E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
201 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, belediyelerin altyapı ile pis su arıtma, katı atık depolama ve işleme tesisleri yetersizlikleri ile bu yetersizlikleri gidermekte karşılaştıkları sorunların ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/145) Okunması
14 66 18:20
202 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, bor mineralleri ve rafine bor üretimi alanındaki sorunlar ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/205) Okunması
16 82 932:934
203 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/132) Okunması
13 61 197:198
204 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, engellilerin ve engelli yakınlarının içinde bulundukları sosyal ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/207) Okunması
17 83 68:69
205 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, gıda güvenliğinin sağlanması açısından tarım arazilerinin durumunun, ne kadarının yabancılara satıldığı veya uzun süreli kullanımlara tahsis edildiğinin ve bunlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/211) Okunması
17 84 681:683
206 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına uyguladıkları şiddetin sebep ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/255) Okunması - Ön görüşmesi
19 99 1000:1002
207 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
208 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, hayvansal üretimimizdeki düşüşün asıl sebeplerinin ve uygulamaların toplumun bütününün çıkarına uygun olup olmadığının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/174) Okunması
15 73 327:239
209 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, hormonlu, katkı maddeli, zirai ilaç, kimyasal gübre ve antibiyotik kalıntısı ihtiva eden, hileli, genetiği değiştirilmiş gıda üretiminin ve bu tür ürünlerin kısa ve uzun vadede insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/204) Okunması
16 82 929:931
210 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, işsizlik ve buna bağlı olarak gelişen iç göç sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/214) Okunması
17 85 856:857
211 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kalıcı çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/124) Okunması
12 59 1035:1036
212 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, kamyoncunakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/122) Okunması
12 58 808:810
213 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, kanser hastalığının hangi boyutlarda olduğunun, araştırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim ihtiyacı ve hasta sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi şekilleri dâhil tüm eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/203) Okunması
16 82 931:932
214 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Kastamonu’nun sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/172) Okunması
15 72 216:218
215 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki aşirı artışların ve çiftçilerin üretim sıkıntılarının giderilmesine yönelik çözümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/206) Okunması
17 83 67:68
216 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Mersin’deki tarım ürünleri yetiştiricilerinin üretim ve pazarlama sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/127) Okunması
13 60 13:15
217 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/123) Okunması
12 58 810:811
218 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, öğretmen atamalarında ortaya çıkan haksızlık ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/208) Okunması
17 83 70:71
219 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, önceliği insan olan ve insanı esas alan bir yapının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde oluşturulması amacıyla, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/135) Okunması
13 62 285:287
220 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, özel dershanelerin yarattığı fırsat eşitsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/162) Okunması
14 69 790:792
221 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/212) Okunması
17 85 853:854
222 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/121) Okunması
12 58 807:808
223 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, taklit mal üretimi ve satışının engellenememesi ve ekonomik boyutunun giderek artmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/165) Okunması
14 70 973:974
224 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin içinde bulunduğu sorunların; çiftçilerin üretim sıkıntılarının giderilmesine, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik çözümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/191) Okunması
16 78 264:266
225 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, tekstil sektörünün içinde bulun-duğu sorunlar ve çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/166) Okunması
14 70 974:976
226 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Tokat ilindeki çiftçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/133) Okunması
13 62 282:284
227 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, trafik kazalarına neden olan etkenlerin ve alınacak önlemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/147) Okunması
14 66 22:24
228 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, ülkemizdeki hâkim ve cumhuriyet savcılarının, çalıştıkları dönem ile emeklilik dönemlerindeki özlük hakları açısından yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/170) Okunması
15 72 213:214
229 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, yoksulluk sınırının ve yoksulluğun boyutlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/202) Okunması
16 81 826:828
230 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, büyük şehirlerimiz başta olmak üzere ülkemizde artan hırsızlık, soygun, gasp, sokak gösterileri ve şiddet olayları ve çocuklarla gençlerin bu olaylardaki rolünün araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/126) Okunması
12 59 1038:1039
231 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, elma üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/143) Okunması
13 65 815:817
232 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, emeklilerin içinde bulundukları sıkıntıların, bazı uygulamaların yarattığı mağduriyetlerin ve bu sorunların çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/148) Okunması
14 67 237:238
233 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Kaz Dağları’ndaki maden arama ve işletme çalışmaları ile ilgili gerçeklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/167) Okunması
15 71 60:62
234 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/164) Okunması
14 70 971:973
235 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sorunlarının ve bu sektörün bitmemesi için gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/163) Okunması
14 69 792:793
236 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hava araçları kiralanması için yapılan ihaleyle ilgili iddiaların araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/175) Okunması
15 73 329:331
237 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, patates üreticilerinin içinde bulunduğu sorunların; çifçilerin üretim sıkıntılarının giderilmesine, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik çözümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/209) Okunması
17 84 678:680
238 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, son yıllarda çocuk suçluluğundaki artışların çok yönlü değerlendirilmesi, suç profilleri oranlarının tespiti ve alınacak sosyal ve hukuki tedbirlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/153) Okunması
14 68 581:583
239 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, şehit yakınları ve gazilerin sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/142) Okunması
13 65 814:815
240 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yasası kapsamında lisanslı depoculuk faaliyetlerinin yaygınlaşmamasının ve üreticilerimiz tarafından ilgi görmemesinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/169) Okunması
15 71 64:66
241 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Türkiye'nin su kaynaklarının kullanımı ve korunması konusunun ve su yönetimi politikasının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/187) Okunması
15 76 1151:1153
242 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, ülkemizde kalsit üretiminin artirılması ve üretilen kalsitin dünya pazarlarında hak ettiği yeri bulması için yapılacak düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/183) Okunması
15 75 962:964
243 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, ülkemizde meydana gelen erozyon ve kuraklığa bağlı olarak oluşan çölleşmenin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/144) Okunması
13 65 817:818
244 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, ülkemizdeki kıyı illeri arasında deniz taşımacılığının geliştirilmesi ve dünya ülkeleri ile rekabet edilebilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/161) Okunması
14 69 789:790
245 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, 29 Ocak olayları ve Batı Trakya Türk azınlığının durumu ile sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/150) Okunması
14 67 240:242
246 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, basın çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğünü sağlamaya yönelik önlemlerin ve kararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/171) Okunması
15 72 215:216
247 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, başta Afşin-Elbistan Termik Santrali olmak üzere ülkemizde faaliyet gösteren tüm termik santrallerin çevreye verdikleri zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/182) Okunması
15 75 960:962
248 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Boğaziçi'ndeki kaçak ve çarpık yapılaşmanın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/210) Okunması
17 84 680:681
249 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, çiftçilerin sulama amaçlı kullandıkları elektrik borçları ve aylık fatura uygulamasından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/184) Okunması
15 75 964:965
250 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, et fiyatlarının aniden yükselmesinin sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/189) Okunması
16 77 39:40
251 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, kamuda çalışan taşeron işçilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/185) Okunması
15 76 1148:1150
252 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, özel hastanelerin problemleri ve bu problemlere neden olan etkenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/152) Okunması
14 68 579:581
253 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, uzman erbaş uygulaması sonucunda ortaya çıkan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/149) Okunması
14 67 238:240
254 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan orman yangınlarının sebeplerinin ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/188) Okunması
16 77 37:39
255 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, hayvancılık sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/128) Okunması
13 60 15:17
256 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, pamuk üretimindeki sorunların ve çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/146) Okunması
14 66 20:22
257 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, şeker pancarı tarımının içinde bulunduğu olumsuz durumun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/154) Okunması
14 68 583:584
258 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, taş ocaklarının çevreye verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/131) Okunması
13 61 195:196
259 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, tersanelerde yaşanan işçi ölümlerinin ve iş kazalarının nedenlerinin; işçilerin çalışma koşullarının yasalara uygun olup olmadığı, taşeron firmalara iş devirlerinin iş gereklerine uygun olup olmadığı hususlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/190) Okunması
16 77 40:42
260 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 22 milletvekilinin, Türk toplumunun yapısını tehdit eden sosyal olayların nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/186) Okunması
15 76 1150:1151
261 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, İstanbul’un sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/130) Okunması
13 61 193:195
262 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, tarih ve sanat eserlerinin, müzelerin korunmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/129) Okunması
13 60 17:18
263 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
264 :
19 93 40:56 61:66 66:76
265 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, yüksek yargılama harçlarının ortaya çıkardığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/260) Okunması
20 100 66:67
266 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, yeraltı su kaynaklarının korunması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/139) Okunması
13 64 635:636
267 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye’de medyanın ayrımcı, ötekileştiren ve cinsiyetçi yaklaşımı ve dilinin, bu yaklaşımın doğurduğu sonuçların ve medyada nefret söyleminin ortadan kaldırılması için hukuki altyapının hazırlanması konusunun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/227) Okunması
18 90 526:528
268 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de işçi ve emekçilerin örgütlenmeleriyle ilgili sorunların, sendikalaşmaları önündeki engellerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/325) Okunması
24 123 578:579
269 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, yer fıstığı üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların, Hükûmetin uygulamalarından dolayı ortaya çıkan mağduriyetin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/240) Okunması
19 94 136:137
270 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 25 milletvekilinin, telefon dinlemelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/74) Okunması
5 27 715:716
271 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, çocuk ve gençlerde madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/89) Okunması
10 47 697:699
272 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Van ili ve çevresinde yaşayan insanların büyük çoğunluğunun geçim kaynağını oluşturan tarım ve hayvancılığın sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/88) Okunması
10 46 234:235
273 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye'de eğitim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin istihdamına yönelik Millî Eğitim Bakanlığının politikalarının ve eğitim sistemindeki sıkıntıların ve ihtiyaçların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/193) Okunması
16 78 268:269
274 :
14 68 618:622 623:643
275 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır’ın (MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), AKP İktidarı döneminde afet ve acil müdahale mevzuatında yapılan değişiklikler ve getirilen yeni yapılanma sonuçlarının Van depremindeki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/290) Okunması
21 111 861:862
276 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve Mersin Milletvekili Mehmet Şandır'ın (MHP Grubu adına Grup Başkan Vekilleri), millî egemenlik ve demokrasiye müdahalelerin toplumsal, siyasal, ekonomik ve hukuki etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/238) Okunması - Ön görüşmesi
19 93 37:38
277 :
19 93 40:56 61:66 66:76
278 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, asgari ücretin belirlenme yöntemi ve asgari ücretle çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/249) Okunması
19 98 867:869
279 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, TÜFE’nin hesaplanmasında dikkate alınan TÜİK enflasyon sepetini oluşturan bileşenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/140) Okunması
13 64 637:638
280 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, tutuklu gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/97) Okunması
11 50 197:198
281 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 20 milletvekilinin, Ankara keçisi ırkının yaşatılması, türünün devamı ve üretiminin arttırılması için izlenecek politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/278) Okunması
21 107 177:179
282 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 21 milletvekilinin, Tekirdağ sahillerindeki kirlilik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/70) Okunması
5 25 255:256
283 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin toplumsal olaylarda kullanılan gaz bombasının insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/62) Okunması
4 22 956:958
284 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, doktorların maruz kaldığı şiddet olaylarının nedenlerinin ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/252) Okunması - Ön görüşmesi
19 99 995:997
285 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
286 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Kıdem tazminatı ve işsizlik fonuna (6/244), bilgisayarlarda F klavye kullanımının yaygınlaştırılmasına (6/245) ve emeklilerin intibak düzenlemesine (6/359) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı
18 92 979 982 990:998
287 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : SSK ve BAĞ-KUR prim borçlularına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/687) ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı
20 103 698:699 704:716
288 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Bankalardan döviz karşılığı kredi kullananların mağduriyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/595) ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
15 74 604 606:612 613:614
289 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Enflasyon oranının artmasıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin alacağı ek zam oranına (6/776), vergi, ceza ve harçlara yapılan zammın maaş zammından fazla olmasına (6/780) ve memurların emekli ikramiyelerindeki reel değer kaybına (6/799) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
21 106 59 60 67:78
290 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine (6/441) ve otoyolların ve köprülerin özelleştirilmesi çalışmalarına (6/492) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
14 68 607:608 609:614 615 616:617
291 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Bir bakanla ilgili intihal iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/271) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı
18 92 979:980 990:998
292 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Kamu kurumlarınca bazı gazetelere ödenen reklam ücreti miktarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/675) ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
15 74 605 606:612 613:614
293 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Kızılayın Düzce depreminde aldığı çadırlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın cevabı
20 103 699 704:716
294 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Çiftçinin kullandığı mazotta ÖTV’nin kaldırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/362) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
14 68 605 609:614
295 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Susurluk Şeker Fabrikasının üretime açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/301) ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in cevabı
21 106 55:56 67:78
296 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Başbakanlık korumaları ile koruma araç ve gereçlerine (6/349) ve Başbakanlık örtülü ödenek bütçesinin miktarı ve kullanımına (6/467) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı
15 71 73:74 77 82:88 88
297 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Sözleşmeli Devlet memurlarının mağduriyetlerine (6/209) ve Medeniyetler İttifakı Projesine (6/472) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı
18 92 978 986 990:998
298 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Halkevlerinin kamuya yararlı dernek statüsünün kaldirılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/384) ve Millî Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın cevabı
18 92 982 990:998
299 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Diyanet İşleri Başkanlığınca Somali için toplanan yardım miktarına (6/205), Şile'de Cuma namazındaki bir uygulamaya (6/328), Van-Erciş'teki depremde hasar gören Kur'an kursları ve camilere (6/403), Van-Erciş'teki depremde hasar gören bazı Kur'an kurslarına (6/404) ve Van-Erciş'teki depremde hasar gören Kur'an kurslarının ve camilerin yapım tarihlerine (6/409) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın cevabı
15 74 601:602 603:604 606:612 613:614
300 Sözlü Soru Önergeleri Ve Cevapları / Başbakandan : Kişi başına düşen hac giderine (6/410), Van depremi için Diyanet İşleri Başkanlığınca toplanan yardım miktarına (6/433), 2010-2011 yıllarında Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine (6/446), 1923’ten bu yana yıllar itibarıyla inşa edilen cami sayısına (6/480), 2010 yılı Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri için yapılan harcamalara (6/527), 2002’den itibaren Diyanet İşleri Başkanı ve başkan yardımcılarının yurt içi ve yurt dışı harcamalarına (6/559) ve bir caminin elektriğinin kesilmesine (6/570) ilişkin Başbakandan sözlü soru önergeleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün cevabı
15 71 76 77 78 82:88
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22