E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 24. Dönem
2001 : Ve 20 milletvekilinin, öğretmenlerin tüm sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/332) Okunması
25 125 17:18
2002 : Ve 21 milletvekilinin, tarım girdi maliyetlerindeki artışların nedenlerinin, tarımda yarattığı olumsuz etkilerin ve ekonomik zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/301) Okunması
22 115 692:693
2003 : Ve 22 milletvekilinin, Marmara Denizi’nde kirlilikten kaynaklanan sorunların ve kirliliğin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/71) Okunması
5 26 499:500
2004 : Ve 21 milletvekilinin, ülkemizde çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından kontrolsüz ve yoğun şekilde oynanan online (çevrimiçi) oyunların neden olduğu kayıt dışı sanal ticaretin ve çocuklarımız ve gençlerimiz üzerinde yarattığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/155) Okunması - Ön görüşmesi
14 68 585:586
2005 :
14 68 618:622 623:643
2006 : Ve 22 milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/81) Okunması
6 30 165:166
2007 : Ve 22 milletvekilinin, ülkemizde sigara kaçakçılığının nedenlerinin ve yol açtığı kayıt dışı ticaretin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/313) Okunması
23 119 247:249
2008 : Ve 22 milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/310) Okunması
23 118 27:29
2009 : Ve 22 milletvekilinin, yurt dışına göç eden işçilerin ve ailelerinin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/276) Okunması
21 106 50:52
2010 : Ve 23 milletvekilinin, Kütahya ETİ Gümüş Anonim Şirketi Gümüş Üretim Tesislerindeki siyanür kullanımının insan sağlığı ve çevreye olan etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/125) Okunması
12 59 1036:1038
2011 : Ve 23 milletvekilinin, Simav’da meydana gelen depremin yol açtığı hasarların ve yaşanan mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/134) Okunması
13 62 284:285
2012 : Ve 24 milletvekilinin, ülkemizdeki KOBİ'ler ile küçük esnaf ve sanatkârların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/273) Okunması
20 104 862:863
2013 : Ve 22 milletvekilinin, üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/181) Okunması - Ön görüşmesi
15 74 593:595
2014 :
15 74 617:650
2015 :
15 74 617:650
2016 : Ve 38 milletvekilinin, Balkan göçmenlerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/233) Okunması
18 92 932:934
2017 : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Güvenlik güçlerince toplumsal gösterilerde kullanılan plastik mermi, gaz bombası ve biber gazının yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/78) Okunması
6 29 62:63
2018 : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Yargı bağımsızlığı ile yargı sistemine ilişkin sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/79) Okunması
6 29 63:64
2019 : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Enerji sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/80) Okunması
6 30 164:165
2020 : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/109) Okunması
12 54 10
2021 : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) Balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/110) Okunması
12 54 11
2022 : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına Grup Başkan Vekili) GAP Bölgesi’nde giderek artan işsizlik ve yoksulluğun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/111) Okunması
12 54 12
2023 : (Barış ve Demokrasi Partisi Grubu adına, Grup Başkan Vekili) Basın özgürlüğünün sağlanması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/76) Okunması
5 27 718:719
2024 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Dışa bağımlı hâle gelen enerji politikalarının; enerji ve güvenlik konuları ile çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/105) Okunması
11 52 565:566
2025 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Genel Bilgi Toplama (GBT) işlemlerinin uygulama ve mevzuatının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/106) Okunması
11 53 767:768
2026 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) JİTEM ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan faili meçhul cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/102) Okunması
11 51 334:335
2027 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Kömür üretimi ve ticaretindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/107) Okunması
11 53 769:770
2028 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Seçim ve partiler rejiminin yol açtığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/104) Okunması
11 52 564:565
2029 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin doğuracağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/112) Okunması
12 55 238:239
2030 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Telif hakları konusunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/108) Okunması - Ön görüşmesi
11 53 770:771
2031 :
14 68 618:622 623:643
2032 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Üstün yetenekli çocukların keşfi, eğitimleriyle ilgili sorunların tespiti ve ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak etkin istihdamlarının sağlanması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/180) Okunması - Ön görüşmesi
15 74 592:593
2033 :
15 74 617:650
2034 : (BDP Grubu adına Grup Başkan Vekili) Yolcu taşımacılığı ve uluslararası taşımacılık yapan şoför esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/103) Okunması
11 52 563:564
2035 : Ve 23 milletvekilinin, Karadeniz Sahil Yolu’yla ilgili sorunların ve sıkça tekrarlanan sel felaketlerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/305) Okunması
22 116 1002:1004
2036 : Ve 24 milletvekilinin, fındık üreticisinin sorunlarının ve çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/280) Okunması
21 108 295:296
2037 : Ve 23 milletvekilinin, özelleştirmelerdeki haksız ve keyfî uygulamaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/138) Okunması
13 63 474:476
2038 : Ve 24 milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/13) Okunması
2 5 245:246
2039 : Ve 21 milletvekilinin, asgari ücret uygulamasının doğurduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/224) Okunması
18 89 412:414
2040 : Ve 22 milletvekilinin, özürlülerin istihdamındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/93) Okunması
10 48 827:829
2041 : Ve 21 milletvekilinin, Alevilerin inanç ve kültürlerini yaşamakta karşılaştıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/58) Okunması
4 20 701:703
2042 : Ve 21 milletvekilinin, Çıldır Gölü’nde meydana gelen kirliliğin sebepleri ve çözümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/84) Okunması
10 45 27:28
2043 : Ve 21 milletvekilinin, eğitim kurumlarındaki tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/15) Okunması
2 6 309:310
2044 : Ve 21 milletvekilinin, hayvancılık ve kırmızı et sektörlerinde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/85) Okunması
10 45 28:29
2045 : Ve 21 milletvekilinin, küresel ısınmanın ülkemize etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/54) Okunması
4 19 539:540
2046 : Ve 22 milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/16) Okunması
2 6 310:312
2047 : Ve 22 milletvekilinin, tütün üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/86) Okunması
10 46 231:232
2048 : Ve 21 milletvekilinin, Manisa-Turgutlu Çaldağı bölgesindeki nikel madeni çıkarılması ve işlenmesi faaliyetlerinin çevre ve insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/218) Okunması
18 87 117:118
2049 : Ve 19 milletvekilinin, sağlık hizmetlerinin yönetimi ve hizmet üretim sürecine ilişkin olarak yürütülen idari ve politik uygulamalar ile mevcut sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/309) Okunması
22 117 1155:1157
2050 : Ve 26 milletvekilinin, beyaz et sektörünün sorunlarının ve sektörün gelişimine yol açacak ekonomik politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/220) Okunması
18 87 119:121
2051 : Ve 21 milletvekilinin, Üçüncü Boğaz Köprüsü’nün güzergâhının tespiti ve ihale edilmesinde yaşanan sorunların ve bunların çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/282) Okunması
21 108 298:300
2052 : Ve 22 milletvekilinin, ülkemizde yaşanan çevre sorunlarının ve özellikle Küçükçekmece Gölü’ndeki kirliliğin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/119) Okunması
12 57 668:669
2053 :
15 74 617:650
2054 : Ve 20 milletvekilinin, 1 Mayıs 1977'de meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/251) Okunması
19 98 871:872
2055 : Ve 23 milletvekilinin, 12 Haziran 1980 tarihinde İnciraltı Öğrenci Yurdunda meydana gelen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/270) Okunması
20 103 684:686
2056 : Ve 23 milletvekilinin, ataması yapılmayan öğretmen adaylarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/94) Okunması
11 49 26:27
2057 : Ve 24 milletvekilinin faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/41) Okunması
3 15 548:550
2058 : Ve 24 milletvekilinin, bor madenciliğindeki sorunların ve bor kaynaklarının etkin değerlendirilmesi için yapılması gerekenlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/269) Okunması
20 103 683:684
2059 : Ve 24 milletvekilinin, üniversitelerin içinde bulunduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/267) Okunması
20 102 533:534
2060 : Ve 24 milletvekilinin, yerel basının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/271) Okunması
20 104 858:860
2061 : Ve 25 milletvekilinin, bağcılık ve üzüm yetiştiriciliğindeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/268) Okunması
20 103 681:682
2062 : Ve 26 milletvekilinin, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşu ve artmasının temel nedenleri ile bunların ülke ekonomisine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/285) Okunması
21 109 490:492
2063 : Ve 27 milletvekilinin, demokrasiye müdahaleye zemin hazırlayan olayların aydınlatılması ve devlet içindeki yasa dışı örgütlenme ve yapıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/286) Okunması
21 110 672:674
2064 : Ve 21 milletvekilinin, faili meçhul cinayetler ve kayıpların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/115) Okunması
12 56 526:528
2065 : Ve 21 milletvekilinin, sel felaketlerinin araştırılması ve sel riski taşıyan alanların belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/100) Okunması
11 51 332:333
2066 : Ve 21 milletvekilinin, TSK’da yaşanan şüpheli asker ölümlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/114) Okunması
12 55 241:242
2067 : Ve 21 milletvekilinin, Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/307) Okunması
22 117 1152:1153
2068 : Ve 23 milletvekilinin, darbeler ve muhtıraların demokratik sistemde, siyasal ve toplumsal yaşamda açtığı etkilerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/236) Okunması - Ön görüşmesi
19 93 30:32
2069 :
19 93 40:56 61:66 66:76
2070 : Ve 23 milletvekilinin, su kaynaklarının potansiyelinin tespit edilerek korunması ve bilinçli kullanımı için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/66) Okunması
5 23 17:18
2071 : Ve 24 milletvekilinin, yerel gazetelerin ve gazetecilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/339) Okunması
25 127 435:437
2072 :
15 74 617:650
2073 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 24 milletvekilinin, Akkaya Baraj Gölü'ndeki su kirliliğinin insan sağlığına, ekolojik dengeye ve çevreye yarattığı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/217) Okunması
18 86 19:21
2074 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Aksaray ilinin sorunlarının ve yapılacak yasal düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/168) Okunması
15 71 62:64
2075 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Antep fıstığı üretiminde, ticaretinde, tanıtımında ve ihracatında yaşanan sorunların ve çözüm yollarının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/173) Okunması
15 73 326:327
2076 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, belediyelerin altyapı ile pis su arıtma, katı atık depolama ve işleme tesisleri yetersizlikleri ile bu yetersizlikleri gidermekte karşılaştıkları sorunların ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/145) Okunması
14 66 18:20
2077 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, bor mineralleri ve rafine bor üretimi alanındaki sorunlar ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/205) Okunması
16 82 932:934
2078 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Eber Gölü’ndeki çevre kirliliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/132) Okunması
13 61 197:198
2079 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, engellilerin ve engelli yakınlarının içinde bulundukları sosyal ve psikolojik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/207) Okunması
17 83 68:69
2080 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, gıda güvenliğinin sağlanması açısından tarım arazilerinin durumunun, ne kadarının yabancılara satıldığı veya uzun süreli kullanımlara tahsis edildiğinin ve bunlara ilişkin yapılacak düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/211) Okunması
17 84 681:683
2081 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, hasta ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına uyguladıkları şiddetin sebep ve sonuçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/255) Okunması - Ön görüşmesi
19 99 1000:1002
2082 :
19 99 1007:1021 1023:1027 1029:1034 1035:1040 1041:1050 1052:1066
2083 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, hayvansal üretimimizdeki düşüşün asıl sebeplerinin ve uygulamaların toplumun bütününün çıkarına uygun olup olmadığının araştırılarak, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/174) Okunması
15 73 327:239
2084 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, hormonlu, katkı maddeli, zirai ilaç, kimyasal gübre ve antibiyotik kalıntısı ihtiva eden, hileli, genetiği değiştirilmiş gıda üretiminin ve bu tür ürünlerin kısa ve uzun vadede insan sağlığına etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/204) Okunması
16 82 929:931
2085 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, işsizlik ve buna bağlı olarak gelişen iç göç sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/214) Okunması
17 85 856:857
2086 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede kalıcı çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/124) Okunması
12 59 1035:1036
2087 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, kamyoncunakliyeci esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/122) Okunması
12 58 808:810
2088 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, kanser hastalığının hangi boyutlarda olduğunun, araştırma merkezleri, tıbbi cihaz, uzman hekim ihtiyacı ve hasta sayısının belirlenmesi ile tanı ve tedavi şekilleri dâhil tüm eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/203) Okunması
16 82 931:932
2089 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Kastamonu’nun sorunlarının ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/172) Okunması
15 72 216:218
2090 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, kimyasal gübre fiyatlarındaki aşirı artışların ve çiftçilerin üretim sıkıntılarının giderilmesine yönelik çözümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/206) Okunması
17 83 67:68
2091 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Mersin’deki tarım ürünleri yetiştiricilerinin üretim ve pazarlama sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/127) Okunması
13 60 13:15
2092 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, muz üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/123) Okunması
12 58 810:811
2093 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, öğretmen atamalarında ortaya çıkan haksızlık ve usulsüzlüklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/208) Okunması
17 83 70:71
2094 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, önceliği insan olan ve insanı esas alan bir yapının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde oluşturulması amacıyla, yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/135) Okunması
13 62 285:287
2095 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, özel dershanelerin yarattığı fırsat eşitsizliğinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/162) Okunması
14 69 790:792
2096 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, Saros Körfezi'nin doğal yapısını tehdit eden sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/212) Okunması
17 85 853:854
2097 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin yol açacağı sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/121) Okunması
12 58 807:808
2098 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, taklit mal üretimi ve satışının engellenememesi ve ekonomik boyutunun giderek artmasının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/165) Okunması
14 70 973:974
2099 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin içinde bulunduğu sorunların; çiftçilerin üretim sıkıntılarının giderilmesine, üretilen ürünlerin değerlendirilmesi ve pazarlanmasına yönelik çözümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/191) Okunması
16 78 264:266
2100 Önergeler / Meclis Araştırması Önergeleri : Ve 19 milletvekilinin, tekstil sektörünün içinde bulun-duğu sorunlar ve çözüm önerilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/166) Okunması
14 70 974:976
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22