : Ve 25 milletvekilinin, yeraltı su kaynaklarının korunması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/139) Okunması
13 64 635:636
2142 : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye’de medyanın ayrımcı, ötekileştiren ve cinsiyetçi yaklaşımı ve dilinin, bu yaklaşımın doğurduğu sonuçların ve medyada nefret söyleminin ortadan kaldırılması için hukuki altyapının hazırlanması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/227) Okunması
18 90 526:528
2143 : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de işçi ve emekçilerin örgütlenmeleriyle ilgili sorunların, sendikalaşmaları önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/325) Okunması
24 123 578:579
2144 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, yer fıstığı üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların, Hükûmetin uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/240) Okunması
19 94 136:137
2145 : Ve 25 milletvekilinin, telefon dinlemelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/74) Okunması
5 27 715:716
2146 : Ve 20 milletvekilinin, çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/89) Okunması
10 47 697:699
2147 : Ve 20 milletvekilinin, Van ili ve çevresinde yaşayan insanların büyük çoğunluğunun geçim kaynağını oluşturan tarım ve hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/88) Okunması
10 46 234:235
2148 : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de eğitim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin istihdamına yönelik Millî Eğitim Bakanlığının politikalarının ve eğitim sistemindeki sıkıntıların ve ihtiyaçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/193) Okunması
16 78 268:269
2149 :
14 68 618:622 623:643
2150 : Ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın (MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), AKP İktidarı döneminde afet ve acil müdahale mevzuatında yapılan değişiklikler ve getirilen yeni yapılanma sonuçlarının Van depremindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/290) Okunması
21 111 861:862
2151 : Ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın (MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), millî egemenlik ve demokrasiye müdahalelerin toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/238) Okunması - Ön görüşmesi
19 93 37:38
2152 :
19 93 40:56 61:66 66:76
2153 : Ve 20 milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme yöntemi ve asgari ücretle çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/249) Okunması
19 98 867:869
2154 : Ve 20 milletvekilinin, TÜFE’nin hesaplanmasında dikkate alınan TÜİK enflasyon sepetini oluşturan bileşenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/140) Okunması
13 64 637:638
2155 : Ve 21 milletvekilinin, tutuklu gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/97) Okunması
11 50 197:198
2156 : Ve 20 milletvekilinin, Ankara keçisi ırkının yaşatılması, türünün devamı ve üretiminin arttırılması için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/278) Okunması
21 107 177:179
2157 : Ve 21 milletvekilinin, Tekirdağ sahillerindeki kirlilik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/70) Okunması
5 25 255:256
2158 : Ve 24 milletvekilinin toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombasının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/62) Okunması
4 22 956:958
2159 : Ve 24 milletvekilinin, doktorların maruz kaldığı şiddet olaylarının nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/252) Okunması - Ön görüşmesi
19 99 995:997
2160 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
2161 Geri Çekilen Sözlü Soru Önergeleri / Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanından : (6/505, 6/1065, 6/710, 6/1787) esas numaralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin (4/49)
22 115 691
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22